Estudis artístics

Músics, ballarins i actors també són titulats superiors

La LOGSE ha introduït la normalitat en aquests estudis i ja es pot seguir un camí acadèmic reconegut per a dedicar-se a aquestes disciplines artístiques
1 Setembre de 2002
Img informe listado 172

Músics, ballarins i actors també són titulats superiors

/imgs/20020901/informe01.jpgFins fa ben poc, els qui optaven per dedicar-se professionalment a la música, la dansa o el teatre jugaven amb desavantatge. Deixant d’un costat els prejudicis que encara envolten les persones que fan del teatre, la dansa o la música el seu mode de vida, els cursos artístics no estaven del tot regulats i estudiar una carrera d’alguna de les tres disciplines artístiques mencionades resultava complicat – una mica menys en cas de la música- i no sempre s’aconseguia un títol que acredités i molt menys que equiparés aquestes carreres amb les universitàries. Però la LOGSE ha introduït la normalitat en aquests estudis i avui en dia qualsevol jove pot seguir un camí acadèmic reconegut i amb titulació universitària per a convertir-se en un professional de la música, la dansa o el teatre. La principal diferència amb qualsevol altra professió és que, sobretot en el cas de la dansa i la música, els estudis han de començar a edats molt primerenques. En el cas de l’art dramàtic, les escoles superiors són similars a les facultats i el seu ingrés és semblant.

Estudis de música

130.000 nens, adolescents i joves d’entre 8 i 23 anys segueixen actualment algun curs de música, i encara que no tots ells es dedicaran a professions relacionades amb l’àmbit musical, la major part dels estudiants, sobretot a partir de 12 anys, estan matriculats en algun dels 1.400 centres oficials com Conservatoris de Música o Centres Autoritzats de Música del nostre país.

A partir dels vuit anys, i després de superar una prova, els nens poden matricular-se en centres oficials o autoritzats. En aquesta selecció no s’avaluen els seus coneixements, sinó la seva capacitat musical i les aptituds. No obstant això, aquesta edat d’entrada en l’ensenyament reglat no està renyida amb els ensenyaments previs en edats anteriors. Segons experts de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, i en opinió també dels pedagogs consultats per CONSUMER, és beneficiós que els nens tinguin el primer contacte amb la música als 3 o 4 anys d’edat. Durant aquests anys els continguts de les seves assignatures tracten d’endinsar els nens en el ritme, la musicalitat i els tons, sense que apareguin en cap moment el solfeig ni la disciplina acadèmica. Aquestes escoles de música poden trobar-se en pràcticament totes les ciutats de més de 50.000 habitants i els seus preus de matrícula oscil·len entre 120 euros i 240 euros al mes, en escoles amb suports pedagògic i instrumental.

El pas del Grau Elemental al Grau Mitjà es realitza després de quatre anys d’estudi i a través d’una prova d’accés. A aquest examen es poden presentar també alumnes que no hagin cursat els estudis en centres oficials, per a incorporar-se així al conservatori i fins i tot accedir a cursos intermedis i no necessàriament a primer del Grau Mitjà. Aquest segon grau es compon de sis cursos i en acabar, si també s’ha aconseguit aprovar el Batxillerat, s’obté el títol de Batxillerat en Música. Tant el Grau Elemental com el Mitjà són estudis que es complementen amb l’ensenyament obligatori, per la qual cosa els centres que ofereixen aquests cursos disposen d’horaris adaptats a l’ensenyament obligatori.

El Grau Superior està dirigit a joves que decideixen fer de la música la seva professió i que representen al voltant del 4% dels que inicien els seus estudis en aquesta disciplina artística. Les àrees musicals estudiades són Composició, Interpretació (incloent Direcció d’Orquestra i Cant), Investigació i Docència. La durada del Grau Superior oscil·la entre quatre i cinc anys, en funció de l’especialitat triada. A més d’aprovar la prova d’ingrés, per a accedir a aquest grau és necessari disposar del títol de Batxillerat i del títol Grau Mitjà en ensenyaments musicals. No obstant això, la llei també permet l’accés al Grau Superior si se supera una prova en la qual els joves s’examinen de coneixements generals i de coneixements musicals que acreditin el seu nivell educatiu en música.

