Flams envasats: les mateixes calories que un iogurt, però amb més additius