Càmeres fotogràfiques d'un sol ús

Qualitat inesperada

Les càmeres rebutjables ofereixen funcions molt bàsiques, però la seua qualitat fotogràfica és digna i de vegades equiparable a la de les càmeres compactes convencionals
1 Juny de 2007

Qualitat inesperada

/imgs/20070601/img.analisis-2.01.jpg Les càmeres fotogràfiques de rodet resisteixen l’embat de les digitals en un terreny inesperat: les càmeres rebutjables, aquelles en què el rodet, la lent i la resta de components estan integrats en una carcassa que es fa malbé quan se n’extreu el film per ser revelat. No són pocs els usuaris que per a un esdeveniment en què preveuen que la càmera puga sofrir danys (com ara un sopar entre amics o un dia de platja) no arrisquen la cara i sensible càmera digital i opten per una càmera de plàstic i cartó d’un sol ús. Aquestes càmeres són molt senzilles: el rodet es passa de forma manual, no tenen ?zoom”, autodisparador ni indicador d’obertura del diafragma. Tampoc es pot regular la quantitat de llum que entra per l’objectiu ni el temps d’exposició. Fins i tot les que ofereixen flaix vénen amb les piles ja instal·lades. Per descomptat, no serveixen per a fer fotos de qualitat professional i seria una insensatesa utilitzar-les per a un reportatge de boda, però l’examen de laboratori ha demostrat que la qualitat que ofereixen és suficient i que compleixen la seua comesa de forma més que digna.

S’han analitzat set càmeres fotogràfiques d’un sol ús, cinc de convencionals amb flaix i dues de submergibles sense flaix, que costen des dels 5,50 euros d’Agfa Lebox i Starblitz fins als 12,75 euros de Fujifilm Fujicolor Quicksnap Marine (submergible). En rigor, Agfa no és d’un sol ús perquè pot ser reutilitzada amb un nou rodet. La millor relació qualitat-preu és Fujifilm Fujicolor Quicksnap Jeans: de les que tenen un millor qualitat fotogràfica (4 punts sobre 5) i entre les més barates. Si l’usuari busca una càmera submergible, la millor opció és Kodak Ultra Sport, també amb una bona qualitat i molt més barata que l’altra submergible.

Característiques tècniques

La informació oferta al consumidor és adequada i suficient en les set càmeres. Totes inclouen els marcats i les llegendes a què obliga la llei. Agfa, les dues Fujifilm, Starblitz i Kodak permeten fer 27 fotos. Atomic Flash anuncia 24 fotos, però se’n poden fer tres més “de regal” (no s’han tingut en compte perquè el preu per foto s’ha obtingut excloent els “regals”). El rodet que més fotografies permet fer és el de Kodak Ultra Compact, amb 39 fotos (12 són “de regal”, per la qual cosa aquesta càmera ha quedat com una de les més cares per foto, amb 41 cèntims d’euro).

En un producte que està pensat per ser portat a la bossa de mà o a la butxaca és important que pese poc. Les submergibles són un 50% més pesades que les normals. Atomic Flash, amb 92 grams, és la més lleugera. Agfa Lebox (131 grams) és la convencional que pesa més i Fujifilm (171 grams) és la més pesada entre les submergibles.

Els dos equips submergibles inclouen una corretja per agafar-les al canell i evitar així que caiguen. Kodak Ultra Compact i Agfa Lebox tenen un buit per a enganxar-hi una corretja (no inclosa). Les cinc càmeres amb flaix disposen d’un llum per a indicar que està carregat i preparat per a l’ús.

Pobres en funcions

L’abast d’enfocament d’aquestes càmeres resulta fonamental: és la distància mínima i màxima a què els objectes apareixeran nítids (no es pot regular). Les dues de Kodak poden fotografiar elements fins a 80 centímetres de distància (en la resta, la distància mínima és 1 metre). En les dues Fujifilm només surten enfocats els objectes a menys de tres metres, Atomic Flash, Agfa Lebox i Starblitz arriben als quatre metres i Kodak Ultra Compact és la millor amb cinc metres (totes amb el flaix connectat).

La distància focal és la capacitat de la lent de la càmera per a captar més o menys camp visual. Així, una distància focal de 28 mil·límetres abraça més camp visual que un altre de 35 mil·límetres. Aquesta prova es va fer col·locant les càmeres exactament en el mateix lloc, fent una foto i comprovant quant d’espai aconsegueixen retratar. Agfa, la millor amb diferència, és l’única que equival a un objectiu de 28 mil·límetres. Fujifilm i Starblitz, amb 35 mil·límetres, van ser les pitjors.

