Ulleres de sol, 20 mostres analitzades

Totes protegeixen, però moltes ometen informació obligatòria i d'altres només serveixen per a poca lluminositat
1 Juliol de 2001

Ulleres de sol, 20 mostres analitzades

/imgs/20010701/analisisb01.jpg
Totes compleixen els requisits que imposa la normativa, però algunes només són adequades per a intensitats suaus de lluminositat solar
Amb l’arribada del bon temps, les ulleres de sol es converteixen en gairebé imprescindibles. El seu ús s’estén cada vegada més, mentre van adquirint una gran rellevància com a complement més subjecte als vaivens de la moda. De fet, les empreses d’òptica competeixen avui amb les propostes de dissenyadors de roba reconeguts, marques de moda i boutiques i botigues de complements, que presenten la seva pròpia línia d’ulleres de sol. En aquest context, alguns usuaris afavoreixen aquesta funció estètica i simbòlica de les ulleres de sol sobre la seva comesa pràctica i, malgrat tot, principal: la protecció dels nostres ulls davant la radiació lluminosa.

La legislació europea considera les ulleres de sol com a equip de protecció individual (EPI) i les sotmet a una normativa que estableix exigències de qualitat que han de complir per incorporar la marca CE. La idea essencial sobre la que gira aquesta legislació comunitària és que unes ulleres de sol han de protegir eficaçment contra les radiacions nocives procedents del sol sense que això afecti negativament l’apreciació dels colors i el contrast de la imatge per part de l’usuari.

Òbviament, el criteri clau per encertar en l’elecció d’unes ulleres de sol és l’ús al que es destinaran. I els factors fonamentals que el determinen són el filtre de protecció i el color del vidre, directament relacionats amb la intensitat lluminosa i el tipus de radiació que arribarà als ulls de l’usuari. Altres elements de decisió (deixant a part els purament estètics, del tot subjectius) són el disseny de la muntura, que no ha de ser massa petita (ja que implica lent de mida petita) ni quedar allunyada del rostre, ja que augmentaria l’absorció de la radiació ultraviolada en afegir-se la que prové dels laterals. Però hi ha d’altres qüestions que defineixen la qualitat de les ulleres de sol i, en general, de qualsevol ullera, com la resistència de la muntura, el seu disseny o els materials de la muntura.

Les funcions bàsiques d’aquestes ulleres són esmorteir parcialment la intensitat lluminosa, protegir contra la radiació ultraviolada i disminuir l’efecte d’enlluernament. Aquestes són algunes de les variables estudiades per CONSUMER en la seva anàlisi de 20 ulleres de sol, adquirides en botigues d’òptica i boutiques de roba i complements. La diferència de preus entre les mostres analitzades va ser enorme. Les més econòmiques eren els models de Base (1.500 pessetes), Springfield (2.490 pessetes), Jota (2.780 pessetes), Fosco i ZA Accesories (3.995 pessetes), les cinc adquirides en botigues de roba i complements. Les més cares van ser Oakley (27.700 pessetes), Gucci (24.500 pessetes) i Giorgio Armani (20.020 pessetes). El cost mitjà va ser d’unes 11.000 pessetes. Neklot, MS F Basic, West, SunGeart Sport, Massimo Dutti, Dirty Dog i Police costen menys que la mitjana i els models estudiats de Persol, Carrera, Ray Ban, Diesel i Eassun se situen per sobre de les 11.000 pessetes.

Es va comparar la informació tècnica que proporcionen les seves etiquetes al consumidor, la qualitat de visió que ofereixen, la protecció que aconsegueixen davant la radiació solar, l’estat de les lents i la seva resistència davant la inflamabilitat, la radiació, les possibles caigudes, cops i rascades.

La normativa, com s’ha avançat, recull una sèrie de nivells màxims o mínims que cal tenir en compte, de compliment obligat perquè les ulleres puguin incorporar la marca CE, que totes les mostres porten.

Conclusions

Només el 15% d’aquestes ulleres de sol incorporen garantia (no obligatòria en aquest producte) i al 55% els falta informació que la normativa defineix com a obligatòria. Únicament els models de Ray Ban, Persol, Dirty Dog, Oakley i Giorgio Armani (tots costen 10.000 pessetes o més) eren correctes quant a informació al consumidor, encara que a Oakley i Giorgio Armani es van anotar discrepàncies entre la categoria de filtre declarada i la determinada per CONSUMER al laboratori.

