Els mòbils també s'asseguren

L'increment de compres de mòbils d'última generació, amb preus superiors als 200 euros, impulsen la contractació d'assegurances que protegeixen el client contra els robatoris, les pèrdues o les avaries
1 Desembre de 2008
Img eco domestica listado 297

Els mòbils també s'asseguren

/imgs/20081201/eco-domestica1.jpg
El mòbil o la vida. Pot resultar exagerat, però, a més d’un ciutadà, el robatori del seu telèfon mòbil li pot comportar un veritable caos en la rutina diària. Aquest dispositiu s’ha convertit en alguna cosa més que el company de clauer, moneders i carteres a les butxaques i les bosses. Dates d’aniversari, de reunions, de cites crucials, números de telèfon que no s’emmagatzemen en cap altre suport, correus electrònics, música, vídeos… Més enllà del seu valor pecuniari, milions de consumidors relacionen una part molt important de la seua vida, del seu treball i de la seua pròpia personalitat amb aquests instruments. Per això, pel fet que cada any es roben a Espanya 250.000 mòbils i per la major demanda de telèfons amb un valor superior als 200-300 euros, creix l’interès per protegir el mòbil i tots els seus arxius amb una assegurança adequada. En l’actualitat, s’estima que més d’un milió dels 48 milions de mòbils en circulació al nostre país estan assegurats, un servei que es pot contractar a partir de 30 euros.

El preu de l’assegurança

/imgs/20081201/eco-domestica2.jpg
La inversió cada vegada més gran en terminals d’última generació és el principal argument que pot portar un usuari a plantejar-se la contractació d’una assegurança que impedisca l’ús fraudulent de la línia telefònica i que evite la pèrdua dels contactes i dels diners invertits. Si bé en el mercat es poden adquirir mòbils des de 25 euros que ofereixen les prestacions més bàsiques (telefonades i enviament de missatges), el veritable negoci dels fabricants es troba en els terminals d’última generació. El gran volum de vendes de mòbils amb càmera fotogràfica o capacitat per a emmagatzemar vídeos o pel·lícules, entre altres prestacions, ha motivat que en l’actualitat el preu mitjà dels mòbils vorege els 200 euros. Moltes vegades, les operadores de telefonia subvencionen la compra d’aquests terminals a canvi d’un compromís de permanència, sobretot en els mòbils amb contracte, modalitat predominant en l’actualitat. Aquests són els casos en què es planteja la contractació d’una assegurança.

Generalment, les companyies asseguradores prenen com a referència per a calcular el preu de la prima el valor del mòbil lliure en el mercat, sense vincular-hi cap operadora particular. Quan un client sol·licita una línia de contracte amb una d’aquestes empreses, és habitual adquirir un mòbil de gamma alta a canvi de desemborsar una quantitat, en general, inferior als 50 euros, quan el valor real voreja els 250-300 euros. Tot i que el client paga 50 euros pel mòbil, l’asseguradora pren com a referència per a fixar la prima de l’assegurança els 270 euros de mitjana que costa l’aparell lliure. En concret, la prima de l’assegurança per a un mòbil costa al voltant d’un 20% del seu valor en el mercat, per la qual cosa un mòbil de 200 euros pot assegurar-se per 40 euros a l’any, un de 400 per 80…

Tot i que es comercialitza des del 2004, aquest tipus d’assegurança és un fenomen encara recent a Espanya, si es compara amb la seua expansió al Regne Unit o als Estats Units. Per aquesta mateixa raó, les companyies més grans que ofereixen aquest servei a Espanya són filials d’empreses d’aquells països. Encara que la majoria ofereixen pòlisses en funció del preu del telèfon (el preu de mercat, no el subvencionat per l’operadora), també es poden trobar modalitats més personalitzades d’assegurances, amb cobertures variades en funció de les necessitats del client, que van des dels 31,36 euros fins als 66,97 euros anuals.