Com que són equips en què els cops i les caigudes són probables, se’n va provar la resistència deixant-los caure sis vegades des d’una altura d’un metre sobre una superfície de formigó. Totes resisteixen l’impacte i continuen funcionant, però la submergible Fujifilm deixa de ser-ho perquè perd l’estanquitat. Kodak Ultra Compact, Atomic, Agfa, Fujifilm i Starblitz van sofrir lleus fissures en el cartó, que no afecten el funcionament. La millor va ser la submergible de Kodak, que anuncia ser resistent a cops, i que a penes va demostrar danys després de les caigudes.

Les càmeres submergibles aconsegueixen l’estanquitat amb un recobriment plàstic, que només compleix la seua funció prop de la superfície (no estan indicades per a busseig a gran profunditat). Les dues van ser submergides en aigua durant tres dies i van demostrar que complien adequadament la seua funció.

Qualitat fotogràfica

Tots aquests paràmetres analitzats en el laboratori serveixen de poc si no s’examina la qualitat real d’aquestes càmeres. Per fer-ho, es van fotografiar amb cada una diferents escenes en condicions ambientals diverses. Un expert en fotografia va comparar les imatges preses per les càmeres d’un sol ús entre elles, i aquestes al seu torn amb una mostra patró (fotos fetes amb una càmera convencional).

S’ha valorat de l’1 al 5 la nitidesa, la reproducció del color, el contrast, les aberracions (les línies que haurien de ser paral·leles en les vores de la imatge), els filetejats (colors homogenis que apareixen distorsionats), l’error de paral·laxi (la diferència entre el que es veu pel visor i el que capta l’objectiu), els halos (les pertorbacions que es creen al voltant d’una zona de contrast), la potència del flaix, la velocitat d’obturació, la mida del gra, les veladures (indiquen que la càmera no és estanca a la llum), la manejabilitat, l’acabat i l’aspecte estètic de l’equip.

Les fotos de millor qualitat són les de la càmera Kodak Ultra Compact (5 punts sobre 5), que obté la màxima puntuació en pràcticament tots els elements valorats, excepte en les aberracions (es queda en 3 punts) i en paral·laxi, potència del flaix, obturació i manejabilitat (en tots aquests, 4 punts). L’únic que té en contra és que una vegada activat el flaix no es pot desconnectar.

Les pitjors fotos es van obtenir amb Atomic Flash, Agfa Lebox i Starblitz, amb 3 punts sobre 5. En totes les càmeres d’Atomic que es van utilitzar per a aquesta anàlisi el cartó que les recobreix va acabar desenganxant-se, per la qual cosa va suspendre en acabat. Starblitz va ser la millor en estanquitat a la llum, però no va superar l’examen d’obturació. Agfa va ser la millor en aberracions, gra, estanquitat, manejabilitat, acabat i aspecte estètic, però va suspendre en reproducció del color. L’estètica d’aquest equip, molt aconseguida, recorda una càmera compacta i fins i tot pot funcionar com a tal, perquè se’n pot canviar el rodet. Les dues càmeres de Fujifilm i Kodak submergible van obtenir una valoració intermèdia (4 punts de 5).

La clau està en el rodet

Una càmera de fotos tradicional (no digital) és una caixa fosca i hermètica, amb una obertura que hi permet l’entrada de la llum. Una lent situada en aquesta obertura projecta la imatge a través de l’objectiu fins al rodet. La qualitat de les fotografies depèn que aquest mecanisme funcione a la perfecció i que puga ser modificat per l’usuari (velocitat de l’obturador, enfocament de l’objectiu?), però depèn encara més de la qualitat del film fotogràfic. En càmeres tan bàsiques com les analitzades aquí, la qualitat del rodet esdevé essencial i és un dels criteris més importants per a triar una càmera d’un sol ús.

La sensibilitat d’una pel·lícula fotogràfica és la velocitat a què l’emulsió fotosensible reacciona davant de la llum. Com més alt siga aquest valor, més lluminositat serà capaç de captar la pel·lícula, per tant n’hi haurà prou amb una obertura menor del diafragma o un temps menor d’exposició (en les càmeres en què es poden regular aquests valors). La lluminositat es mesura amb l’estàndard internacional ASA, en el qual una pel·lícula de 400 ASA ofereix el doble de lluminositat que una altra de 200 ASA i la meitat que una de 800 ASA.

