Analitzades 16 garlandes lluminoses nadalenques

Són segures i consumeixen poc, però totes suspenen en informació al consumidor

L'encesa d'una garlanda durant sis hores al dia tot el Nadal representa una despesa mitjana en la factura elèctrica de només 0,30 euros
1 Desembre de 2009
Img analisis

Són segures i consumeixen poc, però totes suspenen en informació al consumidor

/imgs/20091201/analisis2-1.jpg
Els llums de Nadal acaparen protagonisme i polèmica (cada any ressorgeix el debat sobre el malbaratament econòmic i ecològic que representen) als carrers de pobles i ciutats, però també a les saletes, les terrasses i els jardins de les cases. A més de la seva funció estètica i simbòlica, convé que el consumidor tingui en compte dos aspectes clau en l’adquisició de garlandes lluminoses: la despesa energètica que ocasionen i la seva seguretat (en el que portem d’any, han entrat a la xarxa d’alertes de productes perillosos de l’Institut Nacional de Consum més de 30 garlandes). Seguretat i consum han guiat l’anàlisi que CONSUMER EROSKI ha efectuat de 16 mostres de dispositius per a la il·luminació nadalenca. S’han seleccionat les marques Kallt, Mundo, Galvas, Reila Lights, Noël Art, Näve i Diana, encara que les garlandes són productes en què els fabricants manquen de notorietat.

La meitat de les garlandes declaraven ser per a un ús exclusiu d’interior, mentre que les vuit restants es podien utilitzar a l’interior i a l’exterior. Dotze eren garlandes (una seqüència lineal de bombetes unides per cable elèctric), tres eren cortines lluminoses (una seqüència lineal de cable del qual pengen garlandes lluminoses) i una era una mànega (un tub plàstic que al seu interior allotja bombetes). Nou oferien intermitències i en vuit se’n podia regular la freqüència. El nombre de bombetes va de les deu de Galvas i de la garlanda de boles Kallt fins a les 216 bombetes de Mundo Flex. Només quatre referències (la cortina de 64 boles Kallt, la garlanda de 10 boles Kallt, la garlanda de 50 bombetes Nöel Art i la garlanda de 60 bombetes Reila Lights) feien servir llums LED, dispositius menys contaminants, més duradors i de consum més baix que les bombetes incandescents.

Els resultats de l’anàlisi reflecteixen que les mostres analitzades són segures i que el seu consum energètic és poc rellevant, encara que totes suspenen en informació a l’usuari. A causa del seu caràcter de producte estacional, l’adquisició de les mostres es va fer el 2008. Per la probable desviació dels preus en un any, s’ha rebutjat aquest apartat, amb la qual cosa en aquesta anàlisi no es dóna una millor relació qualitat-preu.

Cap de les 16 referències no compleix tots els requisits de la normativa de seguretat elèctrica (norma general de seguretat elèctrica UNE-EN 60598-1 i norma específica de garlandes lluminoses UNE-EN 60598-2-20). El repertori d’incompliments és ampli. Onze de les setze referències incloïen en l’etiquetatge lletres inferiors als 2 mil·límetres preceptius. En les garlandes de Näve, una part de les mencions de l’etiquetatge figuren en alemany però no en castellà, tal com és obligatori. La garlanda amb forma de branca de pi Diana manca de l’etiqueta que ha d’anar sobre el cable i, a més, l’embalatge no inclou totes les mencions a què la norma obliga. A la garlanda amb tulipes amb imatges de princeses Disney de Galvas, li falten algunes mencions de seguretat. Hi ha, a més, tres productes en què el transformador no indica la potència en watts. Es tracta de la cortina Kallt, de la garlanda de 40 bombetes Kallt i de la garlanda amb vidrets Näve.