La normativa estableix cinc categories de filtre segons el percentatge de lluminositat que transmet la lent. Onze de les vint mostres presentaven un filtre de categoria 3, la qual cosa equival a una protecció elevada, indicada per a situacions de lluminositat forta com el sol de la platja al migdia. Hi havia també lent de categoria 1 (mínima protecció, per a dies semiennuvolats), 2 (sol suau) i 4 (màxima protecció, per a esquí, muntanya, mar…), però cap de la categoria 0 (interiors i cel cobert). La transmissió en l’ultraviolat, tant en el rang complet, com en els raigs UVA i UVB va ser molt baixa i d’acord en tots els casos amb les directrius legals. Oakley va ser la que més esmorteeix la transmissió de radiació visible (6%), al contrari que Fosco (71%). D’altra banda, deu mostres van superar una transmissió en l’infraroig del 80%, de menys rellevància per a la nostra visió quant a la seva procedència del sol. Base i Fosco van proporcionar la protecció més baixa davant l’enlluernament provocat per la llum blava (al voltant del 70% de transmissió).

Tot i que la protecció de la lent és conforme a la norma en tots els casos, qui busqui prestacions correctes en aquest apartat pot optar per les més barates d’aquesta comparativa, Base UV 400 Protection, que resulten adequades per a una lluminositat solar moderada i costen només 1.500 pessetes, si bé no adjunten estoig per conservar-les de cops o rascades.

Si l’usuari vol unes ulleres que aportin la informació tècnica que exigeix la normativa, la mostra més econòmica que compleix aquest requisit important i obligatori és MS F Basic, que costa 5.400 pessetes i és adequada per a una lluminositat solar mitjana. Per a qui busca ulleres que serveixin per a situacions de lluminositat forta i també vulgui una informació satisfactòria sobre el producte, l’alternativa més interessant és Massimo Dutti 7000 690 500, que costa 7.985 pessetes.

D’altra banda, la qualitat de visió de les ulleres de sol depèn en gran part de la fidelitat cromàtica o absència de distorsió en la percepció de colors. Era correcta en totes les mostres, i només el model de Springfield s’apropa, però sense superar-lo, al límit del coeficient d’atenuació visual relativa per al color verd, un índex matemàtic que informa de la distorsió i que és important, en aquest cas, per distingir el color verd dels semàfors.

A més, les ulleres de sol per a usuaris sense problemes de visió han de ser òpticament neutres, no han de ser graduades. Jota va presentar una lleugera potència òptica (+0,12), però inferior a l’admesa. D’altra banda, bombolles, estries, ratlles i altres defectes en la massa o a la superfície de la lent perjudiquen la qualitat de visió. A l’anàlisi només es van detectar ratlles superficials en una de les dues lents de cinc ulleres.

No tot és la protecció davant la llum

La norma estableix també uns paràmetres mínims de resistència mecànica i a l’impacte, com també a la inflamabilitat i a la radiació, que determinaran la durabilitat i l’envelliment de les ulleres. Totes les mostres van presentar un comportament satisfactori en aquest important apartat.

