Reclámanlle as débedas contraídas polo seu ex marido cunha tarxeta de crédito