Si no es pot anar de viatge per força major, l’agència no pot reclamar cap cost per la gestió