Planxes allisadores dels cabells

Una de les barates, la que més va agradar

Molt diferents en prestacions, el preu no sempre és determinant per a indicar-ne la qualitat
1 Març de 2008

Una de les barates, la que més va agradar

/imgs/20080301/analisisb01.jpgLes planxes de ceràmica per als cabells aconsegueixen els mateixos pentinats o millors que les tradicionals d’altres materials, però ho fan sense maltractar els cabells. Amb les antigues planxes elèctriques era habitual cremar-los o que les puntes s’obrissen. En canvi, les planxes ceràmiques (o recobertes d’aquest material) aconsegueixen allisar o pentinar els cabells de forma més suau i delicada.

Després de ser analitzades al laboratori, s’han sotmès a una prova d’ús vuit planxes allisadores de cabells de ceràmica o recobertes d’aquest material que costen des dels 26 euros de Taurus JDL-50E fins als 65 euros de Babyliss C-51B. La millor relació qualitat-preu correspon a la planxa de cabells Solac, una de les més barates (35 euros), la més ben valorada en la prova d’ús (8,1 punts sobre 10) i la que més consumidors comprarien després de provar-la (el 86% l’adquiriria), si bé no disposa de selector de temperatura i tarda molt a aconseguir la temperatura d’ús. Una altra opció interessant és Philips HP4667, la de més qualitat (s’escalfa ràpid i aconsegueix la temperatura més alta) i que va agradar igual als consumidors que Solac, encara que, això sí, és més cara: costa 50 euros.

Característiques tècniques

Les vuit planxes ofereixen manuals clars i amb tota la informació necessària per a cuidar-les, mantenir-les i usar-les. També els documents de garantia s’atenen al mínim legal: dos anys en què el consumidor està cobert davant de fallades d’origen. Braun és l’única que no indica el telèfon ni altres dades de contacte del seu servei d’assistència tècnica, però aquest punt no és obligatori per llei.

És habitual que aquests petits electrodomèstics s’utilitzen al lavabo, un entorn per si mateix insegur per als aparells elèctrics, per la qual cosa una robustesa i un aïllament elèctric adequats són essencials. Les proves de seguretat que han de superar les planxes comproven la construcció general d’aquests equips i mesuren la rigidesa dielèctrica, és a dir, la tensió màxima que poden suportar els seus aïllaments sense perdre qualitat. També es calcula el corrent de fuga (el corrent que en condicions normals “surt” de l’aparell: com més baix siga aquest corrent, més qualitat tindrà l’equip). Tots van obtenir uns valors molt per sota dels límits, per la qual cosa van superar àmpliament aquestes proves. Remington, Babyliss i Philips inclouen un temporitzador d’apagada, que al cap d’aproximadament una hora desconnecta l’aparell. Aquest mecanisme de seguretat ha sigut molt ben valorat pels consumidors que van provar aquestes planxes. Babyliss, Taurus i Braun són les úniques sense un tancament de seguretat per a impedir que les planxes s’òbriguen quan no estiguen en ús.

Les plaques de Solac, Babyliss, Taurus i Palson estan confeccionades íntegrament en ceràmica i les de Philips, Remington, Braun i Rowenta només estan revestides d’aquest material, la qual cosa no indica que siguen pitjors, com han demostrat les proves de laboratori. Philips afirma estar fabricada íntegrament en ceràmica, quan només n’està revestida, per la qual cosa suspèn en informació al consumidor. Braun també suspèn pel mateix motiu, però, almenys, indica en el manual (no en l’embalatge) la composició real de la planxa.

El pes: com menys pesen, més còmodes seran d’utilitzar. Les més lleugeres van ser Braun (335 grams) i Taurus (372 grams), mentre que les més pesants van doblar aquests valors: Palson (685 g) i Rowenta (663 g). Rowenta té la major superfície d’allisada (59,6 cm2) i Taurus, la que menys (25,3 cm2), però aquesta superfície es pot aconseguir amb unes planxes més llargues i més estretes o amb altres de més curtes i amples. Unes planxes llargues redueixen el nombre de passades (poden planxar més cabells en cada passada) i les més estretes permeten pentinats més precisos. Les plaques més llargues són les de Solac (106 mm) i Rowenta (100 mm), mentre que les més curtes són les de Braun (81 mm) i Babyliss (85 mm). Quant a l’amplària, les més estretes són les de Taurus (28 mm) i les més amples, les de Rowenta (60 mm).

