Os operarios dunha compañía aérea axudan a embarcar unha persoa minusválida de xeito inadecuado