Una immobiliària demanda un client per haver adquirit l’habitatge que li va ensenyar a través d’una altra agència