Paper higiènic de dues i tres capes

Els de tres capes són més cars, però no més suaus

Molt diferents en els metres i serveis que ofereix cada rotlle, i també en el pes i les prestacions
1 Gener de 2007
Img img analisis

Els de tres capes són més cars, però no més suaus

/imgs/20070101/img.analisis2.01.jpg Els primers registres de l’ús del paper higiènic es remunten al segle XIV a la Xina, encara que els seus antecedents vénen d’uns quants segles enrere: als banys públics de l’antiga Roma s’utilitzava una esponja xopada amb aigua salada lligada a un pal i al Pacífic eren habituals les petxines marines i les closques de coco. Més prop dels nostres dies, l’Almanac del Granger Vell que es publicava a Irlanda al segle XIX venia preparat amb uns forats per poder-lo penjar del lavabo una vegada llegit i poder així ser “reutilitzat”, i a la Rússia monàrquica el paper higiènic que utilitzaven els tsars s’estampava amb l’escut imperial, en un precedent directe dels papers amb dibuixos que s’utilitzen avui en dia. Set dels nou papers higiènics d’aquesta anàlisi comparativa estaven decorats.

S’han analitzat al laboratori i s’han sotmès a un panell d’usuaris nou mostres de paper higiènic, set dels quals de dues capes i dos més de tres capes. Com que cada rotlle té una longitud molt diferent (també ho és el nombre de serveis), per comparar el preu s’ha comprovat la longitud de paper que ofereixen. Així, el més barat és Foxy, que costa 8 cèntims d’euro per cada deu metres de paper, enfront dels 17 cèntims per cada deu metres que costa Scottex encoixinat. Foxy, el més barat, és un dels quatre papers de millor qualitat, per la qual cosa és el que ofereix la millor relació qualitat-preu.

Els de menor gramatge són Renova clàssic de dues capes (33,1 g/m2) i Foxy (34,7 g/m2, que també és el més prim). Scottex encoixinat i Colhogar Resistant, els dos de tres capes, són els que tenen més pes per metre quadrat (51,5 g/m2 i 48,3 g/m2 respectivament) i més gruix (495 µm i 618 µm). Amb tot, els resultats d’aquesta prova objectiva contrasten amb l’opinió dels consumidors. Dotze usuaris van valorar la suavitat, el gruix i la rugositat d’aquests productes i, en contra del que podria semblar, les dues mostres de tres capes van ser les pitjor valorades: Colhogar Resistant es va quedar en 6,7 punts de 10 i Scottex encoixinat, en 6,9 punts. Així, el més suau segons els consumidors és Renova Progress XXL, l’únic que aconsegueix un “molt satisfactori”, seguit de Colhogar Dermia, Scottex encoixinat i Scottex Megarollo, que arriben al “satisfactori”, mentre que la resta no passen d’un “correcte”.

Es va mesurar la resistència de cada un dels papers en humit i en sec i tant en sentit longitudinal com en sentit transversal. Renova clàssic i Foxy van demostrar ser els més resistents, seguits de Colhogar Resistant i Renova Progress XXL, que van aconseguir un “satisfactori”. Els tres de Scottex i Colhogar Extra Largo es van quedar en un “correcte” i Colhogar Dermia ni tan sols va aprovar aquest test.

Per mesurar la capacitat d’absorció es va mesurar la quantitat de mil·lilitres que són capaços de retenir per servei, el coeficient d’absorció de cada mostra i el seu comportament en humit. Foxy i Scottex Megarollo van demostrar un comportament excel·lent, mentre que Renova Progress XXL va suspendre la prova.

Scottex Megarollo és el rotlle més gran dels estudiats: el més pesant (140 g), el més llarg (40,8 m) i el de més diàmetre (12,6 cm). Tot això no té per què ser positiu, ja que en molts dispensadors no cap un rotlle tan voluminós. El diàmetre més reduït va ser el de Renova clàssic, amb 9,9 centímetres. Les quatre mostres que s’autodenominen “compactes” (més metres de paper en un diàmetre semblant) són les que ofereixen una longitud superior.

