Un de cada cinco incumpre a norma de seguridade e a maioría ofrece unha etiquetaxe incorrecta ou mellorable