Les pel·lícules d’aquesta anàlisi que fan les fotografies més lluminoses, les més sensibles, són les dues submergibles. Ofereixen rodets de 800 ASA perquè sota l’aigua és necessari captar la quantitat més gran de llum possible. Kodak Ultra Compact és l’única no submergible amb un rodet de 800 ASA, fet que ajuda a explicar que siga la de millor qualitat fotogràfica. Les dues submergibles no han obtingut resultats tan bons perquè probablement preval en el disseny l’estanquitat davant de l’òptica. La resta de càmeres estan equipades amb rodets de 400 ASA, la meitat de les anteriors, però més que suficient per a la funció que tenen: fer fotografies tant en interior com en exterior.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

S’han analitzat set càmeres de fotos d’un sol ús, cinc de convencionals amb flaix i dues de submergibles i sense flaix, que costen des dels 5,50 euros d’Agfa Lebox i Starblitz fins als 12,75 euros de Fujifilm Fujicolor Quicksnap Marine. Agfa no és estrictament d’un sol ús, perquè el seu rodet es pot canviar sense trencar l’equip. L’etiquetatge de totes va ser correcte.

Estan concebudes per a ser utilitzades en entorns on la càmera pot danyar-se (fent esport, en sopars, a la platja?) i quan l’usuari ha oblidat la càmera convencional. No són adequades com a càmera “principal” perquè les seues funcions són molt limitades i pel sobrecost que representen a la llarga enfront de les digitals.

El rodet sembla determinant: Kodak Ultra Compact, l’única no submergible amb rodet de 800 ASA (el doble de sensible que la resta), obté unes fotos equiparables en molts casos a les fetes amb una càmera compacta convencional. La pitjor qualitat fotogràfica és la d’Atomic Flash, Agfa Lebox i Starblitz 35 FN.

La millor relació qualitat-preu correspon a Fujifilm Fujicolor Quicksnap Jeans: de les més barates i amb una bona qualitat fotogràfica (4 punts sobre 5). Per als qui busquen una càmera submergible, la millor opció és Kodak submergible Ultra Sport.

Càmeres fotogràfiques d?un sol ús

Marca / Model Fujifilm Fujicolor QuickSnap Jeans Kodak Ultra Sport Kodak Ultra Compact Agfa Lebox 400iso
Característiques Amb flaix Submergible fins a 15 m Sense flaix Amb flaix Amb flaix
Preu (euros/equip) 5,64 7,13 10,78 5,50
Preu (euros/foto) 1 0,21 0,26 0,40 0,20
Etiquetatge Correcte Correcte Correcte Correcte
Nombre de fotos 27 27 27 (+12 gratis) 27
Pes (g) 100 147 97 131
Espai per a enganxall NO Con correa de muñeca
Indicador de flaix preparat No aplica
Model del rodet Ni Kodak Kodak Ni
Sensibilitat de la pel·lícula (ASA) 2 400 800 800 400
Abast d’enfocament 3 Amb flaix 1 – 3 m Mínimo: 0,8 m Amb flaix 0,8 – 5 m 1m (sin flash) – 4m (Amb flaix)
Distància focal 4 35 mm 32 mm 32 mm 28 mm
Resistència a caigudes Continua funcionant Continua funcionant Continua funcionant Continua funcionant
Prova d’estanquitat Correcte
Qualitat fotogràfica(1-5) 4 4 5 3

Càmeres fotogràfiques d?un sol ús

Marca / Model Starblitz 35FN Atomic Flash Fujifilm Fujicolor QuickSnap Marine
Característiques Amb flaix Amb flaix Sumergible hasta 10 m Sin Flash
Preu (euros/equip) 5,50 7,90 12,75
Preu (euros/foto) 1 0,20 0,33 0,47
Etiquetatge Correcte Correcte Correcte
Nombre de fotos 27 24 (+3 gratis) 27
Pes (g) 93 92 171
Espai per a enganxall No No Con correa de muñeca
Indicador de flaix preparat No aplica
Model del rodet Fuji Superia 400 Ultima 100 Superia 800
Sensibilitat de la pel·lícula (ASA) 2 400 400 800
Abast d’enfocament 3 1m (sin flash) – 4m (Amb flaix) 1m (sin flash) – 4m (Amb flaix) 1 m – 3 m
Distància focal 4 35 mm 32 mm 35 mm
Resistència a caigudes Continua funcionant Continua funcionant Continua funcionant, aunque pierde la estanqueidad
Prova d’estanquitat
Qualitat fotogràfica(1-5) 3 3 4

(1) Sense incloure-hi el cost de revelat

(2) Com més alta siga la sensibilitat, més lluminoses seran les fotografies (millor). 800 ASA és el doble de lluminós que 400 ASA.

