Gominoles: bàsicament sucre i additius

El seu consum freqüent promou l'obesitat i la càries

S'han analitzat vuit tipus de gominoles (ampolles de cola, préssecs, taurons, fruitetes, delícies, dulcipica de maduixa, gometes i móres) de quatre marques diferents i preu idèntic, surten a 0,72 euros els 100 grams.
1 Setembre de 2002

El seu consum freqüent promou l'obesitat i la càries

/imgs/20020901/analisisa01.jpg
Les gominoles infantils són productes de confiteria compostos per una pasta massissa elaborada amb sucre, aromatitzada i acolorida per mitjà d’un ús generós d’additius i que es presenta amb formes i mides variades. El seu nutrient majoritari són els hidrats de carboni senzills: glucosa, sacarosa i fructosa representen entre un 70% i un 80% del pes. La proporció de proteïna més comuna és del 5%-6%, encara que una mostra conté el 7% i una altra només l’1,5%. La proteïna es presenta principalment en forma de gelatina, que proporciona la textura gomosa típica d’aquests productes. Els greixos, per la seva banda, signifiquen menys de l’1%. El contingut en aigua va ser sempre inferior al 14% i en algunes, encara menor: entre el 5% i el 8%. I l’aportació energètica és de 320 a 360 calories cada cent grams, massa elevat per a un producte absolutament prescindible en la nostra dieta pel seu valor nutritiu quasi nul.

El seu consum freqüent pot generar obesitat i càries: en la nostra boca hi ha bacteris que transformen en uns 20 minuts determinats sucres (principalment, la sacarosa) en àcids, que es mesclen amb la saliva i les partícules de menjar en la boca i formen una placa que s’adhereix a l’esmalt, al qual ataquen i produeixen la càries. Després de consumir aquestes i altres llepolies, fins i tot en petites quantitats, convé raspallar les dents per a eliminar les restes de sucres de la boca, ja que el risc de càries no depèn de la quantitat de sucre consumit sinó de la freqüència d’ingestió.

Les gominoles estan constituïdes principalment per sucres simples (glucosa, fructosa i sacarosa), font d’energia de ràpida assimilació. Aquests sucres, en metabolitzar-se en el nostre organisme. es transformen en glucosa que és absorbida en l’intestí, d’on passa al fetge; allí es transforma en glucogen i s’emmagatzema com a reserva energètica fins a una quantitat màxima de 100 grams en el fetge i 200 grams en els músculs. Si la quantitat de sucres ingerida és tal que se sobrepassen els límits d’emmagatzemament de glucogen, l’excés de glucosa en la sang es transforma en greix en el teixit adipós, de manera que constitueix una forma de reserva energètica a llarg termini. L’obesitat en l’edat infantil és particularment desaconsellable, perquè en aquesta etapa es produeix un augment del nombre de cèl·lules d’aquest teixit gras, relacionat amb la ingestió d’energia. Si l’augment de cèl·lules grasses és alt, suposa un estadi inicial d’obesitat difícil de revertir ja que es necessitaria una restricció calòrica (que podria afectar el creixement de l’adolescent) per a compensar aquest augment de pes.

En la majoria de les gominoles, la proteïna es presenta en forma de gelatina, que es caracteritza per una composició incompleta en aminoàcids ja que no aporta les quantitats necessàries d’alguns essencials: metionina, lisina i triptòfan. No se les ha de considerar com a productes que aportin proteïna.

En resum, les gominoles representen una aportació energètica elevada, poca proteïna d’escassa qualitat, molt pocs minerals i absència de vitamines, per la qual cosa no haurien de formar part de la dieta habitual. Tot i que no hi ha cap normativa referent a aquesta qüestió, les de gran mida suposen un risc per als nens petits: a causa de la seva textura gomosa es masteguen amb dificultat, la qual cosa pot provocar entravessaments que podrien desembocar en asfíxia.

S’han detectat moltes irregularitats en l’etiquetatge. Només Frutitas Roypas compleix la norma. Denominació de venda, llista d’ingredients, lot i mode de conservació són les informacions pitjor indicades.

El quasi nul valor nutritiu d’aquest producte i els perjudicis que causa el seu consum habitual (obesitat i càries) fan que no es triï cap amb una millor relació qualitat-preu.

