Una comunitat desitja canviar el règim de pagament de les quotes, però els perjudicats ho impedeixen amb la seva absència de les juntes