La màquina d’autorentat li ratlla l’automòbil i la gasolinera no se’n fa càrrec