El nombre de serveis que aporta cada rotlle ofereix una mesura indirecta del nombre d’usos. Els no compactes són els més pobres en aquest apartat: des dels 130 serveis de Colhogar Dermia, Colhogar Resistant i Renova clàssic fins als 144 de Scottex encoixinat. Entre els compactes les diferències són significatives: Scottex Megarollo arriba als 326 serveis, mentre que Colhogar Extra Largo no passa dels 200. Això sí, els serveis són de mides molt diverses. Els més grans són els de Foxy, Colhogar Resistant i les tres mostres de Scottex, els cinc amb 117,5 cm2. El servei més petit és el de Renova Progress XXL, amb 112,5 cm2.

/imgs/20070101/img.analisis2.02.jpg Es dóna la paradoxa que el pretall dels serveis ha de ser prou resistent com perquè permeta estirar del paper sense que es trenque quan en volem dosificar la quantitat, i que al seu torn es talle quan així ho desitgem. Per mesurar-ho es calcula quantes vegades s’estripa si s’exerceix una pressió estàndard. Colhogar Resistant es trenca un 73% de les vegades i Scottex Máxima Suavidad i Foxy, un 72%. En Scottex encoixinat (57%) i Colhogar Dermia (59%) el percentatge de traccions amb èxit és molt inferior. El temps de dispersió mesura la facilitat amb què el paper es desfà en l’aigua i indica quant costarà que se’n vaja pel desguàs. L’únic que va fallar va ser Renova dues capes clàssic, que va necessitar més d’un minut.

Les dues mostres de Renova eren les úniques llises i la resta estaven decorades. Pel que fa al color, vuit dels papers eren blancs i el novè, Colhogar Resistant perfumat, rosa. Si bé totes les mostres blanques tenien un nivell de blancor adequat, la menys “blanca” era Renova dues capes clàssic. Els dos rotlles de Renova són els únics amb substàncies blanquejants, que es poden veure amb una llum ultraviolada. Per tant, quant a facilitat d’ús, és Scottex Megarollo l’únic que obté un “satisfactori”. El pitjor comportament, considerat com a “insatisfactori”, és el de Renova clàssic. La resta de mostres es van col·locar en un modest “correcte”. Colhogar Dermia és el paper amb millor presència, seguida de Scottex Megarrollo, Scottex encoixinat i Foxy. La resta va aconseguir resultats simplement “correctes”.

Així, una vegada ponderats els resultats de tots els assajos efectuats i prevalent els criteris que més influeixen en l’elecció d’un paper higiènic o un altre (un 53% a la suavitat, un 19% a la capacitat d’absorció, un 18% a la resistència, un 7% a la practicitat i un 3% a l’aspecte visual) es va comprovar que cap resulta “molt satisfactori”; Scottex Megarollo, Foxy, Renova Progress XXL i Scottex encoixinat de tres capes aconsegueixen el “satisfactori”, mentre que la resta no passen del “correcte”.

De què està fet el paper higiènic?

Tots els papers higiènics estan fets de fusta, però hi ha diferents tractaments per a aconseguir-ne la pasta inicial. S’utilitze el sistema que s’utilitze, la pasta serà grogosa, per la qual cosa sempre caldrà blanquejar les fibres. Les pastes de Colhogar, Renova Progress XXL, Foxy i Scottex Megarollo són de cel·lulosa pura, millor que la resta. Els segueixen els de cel·lulosa (Scottex Máxima Suavidad i Scottex encoixinat) i, finalment, els de pitjor qualitat són els de cel·lulosa mesclada, que utilitza Renova clàssic.

Per reduir la tala d’arbres necessaris per a la ingent quantitat de paper higiènic que la nostra societat consumeix cada any, sectors conservacionistes proposen l’ús de pastes procedents de boscos sostenibles o, encara millor, que provinguen del reciclatge de cartró, diaris, revistes i retalls. Cap dels nou papers analitzats ha utilitzat pastes reciclades excepte Renova clàssic, la presència de les quals deriva en una petita quantitat.

