Torradores de pa de dues ranures

Pagar més no sempre compensa

Ni les poques funcions afegides ni les diferències en la prova de torrat justifiquen que algunes costen un 50% més que les altres
1 Setembre de 2004
Img analisis 2 listado

Pagar més no sempre compensa

/imgs/20040901/img.analisis2.01.jpgS’han analitzat vuit torradores elèctriques de pa, sis de les quals tenen preus molt semblants (entre els 18,23 euros de Taurus Planet II i els 21,18 euros de Fagor Alba TTE 750V) mentre que Bosch TAT 4301 (28,56 euros) i Rowenta Sensor Electronic (28,40 euros) són notablement més cares. La millor relació qualitat-preu d’aquesta comparativa és Ufesa TT7915: una de les més barates (19,90 euros), aprova en tots els tests de laboratori i és la millor en la prova de torrat.

Les torradores elèctriques permeten torrar el pa de forma ràpida, senzilla, sense embrutar la cuina i sense necessitat d’afegir-hi cap greix. Per això, han anat substituint de forma gradual el costum de preparar el pa en una paella amb una mica d’oli.

El mercat ofereix tres tipus de torradores: les planes permeten torrar tota classe de pa i pastes però desaprofiten bona part de la seua capacitat calorífica, i l’usuari mateix ha de girar manualment el producte; les de dues ranures, preparades específicament per a torrar al mateix temps dues llesques de pa de ‘sandvitx’; i les que només disposen d’una ranura en què caben llesques de pa més grosses o pastes diverses. Les vuit torradores d’aquest estudi són de dues ranures, les més venudes.

Es van mesurar al laboratori tots els aspectes relatius a la seguretat d’aquests aparells i les vuit van aprovar les exigents proves a les quals van ser sotmeses. Fins i tot després de la prova d’ignició (sotmetre les torradores a un fil incandescent durant 30 segons) i la de funcionament anormal (amb una potència superior a la nominal) van continuar funcionant amb normalitat. També van superar l’assaig de compatibilitat electromagnètica, que comprova que no generen interferències en la línia elèctrica a la qual estan connectades.

L’espai que ocupen

/imgs/20040901/img.analisis2.02.jpg
Un dels aspectes més importants en una torradora és que no ocupe gaire espai. La més petita és Philips (27x17x15cm), seguida de Taurus i Ufesa, mentre que les més voluminoses són Rowenta i Moulinex. Com més llarg siga el cable, més gran serà també la llibertat de l’usuari per a col.locar l’equip lluny de l’endoll. El cable més llarg és el de Philips, amb 116 centímetres. En canvi, el més curt va ser el de Moulinex, amb 75 centímetres. Totes les bases fan de suport per a enrotllar-hi el cable, excepte Solac, que no disposa d’aquest sistema. Per a netejar-les correctament, és essencial que tinguen una safata extraïble en què es dipositen les molles que es desprenen del pa i que cauen al fons de la torradora. Si no, els trossos de pa s’acumulen i acaben carbonitzats al fons. Totes les torradores inclouen aquesta safata que en facilita la neteja. Tanmateix, el sistema de Moulinex és diferent al de les altres: consisteix en una àmplia trapa abatible que, segons els tècnics, fa més difícil les tasques de neteja de la torradora.
El temporitzador permet programar el temps que estaran torrant-se les llesques. Com més posicions incloga una torradora, més gran serà la capacitat de precisar el temps de torrat i, per tant, de millorar-ne el resultat final. Els reguladors d’Ufesa, Rowenta, Fagor i Bosch ofereixen sis posicions, mentre que Moulinex, Solac, Philips i Taurus n’inclouen set. En els vuit models, quan acaba el temps prefixat acaba el torrat i les llesques en surten automàticament. Per tant, les manetes d’elevació (presents en tots els equips, excepte en Moulinex, Solac i Fagor) són còmodes, però no imprescindibles. Quatre de les torradores no només diuen que torren el pa, sinó que també afirmen torrar pa congelat (Moulinex, Rowenta, Philips i Taurus). Tanmateix, totes, ho indiquen o no, aconsegueixen descongelar i torrar el pa si es connecten a la màxima potència.
A més de la funció de descongelació, Moulinex i Rowenta inclouen l’opció de reescalfament (sense torrar el pa).
El centrat automàtic present en Ufesa, Rowenta i Taurus fa que la llesca sempre estiga al centre de la reixeta, amb la qual cosa la torrada resulta més homogènia. La desconnexió automàtica (Moulinex, Solac i Bosch) apaga la torradora quan finalitza el temps programat en el temporitzador encara que el pa es trobe a l’interior de la reixeta. Moulinex és l’única en què l’aturada per comprovar la marxa de la torrada es fa elevant les manetes, la resta ofereix un botó de “stop”. Rowenta i Bosch inclouen un accessori per a escalfar panets.
Philips és l’únic amb interruptor general d’apagada, que permet tenir la torradora connectada sense que s’encenga en introduir les torrades (més segur per als xiquets). Cap model incorpora un indicador lluminós de funcionament, l’opció de “mantenir el pa calent” ni tampoc el “torrat només per una cara de la llesca”. Això sí, el temps programat en els vuit temporitzadors es pot canviar sobre la marxa i en totes les mostres les parets exteriors són fredes (és a dir, estan protegides per materials termoaïllants), amb la qual cosa es minimitza el perill de cremades. En resum, Rowenta és la més gran però la que inclou més prestacions. Les més pobres en funcions són Fagor i Solac.
El consum màxim d’electricitat va ser, en tots els casos, inferior a l’indicat, excepte en Taurus, que va resultar lleugerament superior però dins dels marges que permet la norma (el seu consum és 16 W superior a l’indicat). Moulinex (685,7 W) i Taurus (716W) són les que menys electricitat consumeixen, mentre que Ufesa (841W) i Bosch (814,2W) són les més voraces en el consum d’energia.

