Comunitats de propietaris (propietari obligat a pagar derrames quan es ven un pis, ascensor)