Unha inmobiliaria demanda a un cliente por adquirir a vivenda que lle ensinou a través doutra axencia