Els operaris d’una companyia aèria ajuden a embarcar una persona discapacitada de manera inadequada