Inversions de risc

Borsa per a principiants

Tots els interessats a provar sort en el mercat de valors han de conéixer la cinc regles d'or que els ajudaran a prendre les decisions menys arriscades
1 Juny de 2007

Borsa per a principiants

Nocions bàsiques per a invertir en borsa

/imgs/20070601/img.ecodomestica.01.jpg Alguns inversors es prenen la borsa com un joc d’atzar: assenyalen una acció i esperen que es revalore amb força en un període de temps. Però cal tenir en compte que aquest no és només un mercat per a optimistes: les accions també cauen. “Jugar a borsa” és una expressió històrica difícil d’eradicar. Però l’experiència demostra que qui va a borsa a jugar, en surt mal parat. Convé, doncs, rebutjar la idea que la borsa és un joc. Parlem d’un negoci, amb unes regles clares.

De forma molt esquemàtica, el mercat de valors funciona de la manera següent: acull un munt títols que pugen o baixen en funció de diverses variables, més o menys precises i lògiques, però també d’esdeveniments inesperats, d’elements aleatoris. Per tant, encara que el funcionament de la borsa no es pot explicar com una ciència matemàtica, sí que cal tenir en compte diversos aspectes que poden condicionar l’evolució alcista o baixista d’un valor. Si és principiant, l’inversor en borsa ha de tenir en compte, almenys, els consells següents:

  • /imgs/20070601/img.ecodomestica.02.jpgConèixer les empreses: Abans d’invertir en borsa convé conèixer les xifres de la companyia en què desitja invertir. És important informar-se d’allò que produeix la societat, quant factura, si genera o no dividends, quins són els seus competidors, com li afecta l’entorn macroeconòmic… Per exemple, un dels fracassos més sonats de la borsa espanyola va ser el que va experimentar l’empresa Terra, el valor de les accions del qual va arribar a aconseguir els 130 euros per caure després fins als cinc euros. Els analistes borsaris creuen que aquesta caiguda espectacular es va produir perquè l’acció havia pujat només animada per una forta especulació i per la moda passatgera que animava a invertir en les denominades empreses “puntcom” (societats relacionades amb el món d’Internet). Però els comptes de la companyia no estaven en línia amb la teoria que diu que “només convé apostar per títols solvents”. En realitat, Terra era una empresa amb pèrdues, que mai no havia obtingut beneficis i amb un negoci que no augurava viabilitat en un futur pròxim. Per tant, primera regla d’or: no apostar per accions de sectors ?de moda”. És fonamental invertir en firmes amb negocis solvents, amb ingressos més o menys estables i recurrents. De forma general també es pot dir que un índex borsari puja perquè reflecteix la salut de les empreses que cotitzen, que al seu torn són un espill de la salut de l’economia d’un país.
  • No invertir els diners que es necessiten a curt termini. Aquest és un altre dels consells més repetits que ofereixen els assessors financers: destinar-hi només els diners que no s’hagen de necessitar els pròxims mesos. La borsa és, per tant, una opció interessant per a famílies sense grans càrregues, joves sense massa compromisos financers i amb capacitat d’estalvi, per a persones que acaben de rebre una herència o que han sigut premiats amb la loteria… La impossibilitat de preveure el que pot ocórrer en el mercat pot fer que les accions caiguen i que l’inversor acabe recollint pèrdues si sotmet el seu període d’inversió a un termini massa curt. Per invertir en borsa cal tenir disponibilitat d’estalvis i no necessitar els diners per a altres necessitats.
  • Ningú no pot assegurar a l’inversor que guanyarà diners. Encara que la persona interessada desitge provar sort i invertir únicament durant uns pocs mesos, ha de saber que el mercat no està mai exempt d’incerteses. La borsa és volàtil, concepte que fa referència als múltiples alts i baixos que sofreix: el que avui puja demà pot baixar. Encara que l’entorn econòmic acompanye, qualsevol esdeveniment inesperat, com és ara un desastre natural, pot fer caure una acció. En general, els inversors es prenen aquests esdeveniments com un avís que l’economia se’n veurà afectada. En particular, determinades empreses com les turístiques, aerolínies i petrolieres són les més perjudicades en borsa amb aquest tipus d’esdeveniments imprevisibles. Cal tenir molt present que la borsa és un mercat de risc, tot i que també és cert que com més alt siga el risc que es córrega, més grans poden ser també els guanys que s’obtindran.
  • És millor invertir amb vista a llarg termini. No és aconsellable marcar-se períodes de temps massa curts per a invertir en borsa. Si ens hem de veure obligats a treure els diners al cap de dos o tres mesos, és millor no apostar per aquesta opció d’inversió. En canvi, són molts els informes que apunten que la borsa és l’alternativa més rendible a llarg termini, molt més que els dipòsits bancaris, que el deute públic, els fons d’inversió i fins i tot, que l’habitatge. Nombrosos estudis asseguren que en períodes de més de deu anys, la borsa és l’actiu d’inversió més rendible.
  • Alerta amb les accions en màxims. Un altre error molt comú en els inversors principiants és centrar l’interès en títols que acumulen ja fortes revaloracions i que es troben en màxims. Però cal anar amb cura: en les pujades molt voluminoses, un hi pot quedar atrapat. Un exemple molt clar d’aquest punt és el que ha passat els últims temps amb l’empresa Astroc. La companyia immobiliària va pujar més d’un 1.000% en només deu mesos, va passar de cotitzar a 6,4 euros a fer-ho a 70 euros. Igual de vertiginós que l’ascens, però, va resultar la caiguda posterior.

