Accidents domèstics

A la cuina, no s'hi juga

L'ús de l'estança de la llar amb més riscos requereix precaució, control i mesures de precaució ineludibles
1 Octubre de 2006
Img vivienda listado

A la cuina, no s'hi juga

/imgs/20061001/img.vivienda2.01.jpgGrans aparells elèctrics, utensilis punxants i tallants, productes tòxics, terres relliscosos i fonts de calor fan de la cuina el lloc més perillós de la casa. Segons dades de l’últim Programa de Detecció d’Accidents Domèstics i d’Oci (DADO), la cuina és l’estança de la casa en què més sinistres va haver-hi al 2004, un 23%. L’informe també revela que la preparació del menjar destaca com la situació en què es produeixen més lesions (el 18%) a la cuina. Heus ací alguns consells per a minimitzar els riscos.

Productes químics i gas

 • /imgs/20061001/img.vivienda2.03.jpgMantinguem els productes tòxics lluny d’aliments i begudes.
 • Amb xiquets a casa, els productes de neteja s’han de guardar en armaris alts o amb tancaments de seguretat.
 • No guardem sota la pica desembossadors químics i netejadors de forns que continguen sosa i àcid sulfúric o porten en l’etiqueta el símbol de corrosius: els seus components reaccionen violentament a l’aigua i la humitat.
 • Tampoc emmagatzemem els productes perillosos, en particular inflamables, al costat de la zona de cocció, radiadors, estufes o prop d’un endoll amb lladre.
 • No els barregem indiscriminadament, en especial el lleixiu i el salfumant (es produeix un fort despreniment de clor, que és un gas tòxic). El mateix passa amb la barreja de lleixiu i amoníac.
 • Siguem prudents a la cuina quan polvoritzem insecticides, netejadors de mobles i ambientadors. Algunes d’aquestes substàncies poden resultar tòxiques si es fixen en els aliments.
 • La ventilació és obligatòria en cuines amb aparells fixos de gas. Instal·lem orificis per a l’entrada d’aire que poden estar protegits per reixetes o deflectors i assegurem-nos que no estan obstruïts ni tapats amb mobles, cartons o vidres.
 • L’escalfador de gas no s’ha de col·locar sota la cuina, perquè la combustió seria incorrecta i les gomes es deteriorarien per la calor despresa en aquesta zona.
 • Si detectem olor de gas, ventilem la cuina, tanquem la clau general de pas i no accionem cap interruptor elèctric. Si l’interruptor general de la llum està prop de la fuita, desconnectem-lo.

Caigudes, relliscades i cops

 • /imgs/20061001/img.vivienda2.04.jpgPosem topalls d’obertura als calaixos perquè no surten dels seus rails. Procurem que sempre estiguen tancats perquè els seus cantons en angle ocasionen freqüents cops i ferides, especialment als petits de la casa, quan queden oberts.
 • No sobrecarreguem els armaris més alts. Col·loquem els recipients més pesants i d’ús freqüent als prestatges inferiors.
 • Mantinguem la cuina ben il·luminada. És primordial per a treballar-hi amb seguretat.
 • Si ens cau aigua mentre cuinem o freguem, eixuguem-la al més aviat possible. Més d’una relliscada i el cop consegüent s’han produït en trepitjar la zona mullada. A més, algú podria entrar a la cuina sense saber que el terra rellisca i fer-se mal seriosament.

Riscos elèctrics

 • /imgs/20061001/img.vivienda2.05.jpgLes cuines són estances humides, per la qual cosa és aconsellable que les preses de corrent i els quadres elèctrics siguen estancs.
 • Abans de moure o netejar la nevera, el forn, la rentadora o qualsevol altre electrodomèstic de gran potència, hem de desconnectar-lo. Si l’endoll es troba fora del nostre abast, desconnectem l’interruptor general.
 • Anem amb una cura especial en tocar, connectar o desconnectar un aparell elèctric quan el terra estiga acabat de fregar, encara que tinguem les mans eixutes.
 • Evitem caminar descalços. Comporta riscos de rampes elèctriques per l’existència d’un contacte directe amb el terra que facilita la conducció elèctrica a través del cos.
 • No col·loquem mai un recipient amb aigua sobre un electrodomèstic.
 • No utilitzem un cobert metàl·lic per extreure la llesca de pa embossada a la torradora o per buidar de cafè el molinet mentre estiguen connectats.
 • No usem endolls de tipus lladre per a electrodomèstics d’alt consum (forn, rentadora, rentaplats…). Cadascun ha d’estar connectat a una base d’endoll independent i amb presa de terra, perquè el lladre podria deteriorar-se i provocar un curtcircuit.

Incendis, explosions i esclafits

 • Evitem penjar cortinetes prop dels focus de la cuina i de preses d’endolls sobrecarregats amb lladres.
 • /imgs/20061001/img.vivienda2.06.jpgNo pengem draps i manyoples en ganxos col·locats sobre la superfície de cocció o a la campana extractora.
 • No guardem a la cuina les bombones de butà. Mantinguem-les allunyades dels focus de calor. Abans de canviar-les, tanquem i apaguem els comandaments i les flames dels aparells de la cuina, i comprovem que no hi ha cigarretes ni ciris encesos. A continuació, tanquem bé l’aixeta de la vàlvula i les claus de pas.
 • Els corrents d’aire a la cuina poden apagar el gas, vigilem-los.
 • Les campanes extractores poden provocar un mal funcionament de les calderes o escalfadors atmosfèrics. Si estan tots dos a la cuina ha d’haver-hi un commutador que impedisca que funcionen al mateix temps.
 • Netegem periòdicament els filtres de l’extractor de fums.
 • Desmuntem i netegem periòdicament les vàlvules d’expulsió de vapor de les olles a pressió. No esperem que estiguen brutes: la seua obstrucció per restes de menjar pot ser perillosa.

Cremades

 • /imgs/20061001/img.vivienda2.07.jpgUtilitzem recipients i utensilis de cuinar (paelles, cassoles, escumadores…) amb anses, empunyadures i mànecs aïllants.
 • Usem agafadors o manyoples per retirar les cassoles i les paelles del foc, per manipular petits recipients calents d’anses estretes i curtes, i per alçar les tapes de cassoles i cafeteres.
 • Els mànecs de les paelles, olles, etc., no han de sobrepassar mai l’espai de la cuina.
 • No omplim mai els recipients que posem al foc per sobre dels tres quarts de la seua capacitat.
 • Utilitzem preferentment els fogons interiors de la cuina.