Netejavitroceràmiques

Netegen i protegixen, però de forma desigual

Les dues mostres més cares van ser les més ben valorades en atenció de la placa i poder desgreixant
1 Setembre de 2002
Img analisis 2 listado
S'han analitzat set netejavitroceràmiques els preus dels quals oscil·len entre els 3,94 euros per litre de Froggy i els 17,10 euros per litre de Vitroclen. En les vitroceràmiques les cassoles i la resta de recipients estan en contacte directe amb el vidre que protegix les plaques (les que generen el calor), per la qual cosa és habitual que els líquids es vessen i hi queden adherits.

Netegen i protegixen, però de forma desigual

/imgs/20020901/analisisb01.jpg
Forza i Vitroclen, les dues més cares, són també les més ben valorades (les dues amb un “molt bé”). Van destacar per la seua capacitat netejadora i el seu respecte amb la placa. En ser Forza més barata, es perfila com la millor relació qualitat-preu. Un netejavitroceràmiques de preu mitjà (Luminia, 8,40 euros per litre) va ser el pitjor valorat, en aconseguir només el regular.

Un bon netejador de vitroceràmiques ha de demostrar un alt poder desgreixant. Per a aconseguir-ho s’incorporen a la fórmula minerals d’acció abrasiva que poden deteriorar la mateixa placa o els elements adjacents (la junta de silicona, el banc de granit…). Estos netejadors disposen, a més, d’agents tensioactius (eliminen la brutícia), dissolvents (desfan els greixos), siliconats (protegixen les plaques i aporten brillantor) i segrestants (atrapen els metalls responsables de la duresa de l’aigua, i així faciliten la labor detergent).

Taques difícils.

L’eficàcia netejadora d’estos productes es va provar enfront de dos tipus de brutícies molt agressives: una dissolució completament carbonitzada de sucre en llet al 50% i una altra d’oli d’oliva carbonitzat, ambdues extremadament difícils d’eliminar. Es va abocar cada solució en una placa calenta que es va deixar refredar per a tractar d’eliminar la pel·lícula formada fregant amb tres mil·lilitres de producte i paper de cuina. Quan amb açò no n’hi havia prou, es va fer servir una rasqueta, i després es tornava a utilitzar el paper de cuina i el producte.

Forza va ser el més eficaç enfront de la dissolució de llet i sucre, eliminant parcialment la pel·lícula inicial, però no va poder amb l’empremta de la taca, mentre que Vitroclen i Scotch-Brite són els millors respecte de l’oli carbonitzat, i van acabar tant amb la pel·lícula com amb l’empremta de la taca. Vitroclen i KH-7 no van poder netejar ni la pel·lícula ni l’empremta produïdes per la dissolució de llet i sucre, mentre que Luminia no va poder amb cap dels dos tipus de taques.

Un altre assaig que mostra l’eficàcia netejadora del producte és el mesurament de la seua capacitat desgreixant. Forza, Vitroclen, Sidol i Scotch-Brite van ser els més ben puntuats, mentre que Froggy, KH-7 i Luminia només van obtindre una valoració d’acceptable. Valors de pH. Els netejavitroceràmiques amb valors de pH més extrems (bé per molt bàsics, o per molt àcids) són els que millor capacitat de neteja oferixen, encara que estos són, precisament, els més perjudicials per a la pell. Per això, convé ser previnguts i aplicar-los sempre amb un drap o paper de cuina. Els valors de pH més extrems són els de Forza (pH 2,4) i KH-7 (pH 11,7), i el menys extrem (o més pròxim al neutre, que és el pH 7) és Scotch-Brite, amb pH 7,9.

Quant als agents tensioactius, els que eliminen la brutícia, totes les mostres complixen la norma d’expressar quins incorporen. Vitroclen i Sidol van ser els que més contingut de tensioactius van presentar (5% i 4% respectivament), mentre que Luminia i KH-7 només van obtindre 2,5% i 1,3%. Forza ha quedat exclòs d’este test perquè presentava elements químics que impedien l’exactitud en l’anàlisi.