Com s’elaboren

A l’hora d’envasar les gominoles, la majoria dels fabricants fan servir un mateix embolcall per a diferents tipus de producte. Les Fini (ampolles de cola, taurons i préssecs) i Vidal (dulcipica de maduixa i gometes) llueixen diverses denominacions i llistes d’ingredients, en què fan referència a diferents tipus de gominoles, per la qual cosa no es pot saber la denominació del producte ni els ingredients d’unes gominoles en concret. L’envàs de Roypas (fruitetes i delícies) i Dulciora (móres) té una única llista d’ingredients, que són: sucre, xarop de glucosa, gelificants, aigua, gelatina (Frutitas Roypas i Dulciora), midó modificat (Frutitas Roypas), dextrosa (Delicias Roypas), acidulants, aromes i colorants. Les móres Dulciora indiquen, a més, els ingredients del recobriment: oli vegetal, cera d’abella i cera carnauba. De totes maneres, i a pesar que només poden assignar-se ingredients a tres de les vuit estudiades, totes estan compostes fonamentalment per sucres, gelatina i additius. L’elaboració parteix d’una barreja líquida calenta formada per sucre, xarop de glucosa i additius que s’introdueix en un motle perquè adquireixi la forma desitjada. Posteriorment, se’n redueix la temperatura per al seu enduriment. Després de la solidificació, les gominoles són raspallades per a eliminar-ne restes de la mescla, que seran reincorporades a la màquina per a aprofitar-les de nou.

Molts additius

Aquest és un producte molt ric en additius. Els més comuns són: aromes, colorants, acidulants i gelificants. Les aromes proporcionen olor i sabor i els acidulants s’utilitzen com a complement d’aromatització i/o conservació. Segons els etiquetatges, alguns acidulants empleats són àcid cítric, àcid làctic, àcid màlic i àcid tartàric. Els gelificants formen un gel durant el refredament. Els més empleats són agar-agar, midó modificat i pectines. Els colorants donen color a les matèries primeres, sucre i xarop de glucosa, aquests dos incolors. Els colorants trobats són tartrazina (E-102), groc de quinolina (E-104), groc ataronjat (E-110), azorrubina (E-122), roig de cotxinilla (E-124), roig d’allura (E-129) i blau patentat (E-131). La llista de colorants indicada en els envasos tampoc correspon al producte concret que conté, sinó a tota la gamma de llepolies. Només les móres de Dulciora i les fruitetes de Roypas indiquen la llegenda “Colorants segons producte” i “Possibles colorants”, respectivament. Tots els colorants utilitzats són artificials i el seu ús està autoritzat en la norma. Barrejant els colorants citats s’obté tota la gamma de colors present en aquests gominoles. Dels set colorants, cinc són azoics (tartrazina, groc ataronjat S, azorrubina, roig de cotxinilla A i roig d’allura AC), alguns dels quals s’associa amb la possibilitat de provocar al·lèrgies i trastorns en el comportament dels nens. La tartrazina (E-102), per exemple, pot produir reaccions adverses (al·lèrgies no greus i manifestacions cutànies o respiratòries) en persones asmàtiques i en el 10% dels al·lèrgics a l’aspirina. Les gominoles amb aquest additiu són fruitetes i delícies, les dues de Roypas. De les vuit mostres, només les ampolles de cola, de Fini, no utilitza colorants azoics.

Etiquetatge: incorrecte

/imgs/20020901/analisisa02.jpg
Alguns fabricants envasen diferents tipus de gominoles utilitzant una mateixa bosseta en què indiquen les diferents denominacions i llistes d’ingredients de tots els productes que fabrica. En no assignar al producte contingut en l’envàs una denominació i la llista d’ingredients, incompleixen la norma. Cinc de les vuit indueixen a confusió: Fini (ampolles de cola, préssecs i taurons) i Vidal (dulcipica de maduixa i gometes) llueixen diferents denominacions i llistes d’ingredients, mentre que Roypas (delícies) té una única llista però no indica la denominació, i així incompleix la norma. Dulciora (móres) no indica el pes net ni el lot, i Roypas (delícies) inclou dues indicacions referides al lot.