Cobertures diferents

/imgs/20081201/eco-domestica3.jpg
Sens dubte, la cobertura més valorada d’aquestes assegurances és la indemnització que paguen les asseguradores en el cas que el client sofrisca un robatori o perda el telèfon mòbil. Com a mínim, abonen el 80% del preu del telèfon mòbil lliure en el moment de la compra i en alguns casos poden arribar a pagar el 100%. Exposat d’aquesta manera, molts ciutadans poden pensar que és senzill enganyar l’asseguradora i al·legar que han perdut el mòbil per a aconseguir la suculenta indemnització. Tanmateix, en aquest negoci la picaresca està molt controlada, ja que una altra de les cobertures que inclouen aquestes assegurances és el bloqueig del telèfon mòbil (línia i terminal) quan el client informa de l’accident sofert (robatori o pèrdua). Aquest servei -el bloqueig del terminal- impedeix que una altra persona puga fer telefonades o usar l’aparell en qualsevol de les altres modalitats (escoltar música, veure vídeos, connectar-se a Internet…). Per tant, sempre que el client informe que ha sofert un incident a la seua asseguradora, el terminal passa a ser inservible, amb la qual cosa no hi ha lloc a engany. Algunes d’aquestes pòlisses també inclouen el pagament de fins a 1.200 euros a l’usuari en el cas que s’hagen efectuat telefonades de forma fraudulenta.

Per a molts usuaris, les parts essencials del seu telèfon mòbil són l’agenda del mòbil i les dades que es contenen en la targeta SIM del telèfon. Aquestes asseguradores les recuperen amb facilitat, ja que poden llegir i gravar totes les dades del client, de forma que s’emmagatzemen en una altra targeta propietat de la companyia. En alguns casos, a més, el client podrà comunicar a la seua asseguradora el nom de tres persones de confiança a qui s’enviarà un missatge en què s’informarà de la pèrdua o el robatori del mòbil. D’aquesta manera, els familiars més pròxims sabran per què no poden contactar amb l’usuari, fet que aporta un extra de tranquil·litat. Finalment, algunes assegurances per a mòbils també cobreixen la pèrdua o la reparació del terminal, fins i tot després del període de garantia.

On es contracten les assegurances

/imgs/20081201/eco-domestica4.jpg
És habitual que la contractació de les assegurances per a mòbils es faça en els mateixos punts de venda dels terminals. Generalment, s’ofereixen per a mòbils amb un valor que parteix dels 150 euros. És a dir, no s’ofereix en la compra de mòbils barats, encara que els usuaris sí que poden sol·licitar-ho si ho desitgen. En l’actualitat, les vendes de telèfons iPhone i de terminals amb característiques semblants han disparat la contractació d’aquest tipus de pòlisses. De mitjana, un iPhone (que costa uns 400 euros) pot assegurar-se per uns 70 euros en el mercat. El més recomanable és contractar l’assegurança en el mateix moment en què s’adquireix el terminal. Si l’elecció es demora, moltes companyies es mostren receloses, fins al punt que és possible que es neguen a assegurar-los.

Contracte o prepagament?

Les assegurances són diferents en funció de si el mòbil funciona amb contracte o amb targeta de prepagament. Per als primers, les primes són més altes perquè inclouen una indemnització per ús fraudulent de telefonades. En el cas dels mòbils de prepagament, la pèrdua en telefonades està limitada al valor de la targeta en el moment del robatori, que, generalment, no sol ser una gran quantitat. Un mateix mòbil, de 150 euros de preu, amb targeta de prepagament es pot assegurar per 31 euros, o per 38 euros en la modalitat de contracte.

Alerta amb les excepcions i la lletra petita de les assegurances de mòbil
  • Les asseguradores no sempre cobreixen el 100% del valor del mòbil. En cas de sostracció (robatori o furt), sol·liciten una denúncia policial i la factura de compra. Si no s’aporta algun d’aquests documents, les companyies retardaran el procés de cobrament. És fonamental conservar la factura del telèfon, perquè sense aquesta les companyies estan en el seu dret de negar-se a pagar la indemnització.
  • En cas de pèrdua del mòbil, pel fet que és més difícil de demostrar, les asseguradores no cobreixen el 100% del seu valor, sinó que concedeixen quantitats fixades d’avantmà. Algunes companyies només paguen 100 euros encara que es demostre que el seu cost haja sigut superior als 500 euros.
  • /imgs/20081201/eco-domestica5.jpg
    En cas d’avaria, les assegurances funcionen igual que la garantia del telèfon: n’exclouen el mal ús. L’assegurança cobreix defectes en materials i mà d’obra, però no algunes parts, com ara la pantalla, les carcasses, el desgast normal o l’abús. Per exemple, la pantalla o la càmera de fotos per ús excessiu no poden ser coberts. Així mateix, el dany causat per mal ús, com ara els desperfectes causats per l’aigua, queden fora de les cobertures previstes per aquestes assegurances.