La majoria de les lents eren de color verd, que es considera òptim per la seva fidelitat cromàtica i el seu comportament en ambients de gran lluminositat. Per tant, cal concloure que les 20 ulleres de sol estudiades compleixen satisfactòriament la seva funció i les normes de qualitat que la legislació estableix i que serà l’ús al qual es pensen destinar i els aspectes no estudiats (materials de la muntura, qualitat del disseny…) i d’altres de més subjectius (relacionats amb aspectes estètics i de moda) els que, en bona lògica, inclinaran la balança a favor d’unes o altres.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat 20 ulleres de sol que es van adquirir en òptiques i botigues de roba i complements de moda, i costaven entre les 1.500 pessetes de Base i les 27.700 d’Oakley Minute Polarized.
 • Es va estudiar: protecció davant la intensitat lluminosa i davant la radiació ultraviolada i infraroja, resistència de la lent (als cops i caigudes, a la inflamabilitat i a la radiació) i la qualitat de la visió que permeten (especialment la protecció davant els possibles enlluernaments causats per la llum solar blava).
 • Totes compleixen els requisits que imposa la normativa europea per a aquest producte, però si bé només algunes són adequades per a intensitats suaus de lluminositat solar.
 • Només tres adjunten garantia (no és obligatòria) i menys de la meitat indicava la informació obligatòria (instruccions d’ús i advertències i categoria del filtre de protecció, entre altres dades).
 • Algunes només són aptes per a intensitat lluminosa moderada, per la qual cosa convé fixar-se en la categoria del seu filtre. La categoria 1 és per a una lluminositat suau, la 2 per a moderada, la 3 es fa servir quan el sol és intens i la 4 és la idònia quan la intensitat lluminosa solar és molt elevada.
 • N¿hi ha que sense ser cares ofereixen un índex de protecció molt elevat i algunes de cares només són adequades per a intensitats mitjanes de llum.
 • Algunes opcions interessants: MS F Basic (5.400 ptes.), West 100% UV Protection (5.500 ptes.) i Jota 6053 (2.780 ptes.), Neklot 100% UV Protection (4.750 ptes.) i Dirty Dog Skullsmasher (9.900 ptes.).
MARCA Police Jota Oakley Ray Ban Giorgio Armani
MODEL 5262 Col 20 100% UV Protec. 6053 Minute Black Polarized G-15 Lens 100% UV Protec. Occhiali 100% UV Protec.
FABRICANT Industrial Mecanotécnica Óptica SA Adquirides a JOTA Oakley Inc. Luxottica Ibérica S.A. Luxottica Ibérica S.A.
PREU (ptes.) 10.500 2.780 27.700 16.300 20.020
INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR Malament Malament Molt bé Regular
Marcat CE
Garantia (no obligatòria) No No No No
Instruccions i advertències No No
Categoria de filtre indicada No No 3 SN Gafa 1/ Etiqueta 3N
QUALITAT DE LA LENT Molt bé Molt bé
Qualitat de visió n n n n n
Color de la lent Verd Verd (degradat) Verd (polaritzat) Verd Gris (degradat)
Potència òptica1 Desv. + 0,12
Transmissió llum visible (%) 13 47 6 15 36
Categoria de filtre real 3 1 4 3 2
Variabilitat transmissió visible (%) menor que 10 menor que 20 menor que 10 menor que 20 menor que 10
Transmissió llum solar blava (%) 10 25 6 11 37
Fidelitat cromàtica2
Qualitat de superfície i massa Ratlles superficialsa la lent dreta Ratlles superficials a la lent dreta Sense defectes Sense defectes Sense defectes
Protecció n n n n n
Transmissió UV (%)3 0,09 0,77 0,07 0,09 0,52
Transmissió IR (%)4 88 87 62 25 88
Resistència5 Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta
MARCA Eassun Fosco West Massimo Dutti Springfield
MODEL Frisco Metal 700 22 8382 006 938 08052 100%
UV Protection
7000 690 500 UV 400 100% UV Protec.
FABRICANT Adquirides a FOSCO I.O.V.E.S. Grupo Massimo Dutti S.A. Eurofiel Confección S.A.
PREU (ptes.) 13.500 3.995 5.500 7.985 2.490
INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR Malament Malament Malament Malament
Marcat CE
Garantia (no obligatòria) No No No No
Instruccions i advertències No No No No
Categoria de filtre indicada No No No 3 Color 6 3
QUALITAT DE LA LENT Molt bé Molt bé
Qualitat de visió n n n n n
Color de la lent Verd Lila Gris Verd Marró
Potència òptica1
Transmissió llum visible (%) 14 71 12 14 10
Categoria de filtre real 3 1 3 3 3
Variabilitat transmissió visible (%) menor que 10 menor que 10 menor que 10 menor que 10 menor que 10
Transmissió llum solar blava (%) 9 69 11 10 2
Fidelitat cromàtica2 Verd (0,64)
Qualitat de superfície i massa Sense defectes Ratlla superficial a la lent dreta Múltiples ratlles a la lent esquerra Sense defectes Sense defectes
Protecció n n n n n
Transmissió UV (%)3 0,06 0,22 0,09 0,11 0,09
Transmissió IR (%)4 38 87 44 88 52
Resistència5 Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta

1 Potència òptica: graduació de la lent. Si no és que les volem específicament graduades, la potència de les lents de sol ha de ser nul·la.

2 Fidelitat cromàtica: percepció correcta (no distorsionada) dels colors. Relacionada amb el reconeixement de les llums del semàfor. Ve donada pel coeficient d’atenuació visual relativa, paràmetre per al qual la normativa estableix límits en els quatre colors bàsics: vermell>0,8; groc>0,8; blau>0,4; verd>0,6.