Els preus dels Conservatoris varien per comunitats autònomes. En general, per al Grau Elemental el preu de matrícula oscil·la entre 70 euros i 80 euros per curs. Com a exemple, en el Conservatori Professional Amaniel de Madrid, primer i segon costen 70 euros, i tercer i quart (amb una assignatura més) representen un desembossament anual de 105 euros, preu semblant al Conservatori Elemental de Música de Sòria “Oreste Camarca”. En el Conservatori Julián Orbón d’Avilés (Astúries), cada alumne paga 26 euros en concepte de matrícula, als quals ha de sumar altres 26 euros mensuals per una assignatura (violí, contrabaix, piano…), i 43 euros si en són dos. I en el Conservatori Superior de Música Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao, el Grau Elemental -que consta de quatre cursos- costa al voltant de 266 euros.

El cost de la prova d’accés al Grau Mitjà també difereix d’un centre a un altre, encara que generalment no supera els 50 euros, en tant que el preu de la matrícula en Grau Mitjà és molt semblant en els conservatoris consultats per CONSUMER. Per als estudis amb menys assignatures (com els de Piano), el curs costa una mitjana de 128 euros, mentre que altres instruments (amb més assignatures) poden arribar a tenir un cost anual de 171 euros. Per citar un exemple, en el Conservatori d’Almeria, estudiar primer o segon curs de piano o guitarra suposa un desembossament d’entre 121 euros i 236 euros, segons el curs. En el mateix centre, optar per un altre tipus d’instruments és una mica més car, entre 160 euros i 275 euros.

Com a referència per als estudis superiors en música hem agafat el Reial Conservatori de Música de Madrid. Per a accedir a aquest centre cal superar una prova que costa 36 euros i desembossar 48 euros per assignatura. S’estudien entre 6 i 9 assignatures per curs, per la qual cosa el preu final de la matrícula anual varia entre 288 euros i 432 euros.

A aquests preus caldria sumar la quantitat, mai menyspreable, de la compra d’un instrument, imprescindible “eina de treball” dels estudiants. Si el nen s’ha decantat pel clarinet, podrem passar amb una compra d’uns 1.100 euros. Però si finalment vol continuar els seus estudis i cal adquirir un instrument de molta major qualitat, el desembossament pot arribar als 3.000 euros, que s’incrementa amb instruments com el piano, el baix o els grans instruments de corda.

GRAUS DURADA REQUISITS D’INGRÉS ACREDITACIÓ OBTINGUDA
Elemental 4 anys
 • Tenir com a mínim 8 anys
 • Superar una prova d’aptituds
Certificat d’estudis
Mitjà

6 anys

(Tres cicles de dos anys cada un)

Superar una prova de coneixements
 • Títol Professional
 • Batxillerat de Música, si a més se superen les matèries comunes de Batxillerat
Superior 4 o 5 anys, segons l’especialitat
 • Batxillerat LOGSE
 • Títol Professional
 • Superar una prova de coneixements

La llei permet accedir-hi sense complir els requisits acadèmics, superant una prova d’ingrés

Títol Superior

(Equivalent, a tots els efectes, a Llicenciat Universitari, segons l’article 42.3 de la LOGSE)

Estudis de dansa

/imgs/20020901/informe02.jpg
La dansa viu al nostre país una important revitalització, encara que el nombre d’estudiants d’aquesta disciplina és molt inferior al d’alumnes de música. Com en el cas dels estudis musicals, la LOGSE ha establit tres nivells d’estudis. Tant el Grau Elemental com el Mitjà es realitzen al mateix temps que l’ensenyament obligatori, per la qual cosa els conservatoris hi adeqüen els horaris. El Grau Superior, en canvi, obliga a una dedicació absoluta, ja que està dirigit als qui desitgen dedicar-se professionalment a la dansa.

Per a accedir al Grau Elemental a l’edat de 8 anys, els conservatoris realitzen una prova d’aptituds. En aquesta prova, com en el cas musical, s’analitza la musicalitat i les condicions físiques dels aspirants, però no els seus coneixements, perquè teòricament no en disposen. Superada aquesta prova, el Grau Elemental es desenvolupa durant quatre anys. Per a passar al grau següent és necessari superar una prova i en finalitzar els sis anys del Grau Mitjà, els estudiants, si també han finalitzat el seu batxillerat, disposen del títol de Batxillerat en Dansa.

