Si no afecten elements comuns, les obres en l’interior d’un habitatge es poden dur a terme