Só unha proporciona o caudal de ducha e baño que esixe a norma