Prova d’ús

Totes les torradores van superar (amb matisos) la prova d’ús que van portar a terme sis usuaris habituals d’aquesta classe de petits electrodomèstics. Les valoracions mostren poques diferències entre les millors i les pitjors puntuacions. Totes van obtenir un “bé”, però amb lleugers matisos: Philips, Fagor, Taurus i Bosch aconsegueixen 3,8 punts de 5 possibles, mentre que les puntuacions més baixes corresponen a Solac i Moulinex, amb 3,3 punts i 3,4 punts, respectivament.
Fagor va destacar per la claredat i la utilitat del seu manual; Taurus, Bosch, Rowenta i Ufesa per l’aspecte exterior i acabat; i Philips, Fagor i Taurus per les dimensions i el pes. Moulinex és la que té els comandaments més confusos. En facilitat d’ús van destacar Rowenta, Fagor i Bosch, Philips i Bosch van ser els equips dels quals més fàcilment s’extreien les torrades i Moulinex, el millor a l’hora de guardar el cable, encara que va obtenir un “regular” en facilitat de neteja (per la trapa inferior que obliga a inclinar i sacsejar l’equip per a netejar-lo correctament). També van obtenir un regular Rowenta i Solac per la dificultat per a guardar el cable (Solac no disposa d’enrotllacables i el sistema de Rowenta és més complicat que el de la resta).
Les vuit torradores inclouen un manual amb tota la informació exigible (informació de seguretat, instal.lació, utilització, manteniment i neteja de l’equip). No obstant això, van diferir en el període de garantia ofert, que la llei fixa en dos anys: Fagor n’ofereix només sis mesos, Bosch un any, Solac dos anys i Taurus tres (encara que en aquestes dues últimes torradores, només el primer any és de garantia completa). En qualsevol cas, tot i que el document de garantia és incorrecte, l’usuari sempre està emparat pels dos anys de garantia que estableix la norma.

El laboratori va comprovar el grau de torrat que aconseguia cada equip en diferents posicions, sempre amb el mateix tipus de pa de motlle.