La cortina de llums de Reila Lights és exclusivament per a ús interior. Tanmateix, en l’embalatge apareixen cinc fotografies amb suggeriments d’utilització del producte i en les cinc imatges la garlanda es mostra muntada en exteriors (ràfecs de finestres, teulades i carrers). Es tracta d’un tipus d’ús per al qual el producte no és apte i que pot portar a equívoc per part del consumidor, amb els greus problemes de seguretat elèctrica que pot comportar.

Ornaments sense riscs

Per certificar la seguretat elèctrica dels productes, es van efectuar tres proves. D’una banda, es va avaluar l’aïllament elèctric per mitjà de l’aplicació de tensió entre l’endoll i la part accessible a l’usuari, l’endoll i el transformador (la meitat comptaven amb aquest dispositiu), i l’endoll i el cable. D’una altra, es va mesurar el grau de protecció davant els agents externs com la pols i la pluja (especialment rellevant en lluminàries exteriors) i, en tercer lloc, es van registrar els límits màxims de temperatura que no s’han de sobrepassar per a garantir la seguretat de les lluminàries en cas de fallada. En totes les proves, les mostres van obtenir resultats ajustats a la normativa.

Pel que fa al consum elèctric, es van constatar diferències notables (dels 1,7 watts de la garlanda de boles blanques Kallt, als 97,7 de la mànega de Mundo), determinades, això sí, pel nombre de bombetes de la lluminària. Si es divideix el consum pel nombre de punts lluminosos, el marge es retalla, però no deixa de ser significatiu: dels 0,56 watts per bombeta de la garlanda de Reila als 0,1 watts de la cortina de boles Kallt. Quatre de les cinc referències que menys electricitat consumeixen utilitzen llums LED en comptes de bombetes incandescents.

Fins i tot amb les diferències descrites, la repercussió del consum energètic d’aquests productes en la factura domèstica és poc rellevant. Si es parteix de la premissa que una garlanda lluminosa consumeix, de mitjana, 25 watts, que només se n’utilitza una i que s’encén 17 dies a l’any durant sis hores al dia, el consum elèctric és de 2,55 quilowatts hora, que representa una despesa extra de 0,30 cèntims d’euro i 0,593 quilos de CO2 emesos a l’atmosfera. En l’anàlisi comparativa de descodificadors de TDT publicat a l’octubre de 2008, es va calcular que no desconnectar el descodificador després del seu ús pot suposar, de mitjana, 5,48 euros d’electricitat a l’any, gairebé 20 vegades més que el d’una garlanda nadalenca. Tot i això, l’opció més ecològica és prescindir d’aquest tipus d’il·luminació. Si no és possible, les garlandes amb llums LED són la millor alternativa. //

En síntesi

En síntesi

 • S’han analitzat 16 garlandes nadalenques. Quatre tenien forma de cortina i una era una mànega lluminosa.
 • Vuit de les 16 garlandes es podien utilitzar a l’exterior i s’ha verificat al laboratori que resisteixen l’entrada de pols i les projeccions d’aigua.
 • Totes les mostres analitzades superaven les proves de seguretat elèctrica, però cap no complia els requisits de la norma referents a l’etiquetatge.
 • Les garlandes consumeixen, de mitjana, 25 watts, 2,55 quilowatts hora durant tot el Nadal. Això representa un increment mitjà al voltant de 30 cèntims en la factura de la llum i l’emissió de 0,6 kg de CO2 a l’atmosfera.
 • Malgrat l’escàs consum que generen, les persones que desitgin reduir al màxim la despesa energètica tenen en les garlandes amb llums LED la millor alternativa.

Un per un

Un per un, 16 garlandes lluminoses nadalenques

Mundo Icicle 0080701

/imgs/20091201/guirnalda_mundo-icicle.jpg

 • Cortina de llums blanques
 • La segona amb més bombetes, 180.
 • Amb intermitències. La mida de la lletra és més petita del que especifica la norma.
 • Apta per a l’ús a l’exterior.

