Unha comunidade desexa cambiar o réxime de pagamento das cotas, pero os prexudicados impídeno coa súa ausencia das xuntas