 • Posició mínima: En aquesta posició el pa només s’escalfa. No es van trobar diferències en uniformitat i textura entre els resultats dels diferents aparells.
 • Posició mitjana: En aquest punt els resultats sí que van ser desiguals entre els que més torren i els que deixen el pa poc torrat. Moulinex i Taurus aconsegueixen un torrat desigual, el primer només torra una cara i el segon torra menys els laterals que el centre de la llesca. Rowenta, Fagor i Taurus obtenen un daurat escàs.
 • Posició màxima: En aquesta posició els resultats també són desiguals. Mentre que algunes van torrar el pa de forma òptima, altres (com Fagor, Solac i Philips) el van cremar. Això pot ser degut al fet que la posició màxima està pensada per a torrar pa de més gruix i textura distinta a la de les llesques utilitzades. Moulinex falla en la uniformitat del torrat. Taurus és la millor en aquesta posició, encara que altres tampoc no arriben a cremar les torrades. .
 • Torrar pa congelat (‘posició descongelació’ o ‘posició màxima’): En Moulinex també falla en uniformitat i Solac i Fagor deixen el pa massa torrat.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat vuit torradores de pa de dues ranures que costen des dels 18,23 euros de Taurus fins als 28,56 euros de Bosch i que estan pensades per a torrar pa de motlle.
 • Les vuit són segures, no generen interferències i disposen de manuals. Però les garanties de Taurus, Bosch, Solac i Fagor són incorrectes, perquè no cobreixen els dos anys mínims que dicta la llei.
 • Rowenta és la més completa i Fagor i Solac les que disposen de menys funcions. Moulinex és la que consumeix menys energia però també la més difícil de netejar. Ufesa és la que més consumeix i Solac, l’única sense enrotllacables.
 • Les diferències en la prova d’ús van ser escasses: les qualificacions van des de 3,3 punts (Solac) fins a 3,8 punts (Philips, Fagor, Taurus i Bosch). Només Ufesa i Bosch van superar la prova de torrat en diferents posicions.
 • La millor relació qualitat-preu és Ufesa per ser una de les més barates, per superar totes les proves de laboratori i per ser la millor en la prova de torrat.
MarcaModel UFESATT7915 TAURUSPlanet II BOSCHTAT 4301 PHILIPSComfort HD 2521
Preu (euros) 19,90 18,23 28,56 20,34
Informació i protecció al consumidor Correcte Correcte Correcte Correcte
Garantia producte Correcte (2 años) L’incompleix (1 año) L’incompleix (1 año) Correcte (2 años)
Seguretat Correcte Correcte Correcte Correcte
Compatibilitat electromagnètica Correcte Correcte Correcte Correcte
Característiques tècniques
Dimensions (cm) 26,4×17,6 x15,8 26,9×17 x16 27,8×19,6 x16,3 27,1×16,8 x14,7
Consum màxim (W) 841 716 814,2 789,5
Longitud del cable (cm) 94,5 99 111 116
Nre. de posicions de temperatura 6 7 6 7
Desconnexió automàtica No No No
Manetes elevació torrades
Funció descongelació No No
Funció reescalfament No No No No
Centrat automàtic del pa No No
Sistema enrotllacables
Parada en funcionament
Sistema de neteja Safata Safata Safata Safata
Prova del torrat de pa
Posició mínima Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
Posició mitjana Satisfactori Dorado escaso Satisfactori Satisfactori
Posició mitjana Satisfactori Satisfactori Satisfactori Daurat excessiu
Pa congelat posició màxima Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
Pa congelat posició màxima 3,6 3,8 3,8 3,8
Marca Model SOLAC Maggic T203 MOULINEX TAOS ROWENTA Sensor Electronic FAGOR Alba TTE 750V
Preu (euros) 19,32 19,97 28,40 21,18
Informació i protecció al consumidor Correcte Correcte Correcte Correcte
Garantia producte L’in compleix (1 año) Correcte (2 años) Correcte (2 años) L’in compleix (1 año)
Seguretat Correcte Correcte Correcte Correcte
Compati bilitat electro magnètica Correcte Correcte Correcte Correcte
Característiques tècniques
Dimensions (cm) 28,2×18,7 x15,9 28.5×18,3 x17,7 28,8×20,1 x17,8 27,5×18,9 x15,5
Consum màxim (W) 734 685,7 799 752
Longitud del cable (cm) 101,5 74,5 95,5 104
Nre. de posicions de temperatura 7 7 6 6
Desconnexió automàtica No No
Manetes elevació torrades No No No
Funció descon gelació No No
Funció rees calfament No No
Centrat automàtic del pa No No No
Sistema enrotlla cables No
Parada en funcio nament
Sistema de neteja Safata Trapa Safata Safata
Prova del torrat de pa
Posició mínima Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
Posició mitjana Satisfactori No uniforme Daurat escàs Daurat escàs
Posició mitjana Daurat excessiu No uniforme Satisfactori Daurat excessiu
Pa congelat posició màxima Daurat excessiu No uniforme Satisfactori Daurat excessiu
Pa congelat posició màxima 3,3 3,4 3,7 3,8

Una a una

Una a u na, vuit torradores elèctriques de dues ranures

Ufesa TT7915

 • /imgs/20040901/ufesa.jpg 19,90 euros.
 • La millor relació qualitat-preu. La que consumeix més electricitat. Amb sistema enrotllacables, manetes d’elevació de les torrades, centrat automàtic del pa i aturada durant el funcionament. Torrat uniforme i satisfactori en les quatre posicions del regulador estudiades.
 • Prova d’ús: 3,6 punts sobre 5, agrada l’aspecte exterior que té i l’acabat.

