L’hotel no és responsable de les joies sostretes en una habitació si no sap que hi són