Diana 8510045

/imgs/20091201/guirnalda_diana.jpg

 • Garlanda amb forma de branca de pi
 • Amb intermitències. Falta l’etiqueta amb advertències de seguretat sobre el cable.
 • Apta per a l’ús a l’exterior.

Mundo Cordón 0081012

/imgs/20091201/guirnalda_mundo-cordon100.jpg

 • Garlanda amb bombetes blanques
 • Amb intermitències. La mida de la lletra és més petita del que especifica la norma.
 • Apta per a l’ús a l’exterior.

Mundo Flex 0161600/C

/imgs/20091201/guirnalda_mundo-flex.jpg

 • Mànega de llums blanques
 • Amb intermitències. La que més bombetes té, 216.
 • Apta per a l’ús a l’exterior.
 • La que més electricitat consumia, 98 watts.

Kallt Typ J0635

/imgs/20091201/guirnalda_kallt_redondas.jpg

 • Cortina de boles blanques
 • Amb llums de LED. El transformador no indica la potència en watts.
 • Apta per a l’ús a l’exterior.
 • La que menys electricitat per bombeta consumeix

Näve 5134

/imgs/20091201/guirnalda_happy.jpg

 • Garlanda d’estrelles multicolors
 • El transformador no indica la potència en watts.
 • Algunes mencions de seguretat figuren en alemany però no en castellà.
 • Apta per a l’ús a l’exterior.

Kallt Typ J0633 Glänsa

/imgs/20091201/guirnaldas_kallt10.jpg

 • Garlanda de boles blanques
 • Amb llums de LED.
 • El transformador no indica la potència en watts.
 • Una de les de menys bombetes, 10. Apta per a l’ús a l’exterior. La que menys electricitat consumeix en total.

Nöel Art 64201

 • Garlanda de llums blanques
 • Amb intermitències. Amb llums de LED.
 • La mida de la lletra és més petita del que estableix la norma.
 • Una de les que menys electricitat consumeixen per bombeta.

Näve 5242

 • Garlanda amb vidrets
 • La mida de la lletra és més petita del que estableix la norma.
 • El transformador no indica la potència en watts.
 • Algunes mencions de seguretat figuren en alemany però no en castellà.

Reila Lights 41060101

 • Garlanda de llums blanques
 • Amb intermitències. Amb llums de LED.
 • La mida de la lletra és més petita del que estableix la norma.
 • Una de les que menys electricitat consumeix per bombeta.

Reila Lights 81050305

 • Garlanda amb flors de pasqua
 • Amb intermitències. Bombetes de color vermell.
 • La mida de la lletra és més petita del que especifica la norma.
 • Una de les de més consum elèctric per bombeta.

Nöel Art 64503

 • Garlanda de llums blanques
 • Amb intermitències i llums reemplaçables.
 • La mida de la lletra és més petita del que especifica la norma.

Kallt Typ J0501 Skina

/imgs/20091201/guirnalda_kallt_blancas.jpg

 • Garlanda de bombetes blanques
 • El transformador no indica la potència en watts.
 • Apta per a l’ús a l’exterior.

Mundo 54021

/imgs/20091201/guirnalda_100bombillas.jpg

 • Garlanda de bombetes multicolor
 • L’única amb funció musical.
 • Amb bombetes reemplaçables.
 • La mida de la lletra és més petita del que estableix la norma.
 • Una de les que més consumeixen per bombeta.

Reila Lights 55174201

/imgs/20091201/guirnalda_reila-lights.jpg

 • Cortina de llums blanques.
 • Amb intermitències. La mida de la lletra és més petita del que estableix la norma.
 • És per a interiors però en l’etiquetatge es mostren fotografies d’exteriors.
 • La segona que més electricitat consumeix.

Galvas PHL-10L

 • Garlanda amb tulipes amb dibuixos de princeses Disney.
 • Té 10 bombetes reemplaçables.
 • Falten advertències de seguretat.
 • La mida de la lletra és més petita del que estableix la norma.
 • La que més electricitat consumeix per bombeta.