La tintoreria no es fa responsable del deteriorament d’un vestit de festa