Un de cada cinc incompleix la norma de seguretat i la majoria ofereixen un etiquetatge incorrecte o millorable