Sacs de dormir de travessia

El més barat, un dels millors

El pes i el volum que l'usuari estigui disposat a portar definirà, en bona mesura, el sac que li convé
1 Febrer de 2002

El més barat, un dels millors

/imgs/20020201/analisisb01.jpg
S’han analitzat sis sacs de dormir de travessia, els preus dels quals estan entre els 78 euros de Ferrino Nightec 600D i Vango Ultralite 700ML, i els 107 euros de Yuma Altus Groenlandia. Tots són del tipus “mòmia”, encara que els seus diferents farciments els confereixen qualitats específiques per a diferents condicions meteorològiques.

Un sac de dormir de travessia ha de permetre a l’usuari dormir en condicions climàtiques adverses dins d’una tenda o al ras (bivac) amb comoditat suficient. També ha de ser compacte i lleuger per facilitar-ne el transport.

Davant la disparitat dels resultats que va oferir l’anàlisi de laboratori, és difícil optar per una millor relació qualitat/preu. Si a l’usuari no li importa el pes i el volum del sac, el més barat (Ferrino Nightec 600D) és la millor opció, per les seves bones qualitats de resistència i capacitat tèrmica. I si pensa portar el sac en llargues travessies, Yuma Altus Groenlandia és una bona opció, encara que sigui més car i hagi de millorar la resistència de les seves costures.

La capacitat tèrmica, essencial

La majoria dels sacs indiquen dos rangs de temperatures a què es poden usar: el primer mostra en quines condicions climàtiques es desenvolupa de forma òptima, mentre que el segon indica les condicions extremes a les quals només l’han d’utilitzar els usuaris amb una preparació tècnica excel·lent i bon coneixement de la seva resistència física.

Ferrino garanteix la comoditat en condicions normals entre -6ºC i -10ºC, i assenyala com a límit els -20ºC. Salewa recomana el seu ús entre 9 i 2ºC, encara que afirma que es pot usar entre 24ºC i -13ºC (a aquesta temperatura, només evita la congelació). Vaude recomana un interval de 8ºC a 2ºC, encara que les temperatures límit que indica són 25ºC i -3ºC (només evita la congelació). Finalment, Coleman recomana el seu ús a 0ºC, encara que la seva forquilla d’ús varia entre 5ºC i -10ºC. Vango i Yuma, finalment, no inclouen aquesta indicació.

CONSUMER va idear una prova per determinar la pèrdua de calor que es produeix a l’interior d’aquests sacs. El test va consistir a introduir a cada sac 14 paquets de gelatina a la temperatura del cos humà (36ºC). A continuació, es va disminuir la temperatura exterior controlant la fuga de calor a la zona del cos, a la dels peus i a la del cap.

Els millors resultats en aquesta prova de capacitat tèrmica van ser els de Yuma i Ferrino. El sac Coleman va ser moderadament bo i Vango, Vaude i Salewa es van quedar en acceptables. Yuma, al final de la prova, només va perdre 6,5ºC a la zona del cos (encara que als peus va perdre 10ºC, i al cap 12,5ºC), davant els resultats de Vaude, molt pitjors: 17,5ºC de pèrdua a la zona del cos, 15,5ºC als peus i 27,5ºC a la zona del cap.

Diferències en el pes i volum

El volum dels sacs dins la bossa va variar entre els 7,2 litres de Vango i els 34,2 litres de Ferrino. La diferència és, sens dubte, notable. Vaude i Coleman ocupen uns 11 litres, Salewa 13 litres, i Yuma uns 20 litres. Malgrat aquestes diferències, les dimensions, una vegada desempaquetat el sac, són similars en els sis casos.

Les bosses de transport de Ferrino, Yuma, Coleman i Vango incorporen cintes de niló amb ancoratges plàstics per comprimir el sac i reduir-ne així el volum. Així mateix, Vaude és l’únic que no inclou un teixit protector contra la humitat que cobreixi la zona del tancament.

Quant al pes, Vaude i Vango són els sacs més lleugers (1.010 i 1.040 grams), seguits de Coleman, Salewa i Yuma (1.440, 1.750 i 1.910 grams). El més pesat és, de nou, Ferrino (2.140 grams).

Els sis sacs, per disminuir la pèrdua de calor, incorporen una caputxa ajustable mitjançant un tancament lliscant i (llevat de Vango i Vaude) un collarí tèrmic ajustable. Tots inclouen una butxaca a l’interior per guardar petits objectes que es tanca amb veta adherent, si bé els compartiments de Vaude i Coleman usen cremallera.

