Més lleugeres que les aspiradores tradicionals, però menys eficaces