La indicació de la forma de conservació apareix únicament en Dulciora (móres), Vidal (dulcipica de maduixa i gometes) i Roypas (fruitetes), les altres incompleixen la norma. Cap dels envasos inclou informació nutricional, no obligatòria però convenient. L’etiquetatge de Frutitas Roypas és l’únic correcte. El pitjor correspon a Fini, per la seva denominació de venda i llista d’ingredients confuses i per no indicar el mode de conservació. Si es comercialitzen en règim d’autoservei, s’han de complir els requisits següents: el venedor haurà de conservar la informació de l’etiquetatge fins al final de la seva venda i el producte haurà d’exposar-se en recipients protegits en els quals figurarà de forma clara, visible i indeleble la denominació de producte, llista d’ingredients i nom del fabricant o envasador. La venda l’haurà d’efectuar el venedor, fent servir els utensilis adequats (pinces, paletes, etc.), en qualsevol manipulació que faci.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat vuit tipus de gominoles (ampolles de cola, préssecs, taurons, fruitetes, delícies, dulcipica de maduixa, gometes i móres) de quatre marques diferentes. El preu és idèntic en les vuit: surten a 0,72 euros els 100 grams de producte.
 • Aporten moltes calories (més de 300 cada cent grams) i tenen molt poc de valor nutricional. Es componen majoritàriament de carbohidrats senzills (principalment, sacarosa) i el seu contingut en proteïnes i greixos és quasi despreciable. A més, a penes contenen vitamines ni minerals.
 • El consum d’aquestes llepolies no ha de ser freqüent, ja que desequilibren la dieta, fomenten l’obesitat i promouen la càries dental.
 • Cinc dels set colorants trobats són azoics, dels quals se sospiten efectes secundaris com al·lèrgies i trastorns en el comportament infantil, demostrats en la tartrazina (E-102), que no ha de ser consumida per persones asmàtiques o intolerants a l’aspirina. Les gominoles amb aquest additiu són les fruitetes i delícies de Roypas. Les ampolles de cola (Fini) són l’única sense azoics.
 • Només Frutitas Roypas compleix la norma d’etiquetatge. Denominació de venda, llista d’ingredients, lot i mode de conservació són les informacions pitjor indicades.
 • Les dimensions excessives de certes gominoles -per la seva textura gomosa difícil de mastegar- pot provocar entravessament en nens de poca edat.
MARCA FINI
B. Cola Gdes Azúcar
FINI
Melocotones Gdes Az
FINI
Tiburones brillo
ROYPAS
Frutitas Brillo
Denominació Confusa Confusa Confusa Caramel de goma
Preu (euros/100g) 0,72 0,72 0,72 0,72
Humitat (%) 10,3 12,1 11,8 10,2
Carbohidrats (%) 83,43 81 82,8 84,9
Proteïnes (%) 6,2 6,9 5,4 4,9
Greix (%) 0,07 0 0 0
Valor calòric (kcal/100 g) 359 351,6 352,8 359,2
Sacarosa (%)1 48,6 45,3 29,9 51,7
Glucosa (%) 20,3 19 10,6 1,9
Fructosa (%) 1,3 2,5 0,5 1
Colorants2
Tartrazina3(E-102) No No No
Groc de quinolina (E-104) No No
Groc ataronjat3S (E-110) No No
Azorrubina3(E-122) No No No
Roig de cotxinilla3 A (E-124) No No
Roig d’allura3AC (E-129) No No No No
Blau patentat V (E-131) No
MARCA ROYPAS
Delicias
VIDAL
Dulcipica Fresa
VIDAL
Gomitas
DULCIORA
Zarzamoras
Denominació No ho indica Confusa Confusa Caramel de goma
Preu (euros/100g) 0,72 0,72 0,72 0,72
Humitat (%) 13,8 5,7 8,6 7,8
Carbohidrats (%) 81,1 92,8 86,3 89,2
Proteïnes (%) 5 1,5 5 3
Greix (%) 0,07 0 0,11 0
Valor calòric (kcal/100 g) 345 377,2 365,7 358,8
Sacarosa (%)1 65,0 60,2 52,7 64,7
Glucosa (%) 4,5 12,9 7,2 6
Fructosa (%) 3,9 8,1 2 3,1
Colorants2
Tartrazina3(E-102) No No No
Groc de quinolina (E-104) No No No
Groc ataronjat3S (E-110) No No No
Azorrubina3(E-122)
Roig de cotxinilla3 A (E-124) No No No No
Roig d’allura3AC (E-129) No
Blau patentat V (E-131) No No

1. Sacarosa: sucre comú

2. Tots els colorants utilitzats són artificials

3. Colorants azoics

Una per una

Una per una, vuit gominoles

FINI BOTELLAS COLA

 • /imgs/20020901/fini2.jpg0,72 euros/100 grams.
  Forma d’ampolles de color verd i marró, recobertes de sucre.
 • Incompleix la norma d’etiquetatge: no se li pot assignar una denominació de venda ni llista d’ingredients, en presentar diverses en l’etiquetatge. I no indica mode de conservació.
 • El percentatge de glucosa més elevat (20%). Fa servir dos colorants: groc de quinolina (E-104) i blau patentat V (E-131). Cap d’aquests colorants és azoic (amb possibles efectes secundaris).