A la part interna de les cremalleres, les sis mostres incorporen una banda aïllant per protegir l’usuari del fred. Vango inclou, a més, una solapa per a la protecció davant la humitat, i Yuma una altra solapa que evita que s’encalli la cremallera. Els acabats de les cremalleres, les costures i les butxaques van ser ben valorats, a excepció de les costures i butxaques de Vango que estan parcialment descosits (en ocasions, el farciment sobresurt).

Salewa i Vaude són els sacs més senzills de guardar a la seva funda compressora, però Vango i Coleman -una vegada comprimits- ocupen menys espai que la resta. La comoditat d’ús, centrada sobretot en el lliscament de la cremallera, va ser millor valorada a Ferrino i Coleman. Quant als accessoris inclosos, el millor és el de Yuma, ja que és, amb diferència, el més complet.

Resistència a la perforació i als estrips

En resistència del teixit exterior als estrips, Ferrino i Yuma (28-30 newtons) van ser sensiblement millors que Vaude i Coleman (20-21 newtons). Ferrino i Yuma també van ser els millors quant a resistència a la perforació (108 i 123 newtons respectivament), especialment si es comparen amb Vaude (62 newtons). La resistència de les costures només va ser satisfactòria en el cas de Ferrino (442 newtons) i Vaude (304 newtons), ja que en les altres els resultats van ser molt inferiors, especialment a Yuma, Vango i Coleman (108, 214 i 230 newtons respectivament).

La cremallera de Salewa va ser la que millor va suportar la tracció transversal (940 newtons), encara que Yuma i Ferrino també es van comportar bé (870 i 890 newtons). La pitjor va ser Vango, en el qual la tela es va esquinçar i la cremallera es va obrir a 720 newtons, és a dir, molt abans que la resta.

Etiquetatges incomplets

L’únic etiquetatge correcte va ser el de Yuma. En els altres falten dades sobre el fabricant o importador (Vango, Ferrino, Salewa, Vaude, Coleman), o les indicacions de l’etiquetatge apareixen en un idioma diferent del castellà (Vango, Salewa i Vaude).

Només els certificats de garantia de Ferrino i Vaude són correctes. Yuma i Salewa, per la seva part, no inclouen cap certificat de garantia; Vango i Coleman sí en tenen, però amb incorreccions (el primer no està en castellà i no indica la seva durada, mentre que el segon no indica qui és el titular).

Només les instruccions d’ús i manteniment de Ferrino i Vauder resulten acceptables, si bé en totes dues falten les precaucions davant les fonts d’ignició. A la resta de mostres resulten encara més incompletes. A més, a Vango, Coleman i Salewa part de les instruccions no apareixen en castellà. I a Vango, alguns símbols no són els normalitzats.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat sis sacs de dormir de travessia, que costaven entre 77,53 euros (12.900 ptes.) i 106,68 euros (17.750 ptes.).
 • La informació al consumidor (etiquetatge, garantia, instruccions d’ús i manteniment) va ser deficient en totes les mostres analitzades, si bé Ferrino va resultar la més completa.
 • Les diferències en pes i volum van ser molt importants, sent Vango la més petita i lleugera i Ferrino la més pesada i voluminosa. En aptitud a l’ús i ergonomia van destacar Coleman i Yuma, la primera per la seva facilitat de transport, comprensibilitat i comoditat d’ús, i la segona per presentar major nombre d’accessoris útils.
 • La resistència dels tèxtils, costures i cremalleres va ser especialment bona a Ferrino que, junt amb Yuma Altus Groenlandia, també va destacar per la seva protecció eficaç davant les baixes temperatures.
 • Quan el pes i el volum no importen gaire a l’usuari, la millor relació qualitat-preu és Ferrino, el més barat. Si el pes és determinant, Yuma Altus Groenlandia és una bona opció, encara que sigui el més car.
Marca FERRINO YUMA COLEMAN VANGO SALEWA VAUDE
Model
Nightec 600D Altus Groenlandia Bambusa M-10 Ultralite 700 ML Olymp 500 Trekking Ultralight 210
Preu (euros/ ptes.)
77,53/ 12.900 106,68/ 17.750 89,85/ 14.950 78,07/ 12.990 88,89/ 14.790 101,57/ 16.900
Informació i protecció al consumidor
Etiquetado Incorrecte Correcte Incorrecte Incorrecte Incorrecte Incorrecte
Garantia Correcte Correcte Incorrecte Incorrecte Incorrecte Correcte
Instruccions d’ús i manteniment B M M M R B
Temperatura recomanada / límit
-6 a -10ºC/ -20ºC No indica 0ºC/ 5 y -10ºC No indica 9 a 2ºC/ 24 y -13ºC 8 a 2ºC/ 25 y -3ºC
Control dimensional
Volum M A MB MB B B
Pes M R A MB R MB
Característiques físiques/Acabats
Bossa de transport
Cintes de compressió No No
Teixit protector davant humitat No
Sac de dormir
Caputxa ajustable
Banda tèrmica aïllant en cremallera
Collarí tèrmic aïllant ajustable No No
Butxaca
Acabats B B B R B B
Aptitud a l’ús i ergonomia
Facilitat de transport A A MB MB A A
Facilitat per guardar el sac a la bossa B B B B MB MB
Comprensi- bilitat del sac a la bossa A A MB MB M M
Comoditat MB B MB A A B
Resistència
Als estrips (teixit exterior) MB B MM R R MM
A la perforació MB B R R A M
De les costures MB M M M R A
A la tracció transversal (cremalleres) B B R M MB R
Capacitat tèrmica
MB MB A R R R
Valoració global
Molt bé Molt bé Acceptable Acceptable Acceptable