Qüestió de qualitat

Un cable llarg facilitarà l’ús de l’equip. Els de més longitud són els de Solac i Remington, els dos de tres metres, seguits de Palson amb 2,60 metres, mentre que la resta es van quedar per sota dels dos metres. Quant a la qualitat dels cables, els de Taurus i Palson són de polímer reticulat, més resistent a la temperatura (i més car) que el PVC, material que usa la resta. La connexió del cable no és pivotant en Palson i Rowenta, cosa que en fa una miqueta més incòmode l’ús.

Solac, Taurus i Palson no permeten controlar la temperatura de les planxes. Braun ofereix un selector de temperatura analògic (una rodeta, que permet apujar o abaixar la temperatura) i Rowenta disposa d’un selector de només dues posicions. Els controls de temperatura de Remington, Babyliss i Philips (els tres equips més cars) són digitals.

Quant als accessoris inclosos, Remington és el més complet, perquè ofereix una funda i un estoig per a guardar les planxes i un DVD en el qual s’explica com treure tot el partit a l’aparell. Babyliss i Solac només inclouen una funda i Palson un raspall. En les altres quatre, només venien les planxes.

La planxa que menys electricitat consumeix fins que arriba a la temperatura d’ús és Braun, amb 2,9 Wh, seguida de Philips (3,6 Wh), Taurus (4,4 Wh) i Remington (4,6 Wh). Palson necessita molta més electricitat per al mateix fi: 20,3Wh. Ara bé, com que la temperatura d’ús és diferent en cada equip, es va voler ponderar quin és més eficient i menys energia malgasta. Les més eficients van demostrar ser Braun (61 ºC/Wh) i Philips (54 ºC/Wh). I les que més electricitat necessiten per a generar calor van ser Palson (11 ºC/Wh), Rowenta (14 ºC/Wh) i Solac (21 ºC/Wh).

Si bé no hi ha una norma que indique quan una planxa elèctrica s’ha refredat prou com perquè no resulte perillosa, s’entén que per sota dels 60ºC es poden tocar les parts metàl·liques d’un electrodomèstic durant un curt període de temps sense patir cremades. Es van escalfar les planxes fins a la temperatura màxima i es van apagar per comprovar quant tardaven a arribar a 60ºC: les més ràpides són Braun, que hi va necessitar 16 minuts, i Taurus amb 18 minuts. Palson i Rowenta van necessitar més de mitja hora fins que va ser segur tocar-les.


Examen pràctic

Trenta dones usuàries habituals de planxes elèctriques per a allisar els cabells van provar aquests vuit equips i van valorar una trentena d’elements de l’1 al 10. Per a evitar apriorismes i prejudicis va ser una prova “cega”, és a dir, se n’havien esborrat les marques.

Quan es va demanar a cada consumidora que posés una nota global a cada equip, la més ben valorada va ser Solac, amb 8,1 punts sobre 10, seguida de Philips (7,9 punts) i Remington (7,8 punts). Palson va ser la que menys va agradar, amb 5,6 punts. Solac i Philips van destacar especialment en les proves sobre els cabells. També es va preguntar a les trenta dones si comprarien cada planxa: un 86% va dir que adquirien la de Solac, i un 85% la de Philips. Palson (només la comprarien un 14%), Taurus (23%) i Rowenta (29%) van ser les que menys potencials compradores van convèncer.

En molts apartats, les vuit planxes van aconseguir resultats positius i semblants, però Remington va destacar per la presentació de les planxes (8,9 punts) i per com de ràpid s’escalfava (8,5 punts). En Philips va agradar el sistema digital per a controlar la temperatura (8,9 punts) i la calor que era capaç de generar. Palson va suspendre en ergonomia per com d’incòmoda era la ubicació del seu quadre de comandaments. En Taurus, Palson i Solac no va agradar que no tinguessen control de temperatura. Rowenta, Philips, Taurus i Palson diuen en els embalatges que, a més d’allisar els cabells, permeten fer rissos i ondulacions, però les consumidores no van considerar que complissen de forma satisfactòria aquestes altres comeses.

