Unha residencia tivo que cambiar dúas veces o número de teléfono, co conseguinte prexuízo económico