3 Transmissió UV (%): transmissió en el rang de l’ultravioleta (280 a 380 namòmetres). La legislació estableix que la transmissió UVA serà com a màxim igual a la del visible si les categories de filtre són 0, 1 o 2, i la meitat de la transmissió del visible si la categoria és 3 o 4. Quant a la UVB, el màxim se situa en la desena part de la transmissió del visible, per a totes les categories. D’altra banda, la FDA (Food and Drug Administration) recomana una transmissió màxima de l’1% per a l’UVA i del 5% per a l’UVB.

4 Transmissió IR (%): transmissió en el rang de l’infraroig (780 a 2.000 namòmetres).

5 Resistència: la legislació estableix les proves i els límits destinats a avaluar la resistència a l’impacte, la resistència mecànica, la inflamabilitat i la resistència a la radiació.

MARCA MS&F Basic Dirty Dog SunGear Sport ZA Accesories Persol
MODEL 11609 Skullsmasher Undertow UV 400 100% UV Protection Tempered Glass
FABRICANT Luis Ramo SL Dirty Dog Eyewear Ltd. Grupo Inditex SA Luxottica Ibérica SA
PREU (ptes.) 5.400 9.900 6.900 3.995 17.270
INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR Molt bé Malament Regular
Marcat CE
Garantia (no obligatòria) No No No No
Instruccions i advertències No
Categoria de filtre indicada 2 3 No 2 3P
QUALITAT DE LA LENT Molt bé Molt bé
Qualitat de visió x x x x x
Color de la lent Taronja-Marró Marró Gris Gris Verd
Potència òptica1
Transmissió llum visible (%) 43 10 14 41 15
Categoria de filtre real 2 3 3 2 3
Variabilitat transmissió visible (%) menor que 10 menor que 10 menor que 10 menor que 10 menor que 10
Transmissió llum solar blava (%) 7 4 13 38 11
Fidelitat cromàtica2
Qualitat de superfície i massa Sense defectes Ratlles superficials a la lent dreta Sense defectes Sense defectes Sense defectes
Protecció n n n n n
Transmissió UV (%)3 0,08 0,07 0,07 0,09 0,08
Transmissió IR (%)4 84 28 89 67 27
Resistència5 Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta
MARCA Neklot Diesel Gucci Carrera Base
MODEL 100% UV Protection 125 Kusini YB7DW GG 2653/S YB7 Spectrum nm-589 Crystal UV 400 UV400 Protection 4810AS
FABRICANT Safilo España SA Adquiridas en BASE
PREU (ptes.) 4.750 14.900 24.500 17.160 1.500
INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR Malament Malament Malament Regular Regular
Marcat CE
Garantia (no obligatòria) No No No No No
Instruccions i advertències No No No
Categoria de filtre indicada No No No No 1
QUALITAT DE LA LENT Molt bé Molt bé
Qualitat de visió x n n n n
Color de la lent Gris Gris-lila (degradada) Gris (degradada) Verde Lila (degradat)
Potència òptica1
Transmissió llum visible (%) 11 24 32 10 55
Categoria de filtre real 3 2 2 3 1
Variabilitat transmissió visible (%) menor que 10 menor que 20 menor que 20 menor que 10 menor que 20
Transmissió llum solar blava (%) 10 27 24 7 68
Fidelitat cromàtica2
Qualitat de superfície i massa Sense defectes Sense defectes Sense defectes Sense defectes Sense defectes
Protecció n n n n n
Transmissió UV (%)3 0,08 0,43 0,38 0,10 0,37
Transmissió IR (%)4 39 88 88 58 89
Resistència5 Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta

Una per una

Una per una, 20 ulleres de sol

MS F Basic

 • 5.400 pessetes
 • Informació al consumidor: bé. Qualitat de la lent: bé.
 • Sense garantia (no obligatòria), però amb instruccions d’ús i manteniment i indicació de categoria de filtre. Lents taronja-marró, amb categoria de filtre 2, una filtració intermèdia, lents mitjanament acolorides aptes per a una lluminositat solar mitjana. Protecció elevada davant la radiació ultraviolada i davant els enlluernaments produïts per la llum solar blava, però (tot i ser correcta) una de les que menys protegeix davant la radiació infraroja.

West 100% UV Protection

 • 5.500 pessetes
 • Informació al consumidor: malament. Qualitat de la lent: molt bé.
 • Sense garantia (no obligatòria), ni cap informació al consumidor. Lent de color gris, amb múltiples ratlles a la lent esquerra. Categoria de filtre: 3, una filtració considerable, són lents fosques adequades per a una lluminositat solar forta. Protecció elevada davant tots els tipus de radiació estudiats.

