Passivitat en velar pel compliment d’una llei que limita els sorolls