Ven el seu pis, però reclama la part de la subvenció concedida per rehabilitar l’edifici