Olis de motor minerals

No compensa adquirir els més cars

Utilitzar un oli amb bones qualitats és fonamental perquè el motor sofreixi el menor desgast possible
1 Desembre de 2001

No compensa adquirir els més cars

/imgs/20011201/analisisb01.jpg
S’han analitzat 12 olis de motor minerals (quatre específics per a gasolina, quatre específics per a dièsel i uns altres quatre mixtos gasolina/dièsel) que costen entre 1.195 pessetes (Kraft Supermultigrado) i les 2.995 pessetes d’Esso Uniflo Mineral Dièsel i Gulf Multi G. Escollir un bon oli de motor és essencial per al funcionament òptim del nostre vehicle, ja que redueix la fricció, elimina la calor generada per la fricció i la combustió, elimina impureses, garanteix l’adherència entre les peces en moviment i protegeix contra la corrosió.

Els olis de motor minerals són aquells en els quals la base fluida (a la qual s’afegeixen els additius) procedeix del refinament de l’oli cru de petroli, no de la síntesi de compostos, com passa en els olis sintètics. Un oli mineral dura, en general, la meitat que un sintètic però també és sensiblement més econòmic.

La característica clau en la qualitat d’un oli és la viscositat o resistència a fluir. Es pot expressar amb un primer número que fa referència a les propietats en fred, seguida per una “W”, que indica que és un oli apte per funcionar a baixes temperatures, i un segon número que mostra l’adequació de l’oli per a altes temperatures. Al nostre entorn, els més utilitzats són els 20W 40 i 20W 50. El millor oli és el que manté més constant la seva viscositat respecte als canvis de temperatura. Es defineixen diferents mesures de viscositat en diferents condicions, per posar de manifest la seva aptitud a la funció. Així, la viscositat cinemàtica a 100ºC, o la viscositat HTST, són mesures de la viscositat a altes temperatures. En tots dos casos, són desitjables viscositats altes. La viscositat CCS i la viscositat MRV són mesures en diferents condicions a baixa temperatura, la primera relacionada amb l’engegada en fred, i la segona amb el bombat a baixes temperatures. En tots dos casos, són preferibles viscositats baixes. A més, l’índex de viscositat mostra la variació de la viscositat respecte a la temperatura, i és millor com més alt sigui el seu valor. En el rang 20W 40, el millor va ser 3CV Brio Gasolina/Dièsel, mentre que en el rang 20W 50 va destacar 3 CV Brio Plus Gasolina.

L’oxidació de l’oli redunda en un augment de la seva viscositat i caràcter àcid. Els més resistents a l’oxidació van ser Kraft Supermultigrado Gasolina, Elf Prestigrade TS Gasolina i Repsol Elite Super Gasolina/Dièsel. Quant a Elf, la quantitat de zenc (additiu amb funció antidesgast i antioxidant) va ser la més gran (1.290 ppm).

Finalment, la tendència a la formació d’escuma, que podria provocar una lubricació inadequada al motor, va ser especialment elevada a Cepsa Platinum Gasolina/Dièsel (increment en volum del 140%). Tanmateix, aquesta escuma és poc estable. Per acabar, 3CV Brio Plus Supermultigrado (1.572 pessetes) i Kraft Supermultigrado Gasolina (1.195 pessetes) són dues bones opcions en olis per a motors de gasolina; entre els dièsel, Kraft Multigrado Super Serie 3a (1.347 pessetes) és la millor opció qualitat/preu, malgrat que Esso Uniflo és interessant per la seva qualitat, encara que el seu preu és força elevat. Entre els mixtos, la millor relació qualitat/preu és per a Repsol Elite Super 20W 50 (2.684 pessetes).

Dièsel o gasolina

/imgs/20011201/analisisb02.jpg
Segons alguns experts, no hi ha diferències apreciables entre olis que diuen ser per a motors de gasolina o per a motors dièsel. De fet, només un dels dotze analitzats (Esso Uniflo) afirma servir únicament per a un tipus de motor. La resta, malgrat la seva denominació, es poden utilitzar en tots dos sistemes, encara que amb rendiments diferents.

