Li cobren durant un any i mig per un servei de telefonia mòbil que mai no va contractar