Per a comprovar si els netejavitroceràmiques incrementaven la brillantor de la placa es va mesurar el percentatge de llum reflectida abans i després de l’aplicació de tres mil·lilitres de producte. Forza (5,8% d’augment) i Froggy (4,2%) van ser els que més bon comportament van obtindre, mentre que Sidol no va aconseguir variar la capacitat reflectora.

Danys en la placa

CONSUMER va efectuar una prova d’ús per comprovar si els netejavitroceràmiques ratllaven la placa. El test consistia en 2.000 cicles de fregament amb paper de cuina afegint tres mil·lilitres de producte cada 400 cicles. En finalitzar l’assaig no va ser visible cap dany, si bé es va comprovar que Luminia va augmentar la rugositat un 33%. Forza, Scotch-Brite, KH-7 i Froggy van obtindre les millors valoracions ja que no van incrementar la rugositat de la placa.

No obstant això, la placa és només un dels elements que el netejador pot danyar. Per això, es van depositar tres mil·lilitres de producte durant 24 hores sobre els comandaments de plàstic de la placa, l’acer inoxidable que separa la placa del banc i el granit del mateix banc. Cap de les set mostres es va comportar de forma agressiva en els comandaments de plàstic, ni en l’acer inoxidable. No obstant això, en el granit sí que es van detectar problemes: Luminia, Scotch-Brite, KH-7 i Froggy van causar un enfosquiment del banc i Forza i Sidol van deixar una empremta en la zona d’aplicació. Només Vitroclen va demostrar un bon comportament amb esta superfície.

Quant als recipients dels netejavitroceràmiques, es va comprovar que tots eren estancs després de romandre en posició invertida durant dues hores. Per a esbrinar-ne la resistència, es van llançar quatre envasos de cada mostra des d’un metre d’alçada perquè caigueren sobre la seua base en primer lloc i sobre un dels costats després. En les mostres de Scotch-Brite, KH-7 i Froggy es va trencar un dels quatre recipients.

La informació i etiquetatge, bé

La normativa sobre etiquetatge dels detergents i desinfectants (entre els quals es troben els netejavitroceràmiques) és molt exhaustiva. A més d’elements com ara la composició, el fabricant o el contingut net, han d’incloure les llegendes clares i fàcilment llegibles “Manteniu-ho fora de l’abast dels xiquets”, ” No ho ingeriu” i “En cas d’accident consulteu el Servici Mèdic” al costat del número de telèfon en què informar-se en cas d’emergència.

La mida de la lletra en què Scotch-brite mostra la quantitat de producte és més menuda que la que fixa la norma. Quant a la resta, els set etiquetatges complixen la legislació amb escreix, ja que incorporen llegendes pròpies. Els netejavitroceràmiques Luminia, Forza, Vitroclen i Scotch-Brite informen de la irritació que produïx en cas d’entrar en contacte amb els ulls. Forza és un dels més complets en indicar “Eviteu-ne el contacte prolongat amb la pell” i “Llaveu-vos i eixugueu-vos les mans després d’utilitzar-lo”. Sidol destaca: “En cas d’ingestió, aneu immediatament al metge i mostreu-li l’etiqueta o l’envàs”. El producte KH-7 és incompatible amb la roba, la pell i l’alumini, i inclou la indicació addicional següent: “Si s’aplica sobre alumini, renteu-ho immediatament”. Froggy afig indicacions sobre el respecte al medi ambient, tant per la seua composició com per les característiques de l’envàs. Forza, Sidol, Vitroclen i Scotch-Brite disposen d’un telèfon gratuït d’informació al consumidor.

Tindre cura de la vitroceràmica

Cap dels netejavitroceràmiques analitzats ha aconseguit eliminar en la seua totalitat les dures taques amb què han sigut provats (una composta per sucre cremat i llet a parts iguals i una altra d’oli d’oliva carbonitzat). Per això, per a allargar la vida útil de les vitroceràmiques convé extremar les precaucions a l’hora d’usar-les i no limitar-se a confiar en l’acció netejadora d’estos productes.

