Reclama 3.000 euros por caer e cortarse no brazo cun expositor de roupa de baño