Els de “a granel” són tan bons com els envasats, més cars