 • No hi utilitze cassoles de fang
 • Tinga atenció de no arrossegar les cassoles sobre restes d’aliments que hagen pogut caure en la placa, ja que la podrien ratllar
 • Estenga el netejavitroceràmiques amb un drap o paper de cuina i procure no tocar el producte directament amb els dits
 • Si per un descuit el netejavitroceràmiques cau sobre una altra superfície que no siga la mateixa placa (el banc, els botons de plàstic, la junta de silicona, acer inoxidable…) netege’l immediatament, ja que podria danyar-lo
 • En el cas que la brutícia estiga incrustada en la placa, utilitze una rasqueta dissenyada específicament per a eixa tasca i no intente netejar-la amb ganivets o altres utensilis que tallen.
 • Llave’s les mans després d’utilitzar el netejavitroceràmiques.

En síntese e táboa comparativa

En síntese

 • S’han analitzat set netejavitroceràmiques de preus molt dispars, el més car (Vitroclen, 17,10 euros/litre) quatriplica el preu del més barat (Froggy, 3,94 euros/litre).
 • Tots complixen amb les normes d’etiquetatge, la majoria, fins i tot, afigen llegendes d’advertència addicionals.
 • Tots augmenten el brillantor de la placa entre un 0,6% i un 5,8%, excepte Sidol.
 • Cap dels netejavitroceràmiques provoquen abrasions visibles en la placa vitroceràmica, però sí que es va comprovar que Luminia va augmentar la rugositat un 33%. Cap mostra afecta els comandaments de plàstic ni a l’acer inoxidable. No obstant això, Scotch-Brite, Froggy, KH-7 i Luminia sí que enfosquixen el granit dels bancs.
 • Quant a la valoració global del producte, Forza i Vitroclen van obtindre la puntuació més alta (molt bé), Sidol i Scotch-Brite van aconseguir un bé, Froggy i KH-7 només van arribar a un acceptable, mentre que la valoració més baixa va ser per a Luminia (Regular).
 • La millor relació qualitat-preu correspon al segon més car, Forza, que al costat de Vitroclen, va obtindre les millors valoracions.
MARCA FORZA VITRO CLEN SIDOL SCOTCH – BRITE FROGGY KH-7 LUMINIA
Preu (euros / litre) 16 17,10 13,90 12,56 3,94 4,46 8,40
Informació i etiquetatge Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte
Contingut net nominal (ml) 200 200 200 250 500 500 250
Contingut net real (ml) 205 200 200 258 495 510 260
Característiques físiques i químiques
– Estanqueïtat de l’envàs Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte
– Resistència de l’envàs al trencament per impacte Correcte Correcte Correcte Incorrecte Incorrecte Incorrecte Correcte
– pH 2,4 3,6 2,9 7,9 9,8 11,7 8,3
– Contingut en agents tensoactius 1:
Aniònics (%) Menor que0,1 1 Menor que0,1 1 Menor que0,1 0,3 0,5
Catiònics (%) Menor que0,1 Menor que0,1 Menor que0,1 Menor que0,1 Menor que0,1 Menor que0,1 Menor que0,1
No Iònics (%) No s’escau6 4 4 2 3 1 2
Eficàcia del Producte
– Increment de brillantor (%)2 5,8 1,2 0 0,6 4,2 1,9 3,1
– Abrasivitat sobre la placa (%)3 Molt bé Acceptable Molt bé Molt bé Molt bé Regular
– Agressivitat sobre els materials4:
Comandaments de plàstic Molt bé Molt bé Molt bé Molt bé Molt bé Molt bé Molt bé
Acer inoxidable Molt bé Molt bé Molt bé Molt bé Molt bé Molt bé Molt bé
Granit Acceptable Molt bé Acceptable Regular Regular Regular Regular
– Eficàcia netejadora5:
Llet/sucre
carbonitzat
Malament Acceptable Acceptable Acceptable Malament Malament
– Greix carbonitzat Acceptable Molt bé Acceptable Molt bé Acceptable Malament
– Poder desgreixant Molt bé Molt bé Molt bé Molt bé Acceptable Acceptable Acceptable
Valoració global Molt bé Molt bé Acceptable Acceptable Regular

