10 pilotes de futbol

Una de les més barates és gairebé tan bona com la de l'Eurocopa. Set compleixen les especificacions de la FIFA, però només una ho indica
1 Juliol de 2008
Img analisisb listado

10 pilotes de futbol

/imgs/20080701/analisisb1.jpg
Si hi ha hagut un regal que han anhelat milers de xiquets ha sigut una pilota “de reglament”. Però, quines qualitats té una pilota per a ser “de reglament”? El que la legislació exigeix en aquestes pilotes és el mateix que el que es reclama en qualsevol altre article esportiu. Per això, per fer aquesta comparativa s’han utilitzat les normes de la FIFA, organització privada que regeix el destí del futbol i que defineix com ha de ser una pilota perquè es puga utilitzar en una competició internacional oficial a l’aire lliure.

La FIFA marca tres nivells de certificat per a concedir el seu segell a un producte: FIFA Approved (“Aprovat per la FIFA”, el més exigent), FIFA Inspected (“Inspeccionat per la FIFA”, una mica més tolerant) i IMS (que són les sigles angleses de “Pilota Internacional Estàndard”). Les dues primeres requereixen que el fabricant de la pilota pague una quota a la FIFA, mentre que la tercera pot lluir-la qualsevol pilota que supere els mateixos criteris tècnics de FIFA Inspected, sense que hi haja cap relació amb l’entitat reguladora, és a dir, sense que el fabricant pague pel segell. Queda en mans de l’empresa comprovar que el seu producte realment compleix l’estàndard.

S’han analitzat deu pilotes de futbol de la talla 5 (l’oficial), que costen des dels 12,50 euros d’Umbro fins als 30 euros d’Astore. Entre aquestes hi ha l’Adidas Europass Replique (24 euros, que es ven com l’idèntica a l’utilitzada en la recent Eurocopa) i Nike LFP 2007-2008, l’usada en l’última Lliga espanyola de futbol (com que no és competició internacional no està obligada a atenir-se al que estableix la FIFA). L’única de les utilitzades que tenia un distintiu FIFA era la d’Adidas: FIFA Inspected. En aquesta anàlisi, totes les pilotes han sigut mesurades segons la norma de la Pilota Internacional Estàndard. Les normes de la Lliga espanyola són més permissibles que les de la FIFA. Només defineixen el material (“cuir o semblant”), la forma (“esfèrica”, sense indicar quant) i la grandària i el pes.

Sorprèn que el diàmetre calculat a Nike, la pilota oficial de la Lliga, no arriba al mínim, encara que només per dos mil·límetres (67,8 cm enfront de 68 cm).

La millor relació qualitat-preu és Puma Big Cat II, de 13 euros, una de les més barates, i que compleix les màximes especificacions de la FIFA, excepte per la longitud de la circumferència, un mil·límetre inferior al que s’estableix (una diferència poc rellevant). Una altra opció interessant és la d’Adidas, l’única que compleix estrictament les màximes especificacions de la FIFA: no tan sols porta el segell FIFA Inspected, sinó que compleix els requisits superiors de FIFA Approved. Per tant, podria ser utilitzada en competicions internacionals oficials. És l’única de les analitzades que encaixa de forma rigorosa en la definició de pilota “de reglament”, per bé que Diadora i Puma no ho són només per un parell de mil·límetres de circumferència, desviació poc significativa. Mikasa FT-5 és una bona opció per als qui juguen de forma habitual sobre terrenys mullats o enfangats: és gairebé impermeable.

Grandària i pes

/imgs/20080701/analisisb2.jpg

El pes de les deu pilotes estava comprès entre el màxim i el mínim que fixa la norma. La més pesant va ser la de Nike (436,7 g), seguida d’Astore (436,1 g). La pilota més lleugera va ser la de Joma (421,8 g). Quant a la circumferència, ha d’estar compresa entre els 68 cm i els 70 cm. Tres pilotes s’hi van quedar per sota: Matt (67,5 cm), Umbro (67,7 cm) i Nike (67,8 cm), si bé el marge d’error de la tècnica no permet assegurar que suspenen aquesta prova.

