L’agent immobiliari té dret als seus honoraris, encara que la venda no es formalitzi