Compravenda d’habitatge i traster. Incompliment parcial de contracte