Les cultures mesoamericanes van ser les primeres a jugar amb pilotes que rebotaven perquè les confeccionaven amb cautxú i làtex. En l’actualitat, la precisió en el rebot d’una pilota és una dada essencial per a esbrinar-ne la qualitat, perquè un jugador ha de poder anticipar el rebot que farà la pilota en el seu cos (pit, cap, cuixes…) o a terra. Les proves es fan a 5ºC i a 20ºC per simular diferents condicions ambientals que poden alterar el comportament del producte. Les pilotes es deixen caure des de dos metres sobre una làmina d’acer i es mesura fins on reboten: per a ser aptes en competició oficial han d’ascendir entre 115 cm i 165 cm en la prova a 20ºC, i per sobre dels 110 cm en la prova a 5ºC. El rebot no ha de ser només elevat, sinó també uniforme: cada pilota es llança deu vegades i la diferència entre el rebot més alt i el més baix no ha de superar els deu centímetres. Tots les pilotes van aprovar: la que va fer un rebot més alt va ser Diadora (147 cm a 20ºC i 138 cm a 5ºC), mentre que Umbro (123 cm i 113 cm) i Softee (128 cm i 121 cm) van obtenir els resultats més discrets.

Absorció d’aigua

Una pilota mullada rebota menys i és més complicada de xutar, sobretot si se li vol donar efecte. Per comprovar-ho, se simula el que ocorre en un camp de futbol humit: es col·loca la pilota en un recipient amb una quantitat determinada d’aigua i se sotmet a cicles de compressió. La prova es fa sobre tres pilotes de cada model: cada una no ha d’absorbir més del 20% del seu pes en aigua, i la mitjana de les tres unitats no ha de superar el 15%. Les deu es van situar molt per sota d’aquests valors: Nike (5,6%) i Diadora (5,3%) van ser els models que més aigua absorbien. Mikasa va demostrar un comportament excel·lent: només absorbeix el 0,2% del seu pes en aigua.

Una pilota ha d’arribar al minut 90 sense mostrar símptomes de flaquesa, i preparada per a la pròrroga o, fins i tot, els penals. Es va comprovar si perdien aire en un període de temps i amb una activitat semblant. Si així fos no respondrien amb uniformitat als diferents tocs i tant les passades llargues com els encreuaments profunds resultarien gairebé impossibles. Es van inflar tots les pilotes a una pressió d’un bar i es van deixar en repòs durant tres dies, després dels quals se’n va comprovar la pressió. No han de perdre més del 25% de la pressió: Softee (21%), Matt (20%) i Adidas (19%) van obtenir els resultats més discrets. Joma i Nike van perdre només el 7% de la pressió.

Qualitat global

Adidas és l’única pilota analitzada que compleix la normativa més estricta de la FIFA en totes les proves efectuades, però no ho indica en l’etiqueta (diu que és de FIFA Inspected, de qualitat inferior). Puma i Diadora van superar les exigències per a aquest mateix estàndard, excepte per un parell d’irrellevants mil·límetres en la circumferència. Mikasa, Softee, Astore i Joma no arriben a la màxima qualitat, però compleixen la norma menys exigent IMS, encara que no ho indiquen. Nike i Matt (les dues freguen el límit del diàmetre mínim requerit) i sobretot Umbro (a més de petita falla per l’esfericitat.) no aconsegueixen l’estàndard IMS.

No són completament rodones?

Un dels criteris que defineixen la qualitat d’una pilota és l’esfericitat, és a dir, com de perfecta és l’esfera. Per la seua pròpia naturalesa i pel procés de fabricació, una pilota no pot ser rodona del tot, però la seua forma s’ha d’aproximar el màxim possible a una esfera ideal.

Només una pilota amb una esfera perfecta permet que el jugador puga demostrar les seues virtuts. Com més s’acoste l’esfera a la perfecció, més gran serà l’equilibri de la pilota durant la seua trajectòria i més precís i previsible el seu recorregut.