El sistema més utilitzat per mesurar la qualitat d’un oli de motor és la norma americana API (American Petroleum Institute), que contempla diferents categories per als lubricants de gasolina (de menys a més qualitat: SF, SG, SH, SJ), i per als dièsel (de menys a més qualitat: CC, CD, CE, CF4, CH4). Un oli de motor que porti a la seva etiqueta SJ CD oferirà un rendiment òptim en motors gasolina però el rendiment serà només moderat en dièsel. Si l’oli té més d’una denominació per a gasolina o per a dièsel (per exemple, “SH i SJ”, o “CE, CF4”) la qualitat de l’oli serà la mateixa que si només hi posés SJ en el primer cas o CF4 en el segon, ja que preval la categoria superior.

La norma ACEA, malgrat la seva identitat europea, no es troba tan estesa a Espanya com l’API nord-americana però es podria convertir en obligatòria en un futur. En l’ACEA s’estableixen tres categories d’olis per a motors de gasolina (A1, A2 i A3), i quatre per als dièsel (B1, B2, B3 i B4). Només la meitat de les mostres analitzades incloïen els paràmetres de la norma ACEA, malgrat que totes indicaven la relativa a API.

La viscositat, un dels paràmetres crítics d’un oli, es defineix com la resistència d’un líquid a fluir. Un oli multigrau òptim manté la seva viscositat el més homogènia possible independentment de la temperatura al motor. Avui, la majoria d’olis de motor estan dissenyats per respondre en fred i en calent (multigrau).

Mesurar la viscositat

El terme més utilitzat per expressar la viscositat és el que proposa SAE, que consta de dos números separats per una “W” que indica que l’oli és apte per operar en vehicles que circulen per zones amb climes molt freds. El primer número informa de la rapidesa d’engegada d’un motor en clima fred (números més baixos signifiquen un millor rendiment). El segon número, en canvi, indica la capacitat d’un oli quan les temperatures són altes (com més alt sigui el número, millor funcionarà a altes temperatures). Té especial rellevància la temperatura que assoleix l’interior de l’automòbil: els cotxes més potents (i, per tant, que es revolucionen i escalfen més) necessitaran olis que suportin millor la temperatura.

L’examen de viscositat es va realitzar en tres condicions diferents. A 100 graus, els dotze olis són correctes si bé Cepsa Platinum Gasolina/Dièsel s’apropa molt al límit mínim. Tots els olis van superar també la prova de viscositat a alta temperatura (HTST). Quant als test a baixa temperatura (-15ºC i -20ºC), les dues mostres de Cepsa van presentar viscositats excessives, cosa que implica possibilitat de dificultats de rendiment a temperatures baixes. L’etiquetatge d’aquests dos olis és incorrecte. Cepsa Super D Dièsel no és 20W 40 tal com figura a la seva etiqueta, com també Cepsa Platinum gasolina/dièsel, té un rang més estret que 20W 50.

Sense diferències importants

Els avantatges d’un índex més alt de viscositat són, d’una banda, una viscositat més gran a més temperatura, cosa que significa menys consum d’oli i menys desgast; i, de l’altra, una menor viscositat a baixa temperatura, per la qual cosa el motor arrencarà millor i consumirà menys combustible durant l’escalfament.

El punt de vessament és la temperatura més baixa a la qual s’observa moviment a l’oli. Per tant, com més petit sigui aquest valor de temperatura, millor realitzarà la seva funció l’oli en condicions hivernals. Quatre olis van evidenciar un punt de millor vessament: Kraft Supermultigrado Gasolina i 3CV Brio Gasolina/Dièsel (tots dos, -30ºC), BP Super V Gasolina (-33ºC), i va destacar sobre tots, amb -36ºC, l’oli 3CV Brio Plus Gasolina. D’altra banda, el test de desgast, avalua l’impacte de l’oli sobre les parts metàl·liques del motor. De mitjana, les mostres analitzades van demostrar tenir bones propietats antidesgast. Encara que els resultats són similars, destaquen Cepsa Platinum Gasolina/Dièsel i Ertoil Dièsel amb 0,33-0,34 mm. BP Super V Gasolina, per la seva part, va aconseguir els pitjors resultats amb 0,53 mm.