L’etapa professional, el Grau Superior, es desenvolupa durant quatre anys en què l’estudiant pot especialitzar-se en les àrees de Coreografia, Interpretació, Flamenc o Pedagogia. I en finalitzar aquests estudis obté una titulació “equivalent a tots els efectes”, segons la LOGSE “a Llicenciat Universitari” (art. 42.3 LOGSE).

Matricular un nen de vuit anys en el cicle elemental de dansa ascendeix a 121 euros, quantitat que correspon a l’obertura d’expedient i a la matrícula per un curs complet. I si l’alumne deixa pendent alguna assignatura del curs anterior, el preu per assignatura solta és d’aproximadament 42 euros.

En els estudis de Grau Mitjà, el cost de la matricula anual s’incrementa. La prova d’accés per a incorporar-se a aquest segon cicle costa 33 euros en el Reial Conservatori de Dansa, de Madrid. I el curs complet, juntament amb l’obertura d’expedient, ascendeix a 326 euros. En aquest cicle les assignatures pendents tenen un cost de 48 euros.

Per als qui continuen els seus estudis en el Grau Superior es manté el preu de la prova d’accés (33 euros) però la matrícula i l’obertura d’expedient sumen 498 euros. Les assignatures pendents de cursos anteriors han de pagar-se a 54,69 euros, i les assignatures soltes tenen un cost de 48,08 euros.

En el Centre Estable per a la Formació de les Arts Escèniques (CEFAE), un curs de dansa costa 200 euros.

GRAUS DURADA REQUISITS D’INGRÉS ACREDITACIÓ OBTINGUDA
Elemental 4 anys
 • Tenir com a mínim 8 anys
 • Superar una prova d’aptituds
Certificat d’estudis
Mig

6 anys

(Tres cicles de dos anys cada un)

Superar una prova de coneixements
 • Títol Professional
 • Batxillerat de Dansa, si a més se superen les matèries comunes de Batxillerat
Superior La durada es determinarà en funció de les característiques dels ensenyaments
 • Batxillerat LOGSE
 • Títol Professional
 • Superar una prova de coneixements

La llei permet accedir-hi sense complir els requisits acadèmics, superant una prova d’ingrés

Títol Superior

(Equivalent, a tots els efectes, a Llicenciat Universitari, segons l’article 42.3 de la LOGSE)

Art Dramàtic

/imgs/20020901/informe03.jpg
L’accés a les escoles d’Art Dramàtic és molt més convencional, perquè s’hi accedeix, com en qualsevol altra carrera, després de finalitzar segon de Batxillerat o COU. En aquest cas no es demana fer la prova de selectivitat, les mateixes escoles d’interpretació obliguen a realitzar una prova per a permetre-hi l’accés. Una altra forma d’ingressar en aquests centres és haver complit 20 anys i acreditar experiència interpretativa.

En la Reial Escola d’Art Dramàtic de Madrid es pot realitzar una preinscripció al juny (36 euros) i al setembre és obligatori realitzar-hi la prova d’accés. El preu de la matrícula ascendeix a 421 euros i els estudis es prolonguen durant quatre anys. En eixe temps els estudiants poden especialitzar-se en Direcció d’Escena i Dramatúrgia, Escenografia i Interpretació, i en acabar aquests estudis, els alumnes obtenen un títol equivalent a tots els efectes al Llicenciat Universitari. D’aquesta manera, en finalitzar la carrera s’aconsegueixen professionals especialitzats en escriptura dramàtica, crítica i investigació, muntatge escenogràfic i resta d’àmbits de la interpretació (veu, cos, manipulació d’objectes -titelles, marionetes…- i teatre musical).

En el Col·legi de Teatre de Barcelona, els preus dels cursos oscil·len entre 205 euros i 225 euros mensuals, mentre que en l’Escola Superior d’Art Dramàtic de Màlaga la matrícula voreja els 420 euros.

GRAUS DURADA REQUISITS D’INGRÉS ACREDITACIÓ OBTINGUDA
Superior 4 anys
 • Batxillerat LOGSE
 • Prova d’ingrés

La Llei permet accedir-hi sense complir els requisits acadèmics, prèvia superació d’una prova, als qui tinguin fets els 20 anys.

Títol Superior

(Equivalent, a tots els efectes, a Llicenciat Universitari, segons l’article 42.3 de la LOGSE)