La negligència de l’hospital en lliurar l’historial mèdic va causar danys al pacient