Les altres proves

Encara que la viscositat, la creació d’escuma i la minoració del desgast són els barems de qualitat essencials per a un oli de motor, n’hi ha d’altres que també influeixen i, per això han estat estudiats al laboratori. Alguns d’ells són el percentatge de cendres ensulfatades, el caràcter més o menys volàtil de l’oli, la quantitat de zenc i el test d’oxidació. Quan en aquesta anàlisi comparativa es fa referència a la qualitat de cada un dels 12 olis s’han tingut en compte també les proves realitzades per comprovar aquests altres paràmetres.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat 12 olis de motor minerals (quatre per a gasolina, quatre per a dièsel i quatre gasolina-dièsel) que costen entre 1.195 pessetes i 2.995 pessetes.
 • Escollir un bon oli de motor és essencial per al funcionament del nostre vehicle, ja que disminueixen la calor generada per la fricció i la combustió, eliminen impureses, garanteixen l’adherència entre les peces en moviment i protegeixen contra la corrosió.
 • Aquests olis minerals duren menys i ofereixen pitjors prestacions que els sintètics, però són més econòmics. Als olis minerals, la base fluida (a la qual s’afegeixen els additius) procedeix del refinament de l’oli cru de petroli, no de la síntesi de compostos, com succeeix als olis sintètics.
 • La viscositat o resistència a fluir és clau en la qualitat d’un oli. Es pot expressar amb un primer número que fa referència a les propietats en fred, seguida per una “W”, que indica aptitud per funcionar a baixes temperatures, i un segon número que revela l’adequació de l’oli per a altes temperatures. Al nostre entorn, els més utilitzats són els 20W 40 i 20W 50. El millor oli és el que manté més constant la seva viscositat davant dels canvis de temperatura.
 • Dues bones opcions per a motors de gasolina són 3CV Brio Plus Supermultigrado (1.572 pessetes) i Kraft Supermultigrado (1.195 pessetes); entre els dièsel, la millor relació qualitat/preu és Kraft Multigrado Super Serie 3a (1.347 pessetes), i entre els mixtos, Repsol Elite Super 20W 50 (2.684 pessetes).
Marca BP SUPER V KRAFT ELF PRESTIGRADE TS 3CV BRÍO PLUS
Etiquetatge Supermultigrado Tecnología Mineral Supermultigrado
– Motors Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina
– Viscositat SAE 20W-50 20W-50 20W-50 20W-50
– Normes API SJ/CD SG/CD SJ/CF SJ/SH/CG4/CF4/CF
– Normes ACEA A2/B2 A3/B2/E2
Preu (ptes/envàs 5 L.) 2.545 1.195 2.795 1.572
Índex de viscositat 125 121 132 133
Viscositat cinemàtica a 40 ºC (mm2.s-1) 150,3 154,4 148,4 174,7
Viscositat cinemàtica a 100 ºC (mm2.s-1) 17,22 17,23 17,73 20,05
Viscositat HTST (mPa.s) 4,50 4,59 4,61 5,18
Viscositat CCS a -15 ºC (mPa.s) 7400 7800 6480 7170
Viscositat MRV a -20 ºC (mPa.s) 32400 25300 44800 36000