Breu diccionari bàsic

Acció:

/imgs/20070601/img.ecodomestica.03.jpgPart o fracció del capital social d’una societat o empresa. En borsa, es refereix al títol o valor negociable que representa aquesta fracció.

Agència de borsa:

Societat que fa d’intermediària en operacions borsàries. Generalment assessora i administra carteres dels seus clients i realitza col·locacions privades i públiques. És obligatori estar registrada en la CNMV. Es diferencia de la societat de borsa pel fet que pot realitzar operacions en el seu propi nom.

Ampliació de capital:

Operació financera basada a modificar el capital social d’una empresa per augmentar-ne la quantia nominal. Es pot fer demanant noves aportacions dels socis, venent títols o accions en el mercat de valors… Les ampliacions de capital, a través de l’emissió de noves accions i de la seua venda en borsa, són una de les formes de finançament de les societats, i alhora constitueixen una de les maneres de canalitzar en les economies de mercat l’estalvi privat cap a la inversió.

Anàlisi borsària:

Conjunt de tècniques que serveixen de base per a l’adopció de decisions respecte al mercat de valors. Té l’objectiu de formular hipòtesis sobre el funcionament d’aquest mercat o d’un determinat valor del mercat.

Hi ha dos tipus d’anàlisis:

  • 1) L’anàlisi tècnica, que tracta d’explicar el preu d’un valor d’acord amb models de comportament, mitjançant l’aplicació de l’estadística, usant com a instruments de treball els índexs de borsa, volums de contractació, gràfics, etc.
  • 2) L’anàlisi fonamental, que parteix del principi que la cotització de les accions depèn de la realitat economicofinancera de l’empresa.

Benefici per acció:

Es tracta d’un indicador de l’anàlisi financera. És el resultat de dividir el benefici net pel nombre total d’accions d’una societat.

Borsa:

Mercat financer on es compren i es venen accions, obligacions, bons i altres actius financers, a través d’intermediaris financers que reben el nom de brokers.

CNMV:

Sigles de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. És l’encarregada del bon funcionament i la vigilància del compliment de totes les normatives vigents en la borsa.

Dividend:

Pagament, normalment fet en efectiu, que una societat efectua als seus accionistes, de manera que representa la participació d’aquests en la fracció de beneficis que el Consell d’Administració acorda repartir.

Ibex 35:

És l’índex més important de la borsa espanyola. Es compon dels 35 títols de major capitalització borsària del mercat continu. La seua composició es revisa cada sis mesos.

On està l’estalvi de les famílies espanyoles En % En milions d’euros
Dipòsits i diners en efectiu 38,50 673,181
Institucions d’inversió col·lectiva (fons i societats d’inversió) 13,5 235,808
Fons de pensions 5,7 99,143
INVERSIÓ EN RENDA VARIABLE (BORSA) 24,9 435,347
Assegurances 8 139,322
Inversió en renda fixa (deute públic i privat) 2,5 43,047
Altres 6,9 124,77

Font. Inverco i Banc d’Espanya

Com invertir i fer un seguiment correcte

/imgs/20070601/img.ecodomestica.04.jpgPer invertir en borsa el més comú és anar a un banc o caixa d’estalvis i obrir un compte de valors. Una vegada obert, n’hi haurà prou de donar l’ordre al banquer perquè compre el nombre d’accions que desitgem de la companyia en qüestió. També podem operar en borsa a través d’una agència o societat de valors o, de forma autònoma, a través d’un broker en línia, una companyia que ofereix els serveis per a la compravenda de valors a través d’Internet.

Una vegada que ens hem decidit a invertir en Borsa, és aconsellable seguir l’evolució diària de les accions i, sobretot, estar informats de tot el que tinga a veure amb la companyia en què hem invertit. Per exemple, és útil llegir les recomanacions de les cases d’anàlisis, conèixer els resultats que presenta la companyia i, en general, seguir qualsevol notícia relacionada amb l’empresa o amb el sector d’activitat en què opera. En la borsa espanyola, les companyies estan obligades a presentar trimestralment els seus comptes de resultats. A més, qualsevol fet rellevant relacionat, per exemple, amb compres, fusions, ampliacions de capital… ha de quedar registrat en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (www.cnmv.es). En la seua pàgina web es poden trobar totes les notícies de l’empresa en qüestió.