Aproveitar ó máximo as reduccións e as deduccións, a baza do contribuínte