Un transformador provocaba un campo electromagnético na súa vivenda