Punt de vessament (Pour point) (ºC) -33 -30 -24 -36
Test de desgast (4 balls wear) (mm) 0,53 0,42 0,42 0,44
Oxidació
– Variació en viscositat a 40 ºC (%) 12,4 2,27 1,35 28,4
– Variació en viscositat a 100 ºC (%) 3,72 0,93 5,7 16,06
– Variació en el nombre àcid (%) 4,5 2,8 3,3 3,4
Creació de bromera
Estabilitat (m) menor que 1 3 menor que 1 menor que 1
Tendència (%) 60 76 50 20
Contingut en zinc (mg/kg) 1040 1290 1070 1280
Cendres sulfatades (%) 1,082 1,175 1,361 1,532
Pèrdues per evaporació (%) 8,1 6,4 6,9 8,7
Marca KRAFT ERTOIL CEPSA SUPER D ESSO UNIFLO
Etiquetatge Multigrado Super Serie 3a Multigrado Mineral
– Motors Diesel Diesel Diesel Diesel
– Viscositat SAE 20W-40 20W-40 D 20W-40 20W-50
– Normes API CE/SG CD/SF CE/SF CF
– Normes ACEA B2
Preu (ptes/envàs 5 L.) 1.347 1.250 1.600 2.995
Índex de viscositat 112 115 109 120
Viscositat cinemàtica a 40 ºC (mm2.s-1) 125,4 124,4 124,1 163,9
Viscositat cinemàtica a 100 ºC (mm2.s-1) 14,21 14,31 13,83 17,87
Viscositat HTST (mPa.s) 4,03 4,02 3,94 4,69
Viscositat CCS a -15 ºC (mPa.s) 8010 7650 9520 8680
Viscositat MRV a -20 ºC (mPa.s) 22100 45200 64900 32500
Punt de vessament (Pour point) (ºC) -27 -27 -24 -27
Test de desgast (4 balls wear) (mm) 0,39 0,34 0,41 0,43
Oxidació
– Variació en viscositat a 40 ºC (%) 22,9 13,2 19,5 8,42
– Variació en viscositat a 100 ºC (%) 13,9 6,57 11,8 4,14
– Variació en el nombre àcid (%) 4,3 2 2,6 3,5
Creació de bromera
– Estabilitat (m) menor que 1 menor que 1 2 1
– Tendència (%) 90 30 90 30
Contingut en zinc (mg/kg) 1060 775 984 1080
Cendres sulfatades (%) 1,073 1,008 1,222 1,333
Pèrdues per evaporació (%) 5,1 3,5 3,5 7,4
Marca REPSOL ELITE SUPER CEPSA PLATINUM 3CV BRÍO GULF MULTI G
Etiquetatge Multigrado Supermultigrado
– Motors Gasolina/Diesel Gasolina/Diesel Gasolina/Diesel Gasolina/Diesel
– Viscositat SAE 20W-50 20W-50 20W-40 20W-50
– Normes API SJ/SH/CF SJ/CF CE/CF4/SF SH
– Normes ACEA A3/B2 A3/B3 A2/B2
Preu (ptes/envàs 5 L.) 2.684 2.320 1.494 2.995
Index de viscositat 128 122 118 125
Viscositat cinemàtica a 40 ºC (mm2.s-1) 169,5 146,5 137,6 169,8
Viscositat cinemàtica a 100 ºC (mm2.s-1) 19,10 16,68 15,65 18,82
Viscositat HTST (mPa.s) 4,67 4,54 4,35 4,92
Viscositat CCS a -15 ºC (mPa.s) 6710 7960 7850 8360
Viscositat MRV a -20 ºC (mPa.s) 26800 78500 25500 33400
Punt de vessament (Pour point) (ºC) -27 -24 -30 -27
TTest de desgast (4 balls wear) (mm) 0,47 0,33 0,40 0,42
Oxidació
– Variació en viscositat a 40 ºC 1,65 8,60 36,5 7,77
– Variació en viscositat a 100 ºC 7,23 1,08 20,9 0,16
– Variació en el nombre àcid (%) 4,1 3,8 3 4,4
Creació de bromera
– Estabilitat (m) menor que 1 3 menor que 1 menor que 1
– Tendència (%) 55 140 38 55
Contingut en zinc (mg/kg) 1150 1200 990 1210
Cendres sulfatades (%) 1,147 1,327 1,165 1,247
Pèrdues per evaporació (%) 6,7 6,1 6,4 5,6