Al laboratori

Les diferències van ser substancials en la temperatura màxima que aconsegueixen aquests equips i el temps que necessiten per a arribar-hi. La planxa que assoleix una temperatura més alta és Philips, amb 251ºC. A més, és la que menys tarda a aconseguir aquesta cota: poc més de tres minuts. Remington també va demostrar una aptitud excel·lent i va arribar als 233ºC en a penes 4 minuts. Taurus, en canvi, va necessitar 46 minuts per a arribar a 155ºC. Però n’hi ha que necessiten encara més temps per a aconseguir la temperatura màxima: Rowenta (110 minuts per a 198ºC) i Palson (107 minuts per a 239ºC). Però poques vegades l’usuari necessitarà la temperatura màxima, per això també es va mesurar la temperatura mitjana si l’equip està una hora encès. I es va considerar que la temperatura a què es poden començar a utilitzar era el 95% d’aquest valor. Les temperatures d’ús més altes són les de Palson (227 ºC) i Solac (221 ºC). Taurus, amb 147ºC de temperatura d’ús, es va quedar en el pitjor valor. I ho van confirmar les consumidores quan van afirmar que és la planxa amb la qual cal fer més passades per a aconseguir allisar els cabells.

Una de les queixes més recurrents dels usuaris d’aquests equips és el temps que han d’esperar des que els connecten fins que s’escalfen prou per a poder utilitzar-les. Per això, es va calcular quant tardava cada planxa a arribar a la temperatura d’ús: Philips a penes hi va necessitar un minut i, Remington, minut i mig. Palson (15 minuts), Solac (13,8 minuts) i Rowenta (13,5 min) van necessitar prou més temps.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat vuit planxes elèctriques de ceràmica per a allisar els cabells que costen des dels 26 euros de Taurus JDL-50E fins als 65 euros de Babyliss C-51B. Les planxes de ceràmica, més modernes, permeten allisar els cabells sense danyar-los tant com les planxes d’altres materials.
 • Que siguen íntegrament de ceràmica o que només estiguen revestides d’aquest material no ha afectat la qualitat, però Braun i Philips suspenen per no indicar de forma adequada que només n’estan revestides.
 • Una amplària i un superfície d’allisada més gran no significa que siga millor. La raó: una planxa estreta permet pentinats més precisos.
  Palson és la que més electricitat consumeix, 20,3 Wh. I les que menys, Braun (2,9 Wh) i Philips (3,6 Wh).
 • Rowenta ofereix un selector de temperatura de només dues posicions; Braun, una rodeta analògica per al mateix fi; i Rèmington, Babyliss i Philips disposen de selectors digitals.
  Philips només necessita un minut per a arribar a la temperatura d’ús, mentre que Palson necessita un quart d’hora. La que aconsegueix una temperatura superior és Philips, amb 251ºC, i la que menys, Taurus, amb 155ºC.
 • En la prova pràctica Solac va ser la més ben valorada, amb 8,1 punts sobre 10, seguida de Philips (7,9 punts) i Remington (7,8 punts). Palson es va quedar en 5,6 punts. En intenció de compra també Solac i Philips van destacar: les comprarien el 86% i el 85% de les enquestades.
 • La millor relació qualitat-preu és Solac, una de les més barates (35 euros) i la més ben valorada en la prova d’ús (8,1 punts sobre 10). Una altra opció interessant és Philips, de més qualitat però més cara (costa 50 euros), s’escalfa ràpid i aconsegueix la temperatura més alta, encara que suspèn en informació al consumidor.
Marca Solac Philips Remington Braun
Model PP7210 HP4667 S-1032 3543
Preu (euros / unitat) 34,95 49,93 63,97 35,18
Informació al consumidor Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto
Seguretat elèctrica Correcto Correcto Correcto Correcto
Aspectos técnicos
Pes (g) 546 493 572 335
Sistema de control de temperatura No Sí (digital) Sí (digital) Sí (control rotatiu)
Temporitzador d’apagada No Sí (60 min.) Sí (60 min.) No
Dimensions de les plaques calefactores (mm) 36 x 106 45 x 90 55 x 88 39 x 81
Superfície de les plaques calefactores (cm2) 37,8 40,7 48,4 31,5
Longitud útil del cable (cm) 301 181 296 194
Tipus de cable 1 PVC PVC PVC PVC
Connexió pivotant
Tancament de seguretat de les pinces No
Tipus de plaques calefactores Ceràmica i turmalina Revestides de ceràmica 6 Revestides de ceràmica turmalina i teflon Revestides de ceràmica 7
Accessoris Funda Un estoig, una funda i un DVD
Mesurament de prestacions
Temperatura màxima (ºC) 233 251 233 200
Temps fins a la temperatura màxima (min.) 85,7 3,2 3,8 41,2
Temperatura mitjana (ºC) 2 233 205 203 188
Temperatura d’ús (ºC) 3 221 195 193 179
Temps d’espera fins a l’ús (min.) 13,8 1 1,5 2,2
Consum energètic (Wh) 4 10,8 3,6 4,6 2,9
Eficiència energètica (ºC/Wh) 5 21 54 42 61
Temps de refredament (min:s) 24:50 25 22:10 16
Test d’ús
Grau de satisfacció (d’1 a 10) 8,1 7,9 7,8 7,4
Preferència de compra (%) 86 85 69 67
Marca Babyliss Taurus Rowenta Palson
Model C-51B JDL-50E CF7500 30717
Preu (euros / unitat) 65,33 26,23 39,60 33,90
Informació al consumidor Correcto Correcto Correcto Correcto
Seguretat elèctrica Correcto Correcto Correcto Correcto
Aspectos técnicos
Pes (g) 550 372 663 685
Sistema de control de temperatura Sí (digital) No Sí (dos posiciones) No
Temporitzador d’apagada Sí (74 min.) No No No
Dimensions de les plaques calefactores (mm) 36 x 85 28 x 91 60 x 100 45 x 95
Superfície de les plaques calefactores (cm2) 30,3 25,3 59,6 43,1
Longitud útil del cable (cm) 173 196 181 256
Tipus de cable 1 PVC Polímer reticulat PVC Polímer reticulat
Connexió pivotant No No
Tancament de seguretat de les pinces No No
Tipus de plaques calefactores Ceràmica Ceràmica Revestides de ceràmica Ceràmica
Accessoris Una funda Un raspall
Mesurament de prestacions
Temperatura màxima (ºC) 226 155 198 239
Temps fins a la temperatura màxima (min.) 5,2 46,3 110,2 107,3
Temperatura mitjana (ºC) 2 219 155 198 238
Temperatura d’ús (ºC) 3 208 147 188 227
Temps d’espera fins a l’ús (min.) 2,7 8,2 13,5 15
Consum energètic (Wh) 4 6 4,4 13,7 20,3
Eficiència energètica (ºC/Wh) 5 35 34 14 11
Temps de refredament (min:s) 26:50 18:20 31:10 33:20
Test d’ús
Grau de satisfacció (d’1 a 10) 7,6 6,3 6,4 5,6
Preferència de compra (%) 71 23 29 14

(1) El cable recubierto de Polímer reticulat es más resistente a la temperatura y más caro que el de PVC.

(2) Se conectaron las planchas y se mantuvieron encendidas durante una hora, tras lo cual se calculó su Temperatura mitjana

(3) Se consideró que podían empezar a utilizar las planchas al 95% de la Temperatura mitjana

(4) Consum energètic hasta alcanzar la Temperatura d’ús.

(5) Es la relación entre la temperatura de comienzo de uso y la energía consumida hasta alcanzarla.

(6) Indica que és íntegrament de ceràmica, quan no ho és

(7) En l’embalatge indica que és íntegrament de ceràmica, però el manual ho corregeix.

Un a un

Una a una, 8 planxes allisadores de cabells

SOLAC PP7210

 • La millor relació qualitat-preu
 • Plaques de ceràmica amb incrustacions de turmalina. Sense selector de temperatura. El cable més llarg (301 cm). Inclou una funda.
 • Prova pràctica: 8,1 punts de 10. El 86% dels qui van participar en la prova la comprarien.
 • Acabat excel·lent i molt eficaç. Aconsegueix allisar els cabells amb suavitat, brillantor i sedositat.

