Desitja instal’lar un sistema individual de gas i deixar de pagar les quotes de calefacció central i d’aigua calenta