MB = Molt bé; B = Bé; A = Acceptable; R = Regular; M = Malament; MM = Molt malament

Un per un

Un per un, 6 sacs de dormir de travessia

FERRINO NIGHTEC 600D

 • 77,53 euros. El més barat.
 • Temperatura recomanada: de -6 a 10ºC (temperatura límit -20ºC).
 • Valoració global: Molt bé.
 • El més econòmic i la millor relació qualitat/preu quan el pes no importa gaire. Teixit intern cotó polièster (més transpirable i agradable). Etiquetatge incorrecte, però tot i així és el més complet en informació al consumidor. El més pesat i voluminós. Bé en característiques físiques i acabats, i molt bé en comoditat. Destaca per les seves excel·lents qualitats de protecció davant les baixes temperatures.

YUMA ALTUS GROENLANDIA

 • 106,68 euros. El més car.
 • Temperatura recomanada: No n’indica cap.
 • Valoració global: Molt bé. La millor relació qualitat-preu quan es necessita (o prefereix) un pes i volum reduïts. Etiquetatge correcte, però instruccions i garantia deficients. Bé en característiques físiques i acabats, facilitat de transport i comoditat, com també en resistència, a excepció de les costures. Excel·lent comportament davant les baixes temperatures.

COLEMAN BAMBUSA M-10

 • 89,85 euros.
 • Temperatura recomanada: 0ºC (límit: 5 i -10ºC).
 • Valoració global: Bé. Informació deficient al consumidor. Quan es plega, ocupa molt poc volum. Bé en característiques físiques i acabats. Molt bé en aptitud a la funció i ergonomia, sobretot per facilitat de transport, facilitat de recollida i comoditat. Una de les menys resistents, sobretot quant a resistència als estrips i de les costures. Capacitat tèrmica acceptable.

VANGO ULTRALITE 700 ML

 • 78,07 euros.
 • Temperatura recomanada: No n’indica cap.
 • Valoració global: Acceptable. El segon més econòmic.
 • Informació deficient al consumidor. El de menys pes i volum. Junt amb Vaude, l’únic que no incorpora collarí tèrmic ajustable. Regular en acabats, sobretot en costures i butxaques. Molt bé en facilitat de transport i comprensibilitat del sac a la bossa. No gaire resistent, especialment en costures i en cremalleres. Capacitat tèrmica, només regular.

SALEWA OLYMP 500

 • 88,89 euros.
 • Temperatura recomanada: de 9 a 2ºC (límit: 24 i -13ºC).
 • Valoració global: Acceptable. Informació deficient al consumidor. Teixit intern de cotó polièster (transpirable i agradable) i farciment de ploma d’ànec (transpirable, però difícil de netejar). Sense cintes de compressió a la bossa de transport, però petit volum i fàcil de guardar a la bossa. Cremalleres molt resistents a la tracció transversal, però regular en resistència del teixit exterior i de les costures. Capacitat tèrmica, només regular.

VAUDE TREKKING ULTRALIGHT 210

 • 101,57 euros.
 • Temperatura recomanada: de 8 a 2ºC (temperatura límit: 25 i -3ºC).
 • Valoració global: Acceptable.
 • Etiquetatge incorrecte. Dimensions satisfactòries, sobretot en el pes. La bossa de transport no presenta cintes de compressió ni teixit protector davant la humitat a la zona de tancament. Junt amb Vango, l’únic que no incorpora collarí tèrmic ajustable. Molt fàcil de guardar. Un dels menys resistents, sobretot als estrips i a la perforació. Capacitat tèrmica, només regular.