PHILIPS HP4667

 • /imgs/20080301/philips.jpgPreu: 49,93 euros
 • Una altra opció interessant
 • Plaques revestides de ceràmica, quan diu que són íntegrament d’aquest material, per la qual cosa suspèn en informació al consumidor. Selector de temperatura digital i temporitzador d’apagada. La que aconsegueix una temperatura més alta (251ºC) i més ràpid hi arriba (3,2 minuts).
 • Prova pràctica: 7,9 punts de 10. El 85% la comprarien. Molt efectiva. Allisa de forma suau, i deixa els cabells sedosos, amb brillantor i lluminositat. Adequada per a cabells “rebels”. però pot provocar cert encrespament.

REMINGTON S-1032

 • /imgs/20080301/remington.jpgPreu: 63,97 euros
 • Plaques revestides de ceràmica amb incrustacions de turmalina i teflon. Selector de temperatura digital i temporitzador d’apagada. Inclou un estoig, una funda i un DVD.
 • Prova pràctica: 7,8 punts de 10. El 69% la comprarien. Els cabells queden suaus, sedosos, llisos i amb brillantor. Difícil per a fer rissos.

BRAUN 3543

 • /imgs/20080301/braun.jpgPreu: 35,18 euros
 • Plaques revestides de ceràmica, quan en l’embalatge (no el manual) diu que són íntegrament d’aquest material, per la qual cosa suspèn en informació al consumidor. Selector de temperatura de rodeta. La més lleugera (335 grams). Sense tancament de seguretat. La de menor consum (2,9 Wh) i millor eficiència energètica (61ºC/Wh). La que es refreda abans (16 minuts).
 • Prova pràctica: 7,4 punts de 10. El 67% la comprarien. Els cabells queden suaus, sedosos i brillants, però deixa massa volum i cal fer moltes passades per a aconseguir-ho.

BABYLISS C-51B

 • /imgs/20080301/babylis.jpgPreu: 65,33 euros, la més cara
 • Plaques de ceràmica. Selector de temperatura digital i temporitzador d’apagada. El cable més curt (173 cm). Sense tancament de seguretat en les pinces. Inclou una funda.
 • Prova pràctica: 7,6 punts de 10. El 71% la comprarien. Bona allisada, brillantor, suavitat i sedositat en els cabells. Les plaques s’enganxen amb freqüència i hi ha risc que els cabells queden marcats.

TAURUS JDL-50E

 • /imgs/20080301/taurus.jpgPreu: 26,23 euros, la més barata
 • Plaques de ceràmica. Sense selector de temperatura. Cable de polímer reticulat (millor).
 • Sense tancament de seguretat en les pinces. Les temperatures màxima i d’ús més baixes (155ºC i 147ºC respectivament).
 • Prova pràctica: 6,3 punts de 10. Només el 23% la comprarien. Efectiva: deixa els cabells suaus i amb brillantor. No danya els cabells i és molt útil per a donar volum, però necessita massa passades.

ROWENTA CF7500

 • /imgs/20080301/rowenta.jpgPreu: 39,60 euros
 • Plaques revestides de ceràmica. Selector de temperatura de només dues posicions. Sense connexió pivotant en el cable. La que més temps necessita per a arribar a la temperatura màxima: 110,2 minuts.
 • Prova pràctica: 6,4 punts de 10. Només el 29% la comprarien. La planxa és efectiva i l’allisada és duradora. Deixa els cabells suaus, sedosos i amb brillantor i no se solen encrespar, però en un cas els cabells es van cremar i es van encrespar.

PALSON 30717

 • /imgs/20080301/palson.jpgPreu: 33,90 euros
 • Plaques de ceràmica. Sense selector de temperatura. La més pesant (685 grams). Cable de polímer reticulat (millor), però sense connexió pivotant. La temperatura d’ús més alta (227ºC). El major temps fins a l’ús (15 minuts), el consum elèctric més alt (20,3 Wh) i l’eficiència energètica més baixa (11ºC/Wh). La que més temps necessita per a refredar-se (33 minuts). Inclou un raspall.
 • Prova pràctica: 5,6 punts de 10. Només el 14% la comprarien. Coincideixen que és molt manejable, però en la resta d’apartats les opinions van estar molt dividides.