L’agència minorista va indemnitzar, juntament amb la majorista, la família d’una viatgera morta