Seguretat a les habitacions infantils

La majoria dels accidents són previsibles i, per tant, evitables

Els pares poden reforçar sense gaire esforç i amb pocs diners la seguretat dels espais de joc i de descans dels més petits
1 Gener de 2009
Img consejo listado 214

La majoria dels accidents són previsibles i, per tant, evitables

/imgs/20090101/consejo1.jpg
L’habitació d’un infant ha de ser el lloc més segur del món per a ell, ja que és aquí, el seu refugi particular, on passarà hores i hores dormint i jugant. Però els perills aguaiten, i un descuit o una imprudència són suficients perquè es produeixi un accident. A Espanya es produeixen una trentena d’accidents domèstics infantils cada hora, el 95% dels quals poden ser evitats si es prenen algunes precaucions bàsiques. Els infants no sempre entenen on és el perill, per la qual cosa és responsabilitat dels pares la creació d’un entorn segur que minimitzi tots els possibles riscs.

Mobiliari a prova de nens

/imgs/20090101/consejo2.jpg

 • Triï mobles homologats fabricats amb materials no tòxics i ignífugs i amb les vores arrodonides.
 • Utilitzi mobles senzills que no tinguin elements que es puguin desprendre o desenroscar (poms), i que podrien provocar asfíxia o lesions.
 • Asseguri’s que el bressol, el llit, els mobles i les joguines estan pintats amb laques o impregnants que no són tòxics.
 • Procuri que tots els mobles i objectes de decoració tinguin les vores arrodonides, mai arestes vives. Si no les té, col·loqui cantoneres (entre 5 i 35 euros/4 unitats) en totes les vores dels mobles que estiguin a l’altura dels petits.
 • Asseguri els calaixos amb topalls a l’interior perquè no caiguin sobre l’infant si aquest els obre. Tot i això, el millor és instal·lar tancaments de seguretat (entre 4 i 10 euros) per a evitar que pugui obrir calaixos i portes d’armaris
 • Fixi els armaris i les prestatgeries a la paret, el nen se’n pot penjar amb el perill que li caiguin a sobre. Al mercat pot trobar cintes fixadores per uns 3 euros.

Sons segurs

Des que neixen…

 • /imgs/20090101/consejo3.jpg
  Si el seu fill o filla dorm durant els primers mesos en un cabàs o un lloc semblant, asseguri’s que el fons sigui rígid i pla, amb les vores altes i encoixinades i, sempre que sigui possible, de cotó.
 • El bressol ha de ser de fusta, sòlid, estable i segur, i homologat segons la normativa europea UNE-E 716.
 • Si el bressol disposa d’algun tipus d’ornament, comprovi que es troba adherit de manera adequada i que no és possible desprendre’l mecànicament.
 • Quant a la mida, el bressol ha ser 20 centímetres més llarg que l’altura del nadó, i ha de tenir, com a mínim, 60 centímetres d’ample.
 • L’alçada de la base ha de ser regulable en funció de la mida i el creixement del nadó; per això, ha de tenir una alçada interna mínima de 60 cm en la posició més baixa de la base, i de 30 cm en la seva posició més alta.
 • La distància entre els barrots ha de ser superior a 4,5 cm i inferior a 6,5 cm perquè l’infant no pugui ficar-hi el cap, i aquests han d’estar col·locats de manera que el petit no pugui trobar cap punt de suport per a enfilar-se. Si un dels laterals és lliscant, comprovi que el mecanisme per a abaixar-lo sigui prou complex com perquè el petit no pugui manipular-lo.
 • La distància entre les làmines del somier ha de ser de 6 centímetres com a màxim, i la distància entre aquest i el bastidor serà, com a màxim, de 2,5 centímetres pels dos costats.
 • El matalàs ha de ser dur, amb un gruix mínim de 10 centímetres, i s’ha d’ajustar perfectament a l’estructura del bressol, de forma que com a màxim quedin 2 centímetres a banda i banda entre aquest i les baranes laterals. Així, s’eliminarà la possibilitat que quedin buits per on el nen pugui ficar un braç, una cama o el cap, amb el consegüent perill d’asfíxia en aquest últim cas.
 • Instal·li un protector per a evitar que l’infant es faci mal amb els laterals i el capsal del bressol.

…Fins que creixen

 • L’estructura del llit no ha de tenir elements sortints ni vores punxegudes que puguin fer mal al nen o la nena.
 • No ha de ser gaire alt per a evitar els riscs de cops per caigudes.
 • Durant els primers mesos en què el nen dormi al llit, col·loqui una barana (entre 30 i 40 euros) en un lateral o en tots dos per a evitar que caigui.
 • Eviti els capsals amb barrots o forges en què el nen pugui introduir el cap. És preferible un llit amb un capsal senzill i llis, sense elements decoratius.

Minimitzar els riscs

 • /imgs/20090101/consejo4.jpg
  Revesteixi el radiador amb algun moble dissenyat a l’efecte. A més d’acomplir una funció decorativa, impedirà que els nens es cremin quan intentin manipular el calefactor. En cas que tingui una estufa o un aparell semblant, aquesta ha d’estar protegida perquè no puguin arribar-hi, ni aconsegueixin introduir-hi objectes que es puguin cremar.
 • Col·loqui el cabàs, el bressol o el llit lluny de fonts de calor (radiadors, estufes, etc.).
 • Mantingui fora de l’abast dels més petits els endolls, els cables elèctrics, les cintes de les persianes i els cordons de les cortines.
 • Cobreixi els endolls de la xarxa elèctrica per a evitar que hi introdueixin els dits o objectes petits. Per a fer-ho, té objectes dissenyats amb aquesta finalitat (entre 2 i 6 euros. Es venen en paquets de diverses unitats)
 • Asseguri’s que al costat de les finestres i baranes no hi ha objectes (cadires, taules, joguets tests, caixes…) sobre els quals puguin enfilar-se i abocar-s’hi.
 • Els balcons i les finestres han de disposar d’un sistema de bloqueig (entre 5 i 10 euros) que n’impedeixi l’obertura als infants.
 • Protegeixi aquelles finestres que es trobin a menys d’1 metre del terra per mitjà de defenses apropiades (baranes, reixes). Els barrots, si n’hi ha, han d’estar col·locats en vertical, i la seva separació ha de ser suficient com per a impedir-hi el pas del cap d’un nen petit.

Pintures sense risc

 • Eviti tot tipus de pintures amb base solvent, en particular aquelles que puguin contenir metalls pesants com ara el plom i el crom, molt perjudicials per als infants, ja que a aquesta edat el seu sistema nerviós està en plena formació i són molt vulnerables als efectes nocius d’aquestes substàncies.
 • Opti per pintures de base aquosa que es puguin rentar, de poca olor i matèries primeres no tòxiques per a pintar tot tipus de superfícies.
 • Eviti que els infants pateixen l'”olor de la pintura”, possibles al·lèrgies o problemes respiratoris. Intenti que s’estiguin en cases de familiars o de veïns durant els dies en què la casa serà pintada, i fins a 3 dies després que acabi el treball.