Una autoescola ofereix classes pràctiques amb una durada inferior a la contractada