Un per un

Un per un, els dotze olis de cotxe

3CV BRIO PLUS SUPERMULTIGRADO GASOLINA 20W 50 (motors de gasolina)

 • 1.572 pessetes.
 • Envàs de 5 litres.
 • Una bona opció. L’índex més alt de viscositat (133), i molt bon comportament a altes temperatures. El millor punt de vessament (-36º C). Però és un dels que té pèrdues més grans per evaporació (8,7%). Iguala el límit màxim ACEA en cendres ensulfatades.

BP V GASOLINA 20W 50 (motors de gasolina)

 • 2.545 pessetes.
 • Envàs de 5 litres.
 • La seva etiqueta no indica especificacions ACEA. Un dels millors punts de vessament (-33 ºC), però també un dels pitjors olis en la prova de desgast (0,53 mm), i un dels que té una pèrdua més alta per evaporació (8,1%).

KRAFT SUPERMULTIGRADO GASOLINA 20W 50 (motors de gasolina)

 • 1.195 pessetes.
 • Envàs de 5 litres.
 • Una bona opció. El més barat dels dotze. Sense especificacions ACEA. Un dels millors quant a viscositat MRV i davant de l’oxidació, ja que la viscositat a 40ºC i a 100ºC va variar molt poc. La quantitat més alta de zenc (1290 ppm). Tendència massa elevada (el volum augmenta un 76%) a l’escumeig.

ELF PRESTIGRADE TS GASOLINA 20W 50 (motors de gasolina)

 • 2.795 pessetes.
 • Envàs de 5 litres.
 • El més car. Un dels millors quant a índex de viscositat (132), i viscositat CCS, relacionada amb l’engegada en fred. Tanmateix, el seu punt de vessament va ser dels pitjors (-24ºC). Bon comportament davant l’oxidació.

ERTOIL DIESEL 20W 40 D (motors dièsel)

 • 1.250 pessetes.
 • Envàs de 5 litres.
 • El més barat. Un dels que té menys (3,5%) pèrdues per evaporació. Sense especificacions ACEA. El que té l’índex més alt de viscositat entre els 20W 40, com també viscositat cinemàtica a 100ºC. El millor en la prova de desgast (0,34 mm).

KRAFT MULTIGRADO SUPERSERIE 3a DIESEL 20W 40 (motors dièsel)

 • 1.347 pessetes.
 • Envàs de 5 litres.
 • La millor relació qualitat/preu. Sense especificacions ACEA. Un dels que té l’índex més baix de viscositat (112), com també quant a viscositat cinemàtica a 100ºC (14,21 mm_/s). Tanmateix, viscositat MRV mínima. Susceptible a l’oxidació, i tendència elevada a la formació d’escuma (90%), encara que aquesta no és estable

CEPSA SUPERD DIESEL 20W 40 (motors dièsel)

 • 1.600 pessetes.
 • Envàs de 5 litres.
 • Sense especificacions ACEA. Etiquetatge incorrecte: no és 20W 40. Viscositats mínimes a altes temperatures i viscositats màximes a baixes temperatures. Un dels pitjors punts de vessament (-24 ºC). Tendència elevada a la formació d’escuma (90%), encara que no estable. Pèrdues per evaporació mínimes (3,5%).

ESSO UNIFLO DIESEL 20W 50 (motors dièsel)

 • 2.995 pessetes.
 • Envàs de 5 litres.
 • Una bona opció, encara que és dels més cars. Viscositat CCS, relacionada amb l’engegada en fred, una mica elevada. Comportament bastant bo davant l’oxidació. Tendència baixa a l’escumeig.

Olis mixtos gasolina-dièsel

 • 2.684 pessetes.
 • Envàs de 5 litres.
 • La millor relació qualitat/preu entre els olis mixtos. Índex de viscositat bastant elevat (128). Un dels que té la viscositat cinemàtica més alta a 100ºC, i viscositats satisfactòries (baixes) a baixa temperatura. Comportament bastant bo davant l’oxidació.

CEPSA PLATINUM GASOLINA/DIESEL 20W 50 (Olis mixtos gasolina-dièsel)

 • 2.320 pessetes.
 • Envàs de 5 litres.
 • Etiquetatge incorrecte: no és 20W 50. Màxima viscositat MRV. Un dels de pitjors punts de vessament més alts. El millor en el test de desgast (0,33 mm). Comportament bastant bo davant l’oxidació. Màxima tendència a la formació d’escuma, encara que no estable.

3CV BRIO DIESEL/GASOLINA 20W 40 (Olis mixtos gasolina-dièsel)

 • 1.494 pessetes.
 • Envàs de 5 litres.
 • El més barat. No indica especificacions ACEA. Un dels que té millor (per ser menor) viscositat MRV. El més susceptible a l’oxidació. Tendència baixa a la formació d’escuma.

GULF MULTIGASOLINA/DIESEL 20W 50 (Olis mixtos gasolina-dièsel)

 • 2.995 pessetes.
 • Envàs de 5 litres.
 • Un dels més cars de tots els estudiats. Viscositat CCS excessiva. Comportament bastant bo davant l’oxidació. Contingut elevat en zenc (1.210 ppm).