Per determinar l’esfericitat d’una pilota s’infla i se’n mesura el diàmetre en 16 punts diferents a fi de calcular-ne el diàmetre mitjà. Després, es calcula la diferència entre el diàmetre màxim i el mínim. Així, el nombre que s’obté és la diferència en percentatge entre el diàmetre màxim i el mínim sobre el diàmetre mitjà. A les pilotes oficials per a les competicions de la FIFA, s’exigeix que no superen el 2%. Umbro, amb un 2,2%, no és prou rodona. Matt (2%) i Joma (1,9%) van mostrar valors d’esfericitat acceptables, però elevats. Les esferes més perfectes van ser les d’Astore (1,3% d’esfericitat) i Diadora (1,3%).

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat deu pilotes de futbol que costen des dels 12,48 euros d’Umbro fins als 30 euros d’Astore.
 • La FIFA defineix en tres estàndards com ha de ser una pilota perquè es puga utilitzar en una competició internacional oficial a l’aire lliure: FIFA Approved són els millors, mentre que FIFA Inspected i IMS són tècnicament idèntics entre si, però per a lluir FIFA Inspected el fabricant ha de pagar una llicència.
 • La d’Adidas va superar els assaigs exigits per la norma FIFA Approved, però en l’etiqueta diu que és pitjor (mostra el segell FIFA Inspected). A Puma i Diadora, només els separen de l’estàndard més exigent un i dos mil·límetres de diàmetre respectivament. En Nike, Matt i Umbro es van registrar valors per sota del que defineix IMS per a la grandària. En el cas d’Umbro, a més, la pilota no era prou esfèrica.
 • Tres dies després de ser inflades no han de perdre més del 25% de pressió: Softee (21%), Matt (20%) i Adidas (19%) van obtenir els resultats pitjors. Joma i Nike van perdre només un 7% de l’aire.
 • Les més rodones (les de més esfericitat) són les d’Astore i Diadora. Umbro (2,2%) va quedar per sobre del màxim, i Matt (2%) i Joma (1,9%) van mostrar valors d’esfericitat acceptables, però elevats.
 • La millor relació qualitat-preu és Puma Big Cat II, una de les més barates, i que compleix les màximes especificacions de la FIFA excepte pel diàmetre, que és un mil·límetre menor del que s’exigeix. També ho fa Adidas, una altra opció interessant. Per a jugar sobre terrenys humits, la més adequada és Mikasa, perquè és gairebé impermeable.
Marca REQUSITOS FIFA-INSPECTED/IMS REQUSITOS Fifa-APPROVED PUMA ADIDAS MIKASA
Model Big Cat II Europass replique FT-5
Preu (euros) 13 23,85 26,70
Qualitat
Pes (g) 410-450 420-445 429,6 427 422,1
Circumferència (cm) 68-70 68-70 68,4 69,3 69,1
Esfericitat (%) 1 MAX 2 MAX 1,5 1,5 1,4 1,6
Rebot a 20ºC (cm) 2 115-165 135-155 141 142 133
Rebot a 5ºC (cm) 2 MIN 110 MIN 125 131 137 126
Absorció d’aigua (%) 3 15 10 1,9 1,6 0,2
Pèrdua de pressió (%) 4 25 20 9 19 11
Qualitat global 9,4 10 8,9
Marca DIADORA JOMA ASTORE SOFTEE NIKE MATT UMBRO
Model Flash NY Pro J7.002 Pro field ML 1207 LFP 2007-2008 Terra RS 950 Force X
Preu (euros) 20 27,90 29,90 15,80 19,96 21 12,48
Qualitat
Pes (g) 422,3 421,8 436,1 424,8 436,7 431,6 423,5
Circumferència (cm) 68,3 69,1 68,1 68,8 67,8 67,5 67,7
Esfericitat (%) 1 1,3 1,9 1,3 1,6 1,5 2 2,2
Rebot a 20ºC (cm) 2 147 142 140 128 141 143 123
Rebot a 5ºC (cm) 2 138 129 132 121 134 135 113
Absorció d’aigua (%)3 5,3 1,6 1,4 2,1 5,6 1,5 0,4
Pèrdua de pressió (%) 4 9 7 17 21 7 20 12
Qualitat global 9,4 9,4 9,4 7,7 8,6 8 6

(1) Esfericitat. Per determinar l’esfericitat d’una pilota s’infla i se’n mesura el diàmetre en 16 punts diferents a fi de calcular-ne el diàmetre mitjà. Després, es calcula la diferència entre el diàmetre màxim i el mínim. Així, el nombre que s’obté és la diferència en percentatge entre el diàmetre màxim i el mínim sobre el diàmetre mitjà.