En síntesi y taula comparativa

En síntesi

  • S’han analitzat nou mostres de paper higiènic, set de dues capes i dues de tres capes, que costen des dels 8 cèntims d’euro per 10 metres de paper de Foxy fins als 17 cèntims de Scottex encoixinat. El nombre de rotlles per cada paquet (excloent els que vénen “de regal”) va variar des dels 9 rotlles de Scottex encoixinat fins als 25 rotlles de Colhogar Extra Largo.
  • Els rotlles compactes (els que diuen oferir més metres de paper en un rotlle d’un diàmetre semblant) realment ofereixen molta més quantitat de paper que els convencionals. Renova i Scottex compactes ofereixen més del doble que la resta. En canvi, Scottex Extra Largo només aporta un 50% més (el que indica l’etiquetatge).
  • Els usuaris no van percebre que els papers de tres capes siguen més suaus, de fet van obtenir pitjors valoracions que la resta.
  • Colhogar Dermia no era prou resistent, Renova dues capes clàssic falla en practicitat i Renova Progress XXL no absorbeix el mínim requerit. Renova Progress XXL és el més suau, Colhogar Dermia és el que té el millor aspecte visual i Renova dues capes i Foxy són els més resistents. La major capacitat d’absorció l’aporten Foxy i Scottex Megarollo.
  • Cap no arriba al “molt satisfactori”, Scottex encoixinat, Scottex Megarollo, Renova Progress XXL i Foxy aconsegueixen un “satisfactori” i la resta no passen del “correcte”.
  • La millor relació qualitat-preu és Foxy Super Soft, el paper més barat i un dels quatre de millor qualitat.
Paper higiènic de dues i tres capes
Marca Foxy Super Soft Scottex Megarollo Colhogar Extra largo Renova Progress XXL Colhogar Dermia
Tipus 2 capes compacte 2 capes compacte 2 capes compacte 2 capes compacte 2 capes clàssic
Nombre de rotlles 12 12 32 (25+7) 16 (12+4) 12 (10+2)
Preu (euros/10 metres) 0,08 0,11 0,10 0,12 0,12
Característiques components *
Pastes mecàniques o CTMP (%) Restes Restes Absència Absència Absència
Pastes reciclades (%) ND ND ND ND ND
Denominació Cel·lulosa pura Cel·lulosa pura Cel·lulosa pura Cel·lulosa pura Cel·lulosa pura
Característiques generals
Diàmetre del rotlle (cm) 11,1 12,6 11,7 11,4 11,2
Longitud del rotlle (m) 34,4 40,8 25 35,6 16,2
Pes net del rotlle (g) 115,3 139,9 86,8 115,5 55,2
Pes net del rotlle 2 2 2 2 2
Nombre de serveis 280 326 200 285 130
Superfície de servei (cm2) 118,1 117,5 116,4 112,5 114,1
Característiques generals
Suavitat Correcte Satisfactori Correcte Molt satisfactori Satisfactori
Resistencia Molt satisfactori Correcte Correcte Satisfactori Insatisfactori
Capacitat d’absorció Molt satisfactori Molt satisfactori Satisfactori Insatisfactori Correcte
Fatilitat d’us Correcte Satisfactori Correcte Correcte Correcte
Aspecte visual Satisfactori Satisfactori Correcte Correcte Molt satisfactori
Qualitat global Satisfactòria Satisfactòria Correcte Satisfactòria Correcta
Marca Renova Papel higiènic Scottex Máxima Suavitat y consistencia Colhogar Resistant perfumat Scottex encoixinat
Tipo 2 capes clàssic 2 capes clàssic 3 capes clàssic 3 capes clàssic
Nombre de rotlles 24 16 (12+4) 12 9
Preu (euros/10 metres) 0,12 0,14 0,15 0,17
Característiques components*
Pastes mecàniques o CTMP (%) 17 8 Restes 10
Pastes reciclades (%) Petita quantitat ND ND ND
Denominació Cel·lulosa mezclada Cel·lulosa Cel·lulosa pura Cel·lulosa
Característiques generals
Diàmetre del rotlle (cm) 9,9 10,2 11,7 11,5
Longitud del rotlle (m) 16,3 17,5 16,3 18
Pes net del rotlle (g) 50,2 63,6 73,7 86,9
Pes net del rotlle 2 2 3 3
Nombre de serveis 130 140 130 144
Superfície de servei (cm2) 116,25 117,5 117,5 117,5
Característiques generals
Suavitat Correcte Correcte Correcte Satisfactori
Resistència Molt satisfactori Satisfactori Correcte Correcte
Capacitat d’absorció Correcte Satisfactori Correcte Satisfactori
Fatilitat d’us Insatisfactori Correcte Correcte Correcte
Aspecte visual Correcte Correcte Correcte Satisfactori
Qualitat global Correcta Correcta Correcta Satisfactòria

*Les pastes de paper de “cel·lulosa pura” són les de millor qualitat per confeccionar el paper higiènic, les de “cel·lulosa” ofereixen una qualitat intermèdia i les de “cel·lulosa mesclada” tenen un resultat més mediocre.

