Només una proporciona el cabal de dutxa i bany que exigeix la norma