(3) La distància a què han d’estar els objectes de la càmera perquè surten nítids

(4) Com més baixa, millor.

Una per una

Una per una, 7 càmeres de fotos d'un sol ús

Fujifilm Fujicolor Quicksnap Jeans

 • /imgs/20070601/img.camara.01.jpg5,64 euros la càmera, 21 cèntims cada foto
 • La millor relació qualitat-preu. 27 fotos. Amb flaix. L’abast focal menor (només enfoca objectes situats entre 1 i 3 metres de distància). De les pitjors cobertures òptiques (distància focal de 35 mil·límetres).
 • Qualitat fotogràfica: 4 punts sobre 5. La màxima valoració en nitidesa, halos, potència del flaix, obturació, mida del gra i estanquitat, i suspèn en contrast.

Kodak Ultra Sport

 • /imgs/20070601/img.camara.02.jpg7,13 euros la càmera, 26 cèntims cada foto
 • La millor relació qualitat-preu entre les submergibles. 27 fotos. Sense flaix. La segona més pesada (147 grams). Amb rodet d’alta sensibilitat fotogràfica (800 ASA). La més resistent a caigudes i cops.
 • Qualitat fotogràfica: 4 punts sobre 5. Va obtenir 5 punts en tots els ítems excepte en reproducció del color, contrast, aberracions, error de paral·laxi, obturació i manejabilitat, (en tots aquests, 4 punts).

Kodak Ultra Compact

 • /imgs/20070601/img.camara.03.jpg10,78 euros la càmera, 40 cèntims cada foto.
 • 27 fotos i 12 de regal. Amb flaix, però no es pot desactivar una vegada activat. L’abast focal més gran (enfoca objectes situats des de 80 cm fins a 5 m). L’única no submergible amb rodet d’alta sensibilitat fotogràfica (800 ASA).
 • Qualitat fotogràfica: 5 punts sobre 5, indistingible d’una compacta convencional, segurament per la qualitat del rodet.

Agfa Lebox

 • /imgs/20070601/img.camara.04.jpg5,50 euros la càmera, 20 cèntims cada foto
 • 27 fotos. Amb flaix. La millor distància focal (semblant als 28 mil·límetres). És possible canviar el rodet i seguir utilitzant-la.
 • Qualitat fotogràfica: 3 punts sobre 5. La millor en aberracions, mida del gra, estanquitat, manejabilitat, acabat i aspecte estètic, però és l’única que suspèn en reproducció de color.

Starblitz 35FN

 • /imgs/20070601/img.camara.05.jpg5,50 euros la càmera, la més barata. 20 cèntims cada foto.
 • 27 fotos. Amb flaix. Entre les més lleugeres (93 grams). De les menors cobertures òptiques, pitjor (distància focal de 35 mil·límetres).
 • Qualitat fotogràfica: 3 punt sobre 5. Molt bé en estanquitat però suspèn en obturació.

Atomic Flash

 • /imgs/20070601/img.camara.06.jpg7,90 euros la càmera, 33 cèntims cada foto
 • 24 fotos i 3 de regal. Amb flaix. La més lleugera (pesa 92 grams).
 • Qualitat fotogràfica: 3 punts sobre 5. Suspèn en l’acabat (en totes les mostres provades va acabar separant-se’n el cartó).

Fujifilm Fujicolor Quicksnap Marine

 • /imgs/20070601/img.camara.07.jpg12,75 euros la càmera, la més cara. 47 cèntims cada foto.
 • Submergible. 27 fotos. Sense flaix. La més pesada (171 grams). Rodet d’alta sensibilitat fotogràfica (800 ASA). El menor abast focal (només enfoca objectes situats entre 1 i 3 metres de distància). De les pitjors cobertures òptiques (distància focal de 35 mil·límetres). Després de les caigudes continua funcionant però perd l’estanquitat.
 • Qualitat fotogràfica: 4 punts sobre 5. Màxima puntuació en halos, mida del gra, estanquitat, manejabilitat, acabat i aspecte estètic, però suspèn en contrast.