(2) Les pilotes es deixen caure des de dos metres sobre una làmina d’acer i es mesura fins on reboten.

(3) Se simula quanta aigua absorbiran durant un partit.

(4) S’inflen i se’n mesura la pressió al cap de tres dies.

Un per un

Un per un

PUMA ig Cat II

 • /imgs/20080701/balones.puma.jpg
  Preu: 13 euros
 • Qualitat global: 9,4 sobre 10
 • Millor relació qualitat-preu. Compleix la norma de qualitat IMS i, excepte per la circumferència, que és un mil·límetre menor al que s’exigeix, compleix el màxim estàndard de qualitat fixat per la FIFA.

ADIDAS Europass Replique

 • /imgs/20080701/balones.adidas.jpg
  Preu: 23,85 euros
 • Qualitat global: 10 sobre 10
 • Una altra opció interessant perquè és l’única que compleix el màxim estàndard de qualitat fixat per la FIFA. Diu que és FIFA Inspected, però tècnicament és FIFA Approved (millor). La de més circumferència.

MIKASA FT-5

 • Preu: 26,70 euros
 • Qualitat global: 8,9 sobre 10
 • Una altra opció interessant perquè a penes absorbeix aigua: només el 0,2% del seu pes, quan la norma permet el 15%. Compleix la norma de qualitat IMS.

DIADORA Flash NY

 • /imgs/20080701/balones.diadora.jpg
  Preu: 20 euros
 • Qualitat global: 9,4 sobre 10
 • Compleix la norma de qualitat IMS. Excepte per la circumferència, que és dos mil·límetres menor del que s’exigeix, compleix el màxim estàndard de qualitat fixat per la FIFA. La més esfèrica juntament amb Astore i la que rebota més, tant a 20ºC com a 5ºC.

SOFTEE ML 1207

 • Preu: 15,80 euros
 • Qualitat global: 7,7 sobre 10
 • Compleix la norma de qualitat IMS. La que més pressió perd al cap de tres dies de ser inflada (el 21%).

ASTORE Pro field

 • Preu: 29,90 euros, la més cara
 • Qualitat global: 9,4 sobre 10
 • Compleix la norma de qualitat IMS. La més esfèrica juntament amb Diadora.

JOMA Pro J7.002

 • Preu: 27,90 euros
 • Qualitat global: 9,4 sobre 10
 • Compleix la norma de qualitat IMS. La més lleugera (422 g) i, juntament amb Nike, la que menys pressió perd (el 7%).

NIKE LFP 2007-2008

 • /imgs/20080701/balones.lfp.jpg
  Preu: 19,96 euros
 • Qualitat global: 8,6 sobre 10
 • El diàmetre mesurat (67,8 cm) es troba per sota del que s’exigeix a una pilota oficial (68-70 cm), tant en la Lliga espanyola com en les competicions internacionals de la FIFA i UEFA. La més pesant (437 g) i la que més aigua absorbeix (el 5,6% del seu pes). Juntament amb Joma, la que menys pressió perd.

MATT Terra RS 950

 • /imgs/20080701/balones.matt.jpg
  Preu: 21 euros
 • Qualitat global: 8 sobre 10
 • El diàmetre mesurat (67,5 cm, la menor circumferència) es troba per sota del que s’exigeix a una pilota oficial (68-70 cm).

UMBRO Force X

 • /imgs/20080701/balones.umbro.jpgPreu: 12,48, la més barata
 • Qualitat global: 6 sobre 10
 • El diàmetre mesurat (67,7 cm) es troba per sota del que s’exigeix a una pilota oficial (68-70 cm) i no és prou rodona (l’esfericitat supera per dues desenes el 2% permès). La de menor rebot a 20ºC (123 cm) i a 5ºC (113 cm).