Dirty Dog Skullsmasher

 • 9.900 pessetes
 • Informació al consumidor: molt bé. Qualitat de la lent: molt bé.
 • Amb garantia i informació d’ús i manteniment completa junt amb indicació de categoria de filtre. Lents de color marró, amb categoria de filtre 3, una filtració considerable; són lents fosques aptes per a una lluminositat solar forta. Ratlles superficials a la lent dreta. Protecció elevada, tant davant la intensitat lluminosa com davant la radiació ultraviolada i infraroja i els enlluernaments.

Base UV 400 Protection 4810AS

 • 1.500 pessetes, les més barates
 • Informació al consumidor: regular. Qualitat de la lent: bé.
 • Sense garantia (no obligatòria), però amb instruccions d’ús i manteniment i indicació de categoria de filtre. Omet la identificació del fabricant. Categoria de filtre: 1 (filtració solar suau, lents lleugerament acolorides, lluminositat solar lleugera). Sense funda. Lents de color lila, de tipus degradat. La que té menys protecció (encara que correcta) davant la radiació infraroja, i moderada davant la intensitat lluminosa. Baixa protecció davant els enlluernaments produïts per la llum solar blava.

ZA Accesories UV400

 • 3.995 pessetes
 • Informació al consumidor: regular. Qualitat de la lent: bé.
 • Sense garantia (no obligatòria), però amb informació d’ús i manteniment, com també de la categoria de filtre. A l’adhesiu d’una lent indica filtre 2 (la real, una filtració suau, són lents lleugerament acolorides, per a una lluminositat solar mitjana). Però aquest adhesiu conté símbols incorrectes, perquè corresponen a la categoria de filtre 4, la qual cosa indueix a error. Lents de color gris.

Springfield UV400 100% UV Protection

 • 2.490 pessetes
 • Informació al consumidor: malament. Qualitat de la lent: bé.
 • Sense garantia (no obligatòria) ni cap informació al consumidor. Categoria de filtre: 3, una filtració considerable, són lents fosques aptes per a una lluminositat solar forta. Lents de color marró, que igualen el límit admès en la distorsió cromàtica del color verd, important per a la conducció. Protecció elevada davant la intensitat lluminosa. La protecció més alta davant els enlluernaments provocats per la llum solar blava.

Jota 6053

 • 2.780 pessetes
 • Informació al consumidor: malament. Qualitat de la lent: bé.
 • La tercera més barata. Categoria de filtre 1, una filtració suau, són lents lleugerament acolorides i adequades per a una lluminositat solar lleugera. Sense garantia (no obligatòria) i informació al consumidor deficient: no té instruccions d’ús o manteniment ni indicació de categoria de filtre. Sense funda. Lent verda, de tipus degradat o progressiu, amb lleugeres ratlles a la lent dreta. Tot i ser alta, la que té menys protecció contra la radiació ultraviolada. Potència òptica moderada (+0,12), dins del que s¿admet. Tot i ser correcta, és la que té menys protecció davant la radiació infraroja.

Neklot 100% UV Protection

 • 4.750 pessetes
 • Informació al consumidor: malament. Qualitat de la lent: molt bé.
 • Sense garantia (no obligatòria), ni instruccions d’ús o manteniment. Lent de color gris, de categoria de filtre 3, una filtració considerable, són lents fosques aptes per a lluminositat solar forta. Protecció elevada en general, però especialment davant la intensitat lluminosa, a la radiació ultraviolada i als enlluernaments provocats per llum solar blava.

Massimo Dutti 7000 690 500

 • 7.985 pessetes
 • Informació al consumidor: bé. Qualitat de la lent: bé.
 • Categoria de filtre: 3, una filtració considerable, són lents fosques aptes per a una lluminositat solar forta. Sense garantia (no obligatòria), però sí informació correcta al consumidor. Lent de color verd. Tot i ser correcta, una de les proteccions més baixes davant la radiació infraroja, però elevada davant els enlluernaments provocats per la llum solar.

Fosco 22 8382 006 938 08052

 • 3.995 pessetes
 • Informació al consumidor: malament. Qualitat de la lent: bé.
 • Sense garantia (no obligatòria) ni informació al consumidor. Lent de color lila, amb una ratlla superficial a la lent dreta. Categoria de filtre: 1, una filtració suau, lents lleugerament acolorides aptes per a lluminositat solar lleugera. Tot i ser correcta, la que menys protegeix davant la intensitat lluminosa. Una de les proteccions més baixes (però correcta) davant la radiació infraroja i davant els enlluernaments per llum solar blava.