FINI MELOCOTONES

 • /imgs/20020901/finicorazones.jpg0,72 euros/100 grams.
  Forma de cor de dos colors vermell i ataronjat, recobertes de sucre.
 • Incompleix la norma d’etiquetatge, en no poder assignar-se una denominació ni una llista d’ingredients al producte envasat. No informa del mode de conservació. El de més proteïna (6,9%). No conté greix. Una de les de menor valor energètic (352 calories cada cent grams).
 • Conté dos colorants: groc de quinolina (E-104) i roig de cotxinilla A (E-124), aquest últim azoic (amb possibles efectes secundaris).

FINI TIBURONES BRILLO

 • /imgs/20020901/Fini.jpg0,72 euros/100 grams.
  Forma de tauró en color groc, vermell, verd, blau i ataronjat.
 • Incompleix la normativa d’etiquetatge per no poder assignar-se-li una denominació de venda ni una llista d’ingredients i per no assenyalar el mode de conservació. El seu contingut en sacarosa i fructosa és el més baix (29,9% i 0,5%, respectivament).
 • No conté greixos. Empra tres colorants: groc ataronjat S (E-110), roig de cotxinilla A (E-124) i blau patentat V (E-131). Només aquest últim no és azoic (amb efectes secundaris).

ROYPAS FRUTITAS BRILLO

 • /imgs/20020901/roipas.jpg0,72 euros/100 grams.
  Denominació: “Caramels de goma”.
 • En forma de diferents fruites de petites dimensions: maduixa, plàtan, pera, taronja i pinya, en color vermell, groc, verd, ataronjat i morat, respectivament.
 • Les úniques que compleixen amb la normativa. El seu contingut en glucosa és el més baix (1,9%). No conté greix. Utilitza quatre colorants: tartrazina (E-102), groc ataronjat (E-110), azorrubina (E-122) i blau patentat V (E-131). Aquest últim és l’únic no azoic (que té possibles efectes secundaris).

ROYPAS DELICIAS

 • /imgs/20020901/roy_delicias.jpg0,72 euros/100 grams
 • Sense forma concreta en particular, en color groc, verd, vermell i ataronjat. Incompleix la normativa d’etiquetatge: una única llista d’ingredients, però no indica denominació de venda, i tampoc el mode de conservació; i, quant al lot, hi apareixen dues indicacions diferents.
 • Els seus continguts en humitat (14%) i sacarosa (65%) són els més elevats. El menys calòric: 345 calories cada cent grams. Fa servir quatre colorants: tartrazina (E-102), groc ataronjat (E-110), azorrubina (E-122) i blau patentat V (E-131). Aquest últim és l’únic no azoic (que té possibles efectes secundaris).

VIDAL DULCIPICA FRESA

 • /imgs/20020901/vidal.jpg0,72 euros/100 grams
 • En forma de palets vermells farcits de gominola blanca i recoberts de sucre. Incompleix la normativa d’etiquetatge: indica diverses denominacions i llista de vendes.
 • El seu contingut en humitat (5,7%) i proteïnes (1,5%) és el més baix, mentre que en carbohidrats és el més alt (93%). La de més fructosa (8%). Sense greix. La més energètica: 377 calories cada cent grams. Conté dos colorants: azorrubina (E-122) i roig d’allura AC (E-129), aquests dos azoics (que tenen possibles efectes secundaris).

VIDAL GOMITAS

 • /imgs/20020901/vidal3.jpg0,72 euros/100 grams.
  Petites boles recobertes de sucre, de color verd, groc i vermell.
 • Incompleix la normativa en no poder assignar-se-li una denominació de venda ni una llista d’ingredients. El seu contingut en greixos és el més elevat (0,1%).
 • De les més calòriques: 366 calories cada cent grams. Usa quatre colorants: azorrubina (E-122), roig d’allura AC (E-129), groc de quinolina (E-104) i blau patentat V (E-131). Només aquests dos últims no són azoics (que tenen possibles efectes secundaris).

GUMMY ZARZAMORAS

 • /imgs/20020901/gummy.jpg0,72 euros/100 grams.
  Denominació: “Caramels de goma”.
 • En forma de móres, roges i negres.
 • No indica lot, ni quantitat neta del producte, de manera que incompleix la normativa. El seu contingut gras és nul. Els dos colorants que utilitza són: azorrubina (E-122) i roig d’allura AC (E-129), aquests dos azoics (amb possibles efectes secundaris).