(1) Solen utilitzar-se tres tipus: aniònics, catiònics i no iònics.
(2) S’ha determinat components la principal propietat dels quals és la de reduir la tensió superficial millorant l’eliminació de la brutícia i permetent mantindre esta brutícia, en les formulacions poden si els productes produïxen un increment en la capacitat reflectant de la placa.
(3) S’ha avaluat l’abrasió que causa el producte determinant si s’incrementa la rugositat de la superficie tractada.
(4) S’ha determinat si els productes poden resultar agressius, si causen deterioraments sobre: comandaments de la placa (plàstic), parts metàl·liques (acer inoxidable) o granit del banc.
(5) S’ha avaluat l’eficàcia dels productes en dos tipus de brutícia (greix i sucre) carbonitzada.
(6) No es va validar este assaig perquè es van detectar nombroses interferències provocades per la presència d’altres components de la formulació

Un a un

Un per un

FORZA

16 euros/litre

La millor relació qualitat-preu.

El seu pH és extrem (el més adequat en la neteja). El de major increment en brillantor de la placa (5,8%). Ni abrasiu sobre la placa ni agressiu sobre els comandaments de plàstic i acer inoxidable. El que millor neteja la llet i el sucre carbonitzat.

Poder desgreixant elevat, igual que Vitroclen, Sidol i Scotch-Brite.

El de major valoració global (molt bé), al costat de Vitroclen.

VITROCLEN

/imgs/20020901/vitroclen.jpg17,10 euros/litre

El més car, i un dels dos més ben valorats.

No és agressiu sobre comandaments de plàstic, acer inoxidable ni granit. El de major eficàcia netejadora enfront d’oli carbonitzat, al costat de Scotch-Brite.

El de major poder desgreixant, al costat de Forza, Sidol i Scotch-Brite.

Valoració global: molt bé

SIDOL

/imgs/20020901/sidol.jpg13,90 euros/litre

El seu etiquetatge és correcte, encara que la quantitat neta del producte hauria de ser indicada amb una lletra més gran.

L’únic que no incrementa la brillantor de la placa. No és agressiu sobre els comandaments de plàstic ni sobre l’acer inoxidable.

Elevat poder desgreixant, igual que Forza, Vitroclen i Scotch-Brite.

Valoració global: bé.

SCOTCH-BRITE

/imgs/20020901/scotch.jpg12,56 euros/litre

L’estanqueïtat de l’envàs és correcta, però no la seua resistència.

El pH és el més neutre (pitjor). No és abrasiu sobre la placa ni agressiu sobre els comandaments de plàstic i acer inoxidable. Agressivitat regular amb el granit.

El seu poder desgreixant és molt bo, neteja molt bé l’oli carbonitzat.

Valoració global: bé.

FROGGY

/imgs/20020901/froggy.jpg3,94 euros/litre

El més barat.

El contingut net real, encara que correcte, és 5 mil·lilitres menor del que indica l’envàs. L’estanqueïtat de l’envàs és correcta, però no la seua resistència. No és agressiu sobre la placa ni abrasiu sobre l’acer inoxidable. En el granit produïx un enfosquiment.

El poder desgreixant només és acceptable, igual que en KH7 i Luminia.

Valoració global: acceptable.

KH7

/imgs/20020901/kn7.jpg4,46 euros/litro

El segon més econòmic.

L’estanqueïtat de l’envàs és correcta, però no ho és la resistència. No és agressiu sobre la placa ni abrasiu sobre els comandaments de plàstic i l’acer inoxidable, però enfosquix el granit. Dels que pitjor netegen el sucre carbonitzat, al costat de Vitroclen i Luminia.

El seu poder desgreixant només és acceptable, igual que en Froggy i Luminia.

Valoració global: acceptable.

LUMINIA

/imgs/20020901/luminia.jpg8,40 euros/litre

El pitjor valorat.

El més abrasiu sobre la placa. No és agressiu sobre comandaments de plàstic i acer inoxidable, però produïx un enfosquiment sobre la superfície del granit. L’eficàcia netejadora és de les més baixes.

Igual que Froggy i KH7 el seu poder desgreixant només és acceptable.

Valoració global: regular.