Taurus Planet II

 • /imgs/20040901/taurus.jpg 18,23 euros, la més barata.
 • No ofereix els dos anys mínims de garantia. Amb sistema enrotllacables, manetes d’elevació de torrades, centrat automàtic del pa, posició de pa congelat i aturada durant el funcionament. En la posició mitjana s’obté un torrat escàs i poc uniforme.
 • Prova d’ús: 3,8 punts sobre 5, agrada per l’aspecte exterior que té, per l’acabat, les dimensions i el pes.

Bosch TAT 4301

 • /imgs/20040901/bosch.jpg 28,56 euros, la més cara.
 • No ofereix els dos anys mínims de garantia. Amb enrotllacables, dispositiu de desconnexió automàtica, manetes d’elevació de les torrades i aturada durant el funcionament. Torrat satisfactori i uniforme en les quatre posicions.
 • Prova d’ús: 3,8 punts sobre 5, bé en aspecte exterior i acabat, facilitat d’ús i extracció de les torrades. Apta per a esquerrans.

Philips Comfort HD 2521

 • /imgs/20040901/philips.jpg 20,34 euros.
 • La més petita i la que té el cable més llarg. És l’únic equip amb posició d’apagada (més segura). Amb enrotllacables, manetes d’elevació de les torrades, posició de pa congelat i aturada durant el funcionament. Torra massa en la posició màxima.
 • Prova d’ús: 3,8 punts sobre 5, bé en claredat i utilitat dels menús, controls i icones, dimensions i pes i extracció de les torrades.

Solac Maggic T203

 • /imgs/20040901/solac.jpg 19,32 euros, la segona més barata.
 • No ofereix els dos anys mínims de garantia.
 • Sense enrotllacables. De les que tenen menys funcions: només té dispositiu de desconnexió automàtica i aturada durant el funcionament. Torra massa el pa de motlle, tant el fresc com el congelat, en la màxima posició.

Prova d’ús: 3,3 punts sobre 5.

Moulinex TAOS

 • /imgs/20040901/moulinex.jpg 19,97 euros.
 • La que té el cable més curt. La que menys electricitat consumeix. Amb sistema enrotllacables, trapa recollidora de molles pitjor valorada, dispositiu de desconnexió automàtica, posició de pa congelat, reescalfa i permet l’aturada durant el funcionament. El torrat del pa no és homogeni en cap de les posicions: torra més una cara que una altra.
 • Prova d’ús: 3,4 punts sobre 5, agrada per la seua facilitat per a guardar el cable, però és criticada per presentar els comandaments més confusos i per ser la més difícil de netejar.

Rowenta Sensor Electronic

 • /imgs/20040901/rowenta.jpg 28,40 euros, la segona més cara.
 • La més gran i completa: sistema enrotllacables, manetes d’elevació de les torrades, centrat del pa automàtic, posició de pa congelat, reescalfa, i permet l’aturada durant el funcionament. En la posició mitjana del temporitzador s’obté un torrat del pa escàs.
 • Prova d’ús, 3,7 punts sobre 5: agrada l’aspecte exterior i l’acabat que té, i la seua facilitat d’ús, a més, és la més alta. Costa recollir el cable.

Fagor Alba TTE 750V

 • /imgs/20040901/fagor.jpg 21,18 euros.
 • No ofereix els dos anys mínims de garantia. De les que té menys funcions: sistema enrotllacables, i aturada durant el funcionament. En la posició mitjana s’obté un torrat escàs, mentre que en la posició màxima torra massa el pa de motlle, tant el fresc com el congelat.
 • Prova d’ús: 3,8 punts sobre 5, agrada per la claredat i la utilitat del seu manual, les dimensions, el pes i la facilitat d’ús.