Seguruak dira eta elektrizitate gutxi kontsumitzen dute baina ez dute informazio nahiko ematen