Un per un

Un per un, 9 papers higiènics

Foxy Super Soft

/imgs/20070101/img.analisis2.rollo.01.jpgPaper higiènic blanc 2 capes compacte. 12 rotlles
0,08 euros/10 metres de paper, el més barat
Qualitat global: Satisfactòria
La millor relació qualitat-preu. Elaborat amb cel·lulosa pura (la millor pasta).
Destaca en: aspecte visual, resistència i capacitat d’absorció.

Scottex Megarollo

/imgs/20070101/img.analisis2.rollo.02.jpgPaper higiènic blanc 2 capes compacte. 12 rotlles
0,11 euros/10 metres de paper
Qualitat global: Satisfactòria
Elaborat amb cel·lulosa pura (la millor pasta).
Destaca en: suavitat, aspecte visual, practicitat i capacitat d’absorció per servei.

Colhogar Extra Largo

/imgs/20070101/img.analisis2.rollo.03.jpgPaper higiènic blanc 2 capes compacte. 25 rotlles (7 més “de regal”)
0,10 euros/10 metres de paper, el segon més barat
Qualitat global: Correcta
Elaborat amb cel·lulosa pura (la millor pasta).
Destaca en: capacitat d’absorció
Aspectes que cal millorar: el nombre de serveis i la longitud del paper. És el rotlle compacte menys llarg (25 m) i el de menor nombre de serveis (200).

Renova Progress XXL

/imgs/20070101/img.analisis2.rollo.04.jpgPaper higiènic blanc 2 capes compacte. 12 rotlles (4 més “de regal”)
0,12 euros/10 metres de paper
Qualitat global: Satisfactòria
Elaborat amb cel·lulosa pura (la millor pasta).
Destaca en: suavitat i resistència
Aspectes negatius: capacitat d’absorció

Colhogar Dermia

/imgs/20070101/img.analisis2.rollo.05.jpgPaper higiènic blanc 2 capes. 10 rotlles (2 més “de regal”)
0,12 euros/10 metres de paper
Qualitat global: Correcta
Elaborat amb cel·lulosa pura (la millor pasta).
Destaca en: suavitat i aspecte visual
Aspectes negatius: el menys resistent tant en sec com en humit

Renova

/imgs/20070101/img.analisis2.rollo.06.jpgPaper higiènic blanc 2 capes. 24 rotlles
0,12 euros/10 metres de paper
Qualitat global: Correcta
Elaborat amb cel·lulosa mesclada (menor qualitat).
Destaca en: resistència
Aspectes negatius: el temps de dispersió en aigua és el més alt de tots. La facilitat d’ús no és adequada.

Scottex Máxima Suavidad y Consistencia

/imgs/20070101/img.analisis2.rollo.07.jpgPaper higiènic blanc 2 capes. 12 rotlles (4 més “de regal”)
0,14 euros/10 metres de paper
Qualitat global: Correcta
Elaborat amb cel·lulosa (qualitat intermèdia).
Destaca en: capacitat d’absorció.

Colhogar Resistant perfumat

/imgs/20070101/img.analisis2.rollo.08.jpgPaper higiènic blanc 3 capes
0,15 euros/10 metres de paper, el segon més car
Qualitat global: Correcta
Elaborat amb cel·lulosa pura (la millor pasta).
Destaca en: resistència
Aspectes que cal millorar: un dels costats del paper resulta més rugós. Al tacte és poc flexible.

Scottex encoixinat

/imgs/20070101/img.analisis2.rollo.09.jpgPaper higiènic blanc 3 capes. 9 rotlles
0,17 euros/10 metres de paper, el més car
Qualitat global: Satisfactòria
Elaborat amb cel·lulosa (qualitat intermèdia).
Destaca en